MATERIAŁY DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELIProszę kliknąć tutaj
   Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci.
   mgr Dorota Dąbek - Woźnica


Proszę kliknąć tutaj
   Rozwijanie twórczości literackiej.
   mgr Lilianna Krokosz


Proszę kliknąć tutaj
    Aktywność dziecka sześcioletniego.
   mgr Beata Adamik - Sielecka


Proszę kliknąć tutaj
   Prezentacja multimedialna - Test z edukacji przyrodniczej dla klas II.
   mgr Gabriela DworaczekPowrót