Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie Dyrektor Szkoły
mgr Izabela Grabiańska
Z-ca Dyrektora Szkoły
mgr Joanna Szyszkowska - Solisz
Sekretariat Szkoły
Asystent Dyrektora - Gabriela Fryc
Co dwie głowy to nie jedna Może zagramy?
Powtórzmy tabliczkę mnożenia Witają Was: Smok Szerlok i Smok Obibok
To nasz sympatyczny przyjaciel Nasze przerwy to prawdziwa przyjemność!
Dziewczyny za nim przepadają Smok Szerlok strzeże naszych szafek
Gabinet logopedy
mgr Bogumiła Wilk
Izba Śląska
Sala lekcyjna dla dzieci młodszych Orlik oraz plac zabaw
Kroniki szkolne Życie Szkoły
Zdobyte puchary Korytarz szkolny
Szafki uczniowskie Szafki uczniowskie
Zabawa w swietlicy szkolnej Świetlica szkolna
Pracownia informatyczna 1 Pracownia informatyczna 2
Pracownia przyrodnicza
Przewodnik terenowy oraz beskidzki
mgr Tomasz Zocłoński
Wykonawca szkolnej strony internetowej
mgr Halina Dobek
Lodowisko "Biały Orlik" Zajęcia na basenie
Sala gimnastyczna Biblioteka i czytelnia szkolna
mgr Dorota Dąbek-Woźnica
Stołówka szkolna Intendent - Joanna Szymańska
Ekipa kuchenna - Joanna Szymańska, Beata Zięba, Justyna Kościelna Gabinet higienistkiPierwszy dzwonek w tym budynku zabrzmiał 16 kwietnia 1914 roku i od tego czasu szkoła współtworzy historię tej dzielnicy Chorzowa. Przez dziesiątki lat nauczyciele SP 15 starali się wpajać swym uczniom wartości uniwersalne, rodzinne, patriotyczne oraz poczucie więzi z regionem. Dziś także uczniowie pod opieką nauczycieli poszukują swoich korzeni, poznając historię szkoły, miasta i regionu. Staramy się, by nie zaniknęły takie elementy kultury, jak: gwara, obyczaje, potrawy, przedmioty codziennego użytku.Rzeczywistość szkolną współtworzą tu obok nauczycieli:


    UCZNIOWIE - poprzez aktywną działalność w      samorządach (klasowych i szkolnym)

    RODZICE - w codziennym kontakcie i poprzez      pracę w Radzie Rodziców


SZKOŁA    ZAPEWNIA    DZIECIOM


 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli stale doskonalących swoje kompetencje
 • dostęp do wielu pomocy dydaktycznych
 • solidną podstawę do dalszej edukacji
 • naukę języka angielskiego lub niemieckiego od klasy "0"
 • zajęcia z komputerami od klasy I-szej
 • opiekę medyczną sprawowaną przez pielęgniarkę
 • opiekę pedagoga szkolnego i logopedy
 • świetlicę pracującą w godzinach 7.00 - 16.30 z atrakcyjnym programem zajęć
 • możliwość zakupienia smacznych i tanich obiadów dla dzieci

PO    LEKCJACH    ZAPRASZAMY    NA    ZAJĘCIA    POPOŁUDNIOWE


 • wokalne
 • plastyczne
 • filatelistyczne
 • informatyczne
 • redakcyjno-regionalne (Koło Miłośników Chorzowa)
 • artystyczne dla dzieci młodszych
 • gimnastykę korekcyjną
 • koło j. angielskiego
 • koło teatralne
 • fotokółko
 • szkolne koło sportowe (SKS)
oraz proponujemy dodatkowe atrakcje: