Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFS.

Od II półrocza nasi uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w ramach projektu "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans". Projekt będzie realizowany w latach 2011 - 2012. Jest on programem rozwojowym naszej szkoły. Cel główny projektu to: otoczenie wszystkich uczniów szkoły wsparciem by zwiększyć ich szanse edukacyjne i dobrze przygotować do dalszej nauki oraz wyboru zawodu. Baza naszej szkoły wzbogaci się o liczne pomoce dydaktyczne, które urozmaicą zajęcia dydaktyczne i pozwolą uczniom lepiej zgłębić tajniki wiedzy.

STRONA PROJEKTU SZKOŁA PRZYJAZNA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS