RADA RODZICÓW


Logo szkoły RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie
ul. 3 Maja 78
ING Bank Śląski 14 1050 1243 1000 0023 1008 3031


Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016:

  • Przewodnicząca - Pani Katarzyna Sujkowska-Sobisz
  • Z - ca przewodniczącego - Pani Joanna Płaczek
  • Sekretarz - Pan Bogdan Merker

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w szkole. Tworzą ją przedstawiciel Rodziców z każdej klasy. Rada Rodziców tworzy i pomaga tworzyć życie szkoły oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15
w Chorzowie.