INNOWACJA PEDAGOGICZNA
"BEZ STRESU, DO SZKOŁY..."


Autorami innowacji pedagogicznej są dyrektorzy placówek edukacyjnych miasta Chorzowa: Problemem, który zainspirował autorów do stworzenia innowacji jest obawa i strach rodziców oraz dzieci sześcio- i siedmioletnich przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zamiarem autorów jest podjęcie wspólnych zintensyfikowanych działań mających na celu sprawienie, by szkoła podstawowa stała się miejscem dobrze znanym rodzicom i dzieciom przedszkolnym. Przewidziana jest również ścisła współpraca między Radami Rodziców poszczególnych placówek.

Zapraszamy na strony internetowe placówek realizujących innowacje: