WAŻNE TELEFONY!!!ALARMOWE:
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 lub 241-39-30
 • KOMENDA MIEJSKA POLICJI - 997 lub 249-45-40
 • STRAŻ POŻARNA - 998 lub 241-10-08

 • Pogotowie energetyczne: 241-39-25; 991
 • Pogotowie gazowe: 245-20-55; 992
 • Pogotowie ciepłownicze: 993
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994
 • Biuro napraw telefonów: 281-00-04; 9224

INFORMACYJNE:
 • Informacja ogólna: 911
 • Informacja zamiejscowa: 912
 • Informacja miejscowa: 913
 • Radio-taxi Chorzów: 96-66, 2470-470
 • Informacja kolejowa PKP:
  Chorzów Miasto: 241-00-01 w. 364;
  Chorzów Batory: 246-32-13
 • Informacja autobusowa PKS: 58-94-65 (Katowice)
 • KZK GOP bezpłatna infolinia: 0-800-163-030
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt: 249-84-52

ZAUFANIA:
 • Ogólny: 58-65-55 (od 14.00 do 6.00), 435-70-70
 • Katolicki: 253-05-00
 • Punkt konsultacyjny ds. narkomanii: 256-61-81, 245-38-72
 • Dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"
  bezpłatnie: 0-800-120-00
 • Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek "Nadzieja": 0-501-291-805
 • "Pomarańczowa": Linia dla Rodziców Dzieci Pijących Alkohol
  0-800-110-757
 • Punkt Konsultacji do spraw Alkoholu 0-800-110-757