WSPÓŁPRACA Z UNICEF


UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Została wyznaczona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego i wszechstronnego ich rozwoju.

UNICEF kieruje się w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

Od wielu już lat społeczność naszej szkoły nie tylko należy do Klubu UNICEF-u, ale także systematycznie współpracuje z UNICEF-em w ramach, którego realizuje wiele programów m.in:

DOSTRZEC INNYCH - POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE;
SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA - II EDYCJA;
BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY! - II EDYCJA;
DZIEŃ ZMIAN;
SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA – III EDYCJA.

Można nas znaleźć na stronie UNICEF-u: "KLUBOWICZE". Zapraszamy:)