Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach
powstało w naszej szkole
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie
z dniem 30 stycznia 2015 roku


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie otrzymało numer Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000541250 oraz nadano Regonu:36066226800000.


Numer konta:

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE

BGŻ: 14 2030 0045 1110 0000 0404 0000
Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie to:
- rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej a w szczególności:
Skład osób reprezentujący
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie to: