PRASA O NAS...
„Dziennik Zachodni„ z wtorku 20 października 2015 r. zamieścił informację na temat akcji zbierania kasztanów – również przez uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom i opiekunom za przyłączenie się do akcji zbierania kasztanów, która przyniosła tak dobre efekty!"Chorzowianin", nr 1(49) styczeń 2015r. w "Mali kolędnicy w Chorzowianinie" poinformowała o kolędowaniu na rzecz dzieci z Indii. Uczniowie m.in. naszej szkoły pod opieką p. K. Rajcy, jak co roku włączyli się w akcję Papieskich Dzieł Misyjnych."Chorzowianin"Nr 10(46) - 10.2014r. zamieścił inf. dot. "Galerii przystankowej", której autorką jest m.in. nasza uczennica Natalia Zwierzyk.Informacja o realizacji projektu "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans""Gość Niedzielny" nr 5/ 1094 z 3 lutego 2013r. umieścił inf. pt."Scenki dla Wietnamu" dot. naszych kolędników uczniów naszej szkoły,którzy pod opieka p. Rajcy kolędowali pomagając dzieciom z Wietnamu.Chorzowiani.pl poinformował o Miejskim Konkursie Kolęd i Pastorałek Polskich, który odbył się 17.01.2013r. w MDK-u przy ul. Lompy-przesłuchania a koncert finałowy w kościele św. Barabry. Czytaj więcej...Chorzowiani.pl Nr 1(25) ze stycznia 2013r. umieścił inf.: "Kolęda dla dzieci w Wietnamie" o naszych kolędnikach, którzy pod opieką p. K. Rajcy w ramach akcji Mali Kolędnicy Misyjni wędrowali po Chorzowie, tym razem pomagali dzieciom wietnamskim.

"Dla dzieci ślizgawka za darmo" o możliwości spędzenia wolnego czasu na łyżwach na "Białym Orliku" działającym przy naszej szkole.Dziennik Zachodni z 18 stycznia 2013r. poinformowała o organizowanej przez nasą szkołę X edycji Miejskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 20 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Chorzowie.Chorzowski Informator Kulturalny z stycznia 2013r. poinformował o zajęciach na lodowisku przy naszej szkole oraz X edycji Miejskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich - przesłuchania 17.01 w MDK - u.Informacja o otwarciu Białego Orlika dnia 21 grudnia 2012r. przy naszej szkole."Chorzowianin" nr 10/21 (10.2012) umieścił realizację ze spotaknia "Bezpieczne miasto", które odbyło się w naszej szkole w dniu. 18 września 2012r. Na spotakniu prezydenta miasta p. Andrzej Kotala oraz przedstawiciele straży pożarnej, policji, straży miejskiej odpowiadali na pytania mieszkańców dot. bezpiecznego życia w naszej dzielnicy, tzw. cwajce."Goniec Górnośląski" nr 25 z dnia 21 - 27 czerwca 2012r. poinformował w artykule pt. "Magiczny znaczek" o wynikach IV Wojewódzkiego Konkursu Filatelistycznego na projekt znaczka "Piłka w grze", którego organizatorem była p. J. Pieczyńska - nauczyciel matematyki, filatelista naszej szkoły."Forum Nauczycielskie" kwartalnik Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice - styczeń - kwiecień 1(44)2012r. artykuł Andrzeja Musiała pt. Pojazd przyszłości - zastosowanie materiałów wtórnych - został przedstawiony wyróżniony scenariusz zajęć przygotowany i zrealizowany przez p. mgr S. Krawczyk - nauczyciela techniki.Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, tom X 2012r. - umieściła artykuł p. A. Rabendy pt. "Chorzowska "15" to "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans".Strona Chorzowianina - luty 2012r. umiesciła informację o akcji: "Warto być dobrym" www.chorzowianin.pl oraz "Wkręć się w pomaganie" www.chorzowianin.pl."Magazyn Szkolny" listopad 2011r. umieścił informację o przyznaniu naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.BIULETYN URZĘDOWY Nr 800z 15.12. – 22.12.11r. poinformował o otrzymaniu przez naszą placówkę Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie."Magazyn Szkolny" z października 2011r. umieścił informację dotyczącą podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Śląskie cuda natury i techniki", którego organizatoerm była p. mgr J. Pieczyńska nauczyciel matematyki i informatyki naszej szkoły."Magazyn Szkolny" wrzesień 2011r.umieścił informację pt."Pół roku już za nami" autorstwa Aleksandry Rabendy, o realizacji przez naszą szkołę projektu "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans".Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce uroczystości i wydarzenia szkolne znalazła się informacja dotycząca organizowanego przez naszą szkołę konkursu: III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY na projekt znaczka pt.„ŚLĄSKIE CUDA NATURY I TECHNIKI” - Serwis Miasta Chorzów. Organizatorem i pomysłodwacą konkursu jest p. mgr J. Pieczyńska - nauczyciel matematyki.„Magazyn Szkolny” 10/348 z czerwca 2011r. umieścił informację pt. „Nowoczesna lekcja” o zajęciach otwartych zorganizowanych przez p. Halinę Dobek z wykorzystaniem Szkolnej Platformy Edukacyjnej” jako narzędzia dydaktycznego, którym dysponuje szkoła w ramach realizacji projektu „Szkoła przyjazna, szkoła równych szans”.„Magazyn Szkolny” 9/347 z maja 2011r. Umieścił informację O zorganizownym przez biuro poselskie poseł Marii Nowak I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Fotograficznym - „Tak to widzę” - 90 rocznica III Powstania Śląskiego oraz jego wynikach. W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą m.in. był nasz uczeń Kamil Cyganik.Biuletyn Urzędowy Nr 771 z 26.05 – 02.06.11r. poinformował o organizowanym przez naszą szkołę III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na projekt znaczka „ŚLĄSKIE CUDA NATURY I TECHNIKI”."Magazyn Szkolny" z kwietnia 2011r.umieścił notatkę pt. "Tydzień Śląski".


Publikacje naszych nauczycieli w Chorzowskich Zeszytach Dydaktycznych, Chorzów 2011r.:
"Bezpieczny Internet" – Halina Dobek, Gabriela Dworaczek
"Jak za naszych przodków" – Ewa Kawka.


O spotkaniu z chorzowskim malarzem p. Knoblochem, uczniów biorących udział w realizacji programu „Moje miasto, moje miejsce” napisał www.chorzowianin.pl z 2011-04-20. A na zdjęcie zamieszczonym do tego artykułu są uczniowie naszej klasy 4b. Szczegóły na stronie: Chorzowianin.pl


"Magazyn Szkolny" 7/345 z marca 2011r. umieścił informację dotyczącą realizacji projektu pt. "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans" przez nasza szkołę.


Informacja o realizacji projektu "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans" znalazła się na str. gazety internetowej Chorzowianin.pl.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 762 z 24. 03 – 31.03.11 poinformował o realizacji projektu "Szkoła przyjazna, szkoła równych szans".


Portal mieszkańców Chorzowa: Chorzowianin.pl napisał o udziale naszej kl. 4b w programie edukacyjnym, którego celem jest zainteresowanie młodzieży historią naszego miasta.Program nosi tytuł "moje miasto, moje miejsce?", którego pomysłodawcą jest Muzeum w Chorzowie.


"Magazyn Szkolny" z listopada 2010r. poinformował w notatce pt. Świętujemy razem o wspólnej uroczystości zorganizowanej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wspólnej, bo zorganizowanej przez SP 15, ZSI oraz Gim. nr 4.


"Dziennik Zachodni" z 24.11.2001 r.umieścił specjalny dodatek - "Pierwsza klasa 2010"- gdzie oczywiście znaleźli się nasi pierwszoklasiści - 1a i b. Dodatek ten na stronie tytułowej ma umieszczone zdjęcie uczniów naszej 1a.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 745 z 25.11 – 02.12. 2010 r. poinformował o organizowanym przez naszą szkołę "Miejskim Konkursie Kolęd i Pastorałek Polskich" - VIII edycja.


"Chorzowianin" nr 46 z 17 listopada 2010r. umieścił informację pt."Filatelistyczna pasja" - o zainteresowaniach filatelistycznych naszego nauczyciela p.mgr J. Pieczyńskiej, która jest opiekunem szkolnego koła filatelistycznego, a także pomysłodawcą i organizatorem wojewódzkich konkusru filatelistycznego.


"Gazeta Uniwersytecka" - nr 1 (181, październik 2010 r. zamieścił artykuł pt. "Promowanie zasad dobrej komunikacji" -informacja o prowadzonych w naszej szkole przez pracowników UŚ zajęć na powyższy temat. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy nawiązanej przez p. B. Wilk z Instytutem Języka Polskiego UŚ.


Na stronie inetrnetowej śląskiej policji znajduje się informacja dotycząca wizyty Sznupka w naszej szkole. Maskotka Sznupek oraz przedstawiciele policji przypomnieli najmłodszym naszym uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Przeczytaj więcej!


"Wspólny Chorzów" 8(179) sierpień 2010 umieścił informację dotyczącą zorganizowanego przez naszą szkołę konkursu na projekt znaczka "Nobliści na znaczkach".


"Magazy Szkolny" czerwiec 2010r.- "Zasady dobrej komunikacji w grupie i w szkole". Realizacja projektu "Profilaktyka w systemie edukacji"- współautorem p. Bogumiła Wilk.


Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego z udziałem drogówki - bezpieczne wakacje: Przeczytaj więcej!


"Magazyn Szkolny" 7/333, marzec 2010 r.poinformował o slajdowisku zorganizowanym przez naszą szkołę - p. mgr T. Zocłońskiego w ramach II Chorzowskiego Festiwalu Nauki.


"Chorzowianin" nr 5 (112) z dnia 28.04.2010r. umieścił informację pt."Festiwal pełen kultury", w której poinformował o pierwszym miejscu naszego zespołu "Kolorowe nutki" w kategorii wokalnej w XII Miejskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Zespół prowadzi p. mgr Ewa Kawka.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 710z dnia 25.03 – 1. 04. 2010 r. podał informacje o organizowanym przez naszą szkołę konkursie z języka polskiego pt."Z POLSKIM ZA PAN BRAT".


"Wspólny Chorzów" z marca 2010 r. w zakładce "Chorzowski miesiąc" poinformował o spotakniu naszych uczniów z przedstawicielami chorzowskiego oddziału PTTK- u p. M.Nawrockim i T. Zocłońskim. Tym razem uczniowie dowiedzieli się jak być dobrym i bezpiecznym turystą.


"Chorzowianin" z dnia 3 marca 2010 r.w notce pt. "Młodzi turyści" poinformował o spotkaniu uczniów naszej szkoły z p. M. Nawrockim przewodnikiem chorzowskiego oddziału PTTK-u, które odbyło się w ramach otwartych Dni PTTK-u. Tym razem mówiono o zasadach bezpiecznej wycieczki.


Publikacja UM Chorzów - II Chorzowski Festiwal Nauki 8 - 13 marca 2010 r. poinformowała o slajdowisku organizowanym przez naszą szkołę w ramach II ChFN. Nasz nauczyciel przyrody p. Tomasz Zocłoński zaprezentuje zdjęcia z podróży po świecie.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 705 z dnia 18.02 – 25.02.2010 - poinformował o współtworzeniu przez naszą szkołę II Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Tym razem p. Tomasz Zocłoński poprowadzi slajdowisko połączone z prelekcją pt.”Na krańcach świata, czyli dlaczego krokodyl może być przyjacielem człowieka?"


BIULETYN URZĘDOWY Nr 701 z dnia 21.01. – 28.01.2010r. poinformował o wynikach VII Edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich organizowanego przez naszą szkołę.


Marian Piegza w pracy pt. "Chorzowskie Szkoły" Chorzów 2010 r. wspomina o naszej na kartach swojej książki.

"Wspólny Chorzów" 1(172) styczeń 2010 r.poinformował o sukcesach naszej uczennicy Angeliki Chmura - I miejsce i Darii Sworowskiej - II miejsce w konkursie plastycznym "Święta Bożego Narodzenia na Śląsku", którego organizatorem jest Gimnazjum nr 2 w Chorzowie.


"Gazeta Wyborcza" umieściła zdjęcie - poniższy link - naszych uczniów z wizyty Centrum Nauki Kopernik w naszej szkole - jako ZDJĘCIE ROKU.


"Magazyn Szkolny" listopad 2009r. poinformował w artykule pt."Wspólne Święto Niepodległości w Chorzowie" o kolejnej wspólnej inicjatywie szkół II dzielnicy Chorzowa, tj. SP 15, ZSI, G nr 3, 4 i 5. Gdzie z okazji Święta Nipedległości uczniowie tych placówek wspólnie uczcili ważne wydarzenie z historii Polski.


"Wspólny Chorzów" grudzień 2009 r. umieścił informację o przyznaniu p. Halinie Dobek maedalu za osiągnięcia społeczne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 694 z dn.03.12. – 10.12.09 r. poinformował kolejny raz o organizowanym przez naszą szkołę MIEJSKIM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH - VII E D Y C J A.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 693 z dnia 26.11.– 03.12.09r. poinformował o organizowanym przez naszą szkołę konkursie - Miejski Konkurs kolęd i pastorałek polskich - VII Edycja.


"Gazeta Wyborcza" z 24 listopada 2009r. poinformowała o przyznaniu p. Halinie Dobek medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

"Chorzowianin" z dnia 25 listopada 2009r. poinformował o: przyznaniu p. Halinie Dobek medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w artykule pt. "Dozwolony doping" oraz zorganizowanym przez p.Halinę Dobek heppeningu - z okazji 20-rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka - dnia 20 listopada 2009r. pod Urzędem Miasta. Do udziału w heppeningu uczniowie naszej szkoły zaprosili p. Z-cę Prezydenta Miasta Chorzowa Joachima Otte.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 692 z dnia 19.11. – 26.11.2009 r. poinformował o wręczeniu nagrody Prezydenta Chorzowa Marka Kopla za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz medal za działalność w dziedzinie społecznej. Medal otrzymała p. Halina Dobek - nasz nauczyciel.


BIULETYN URZĘDOWY Nr 691 z dnia 12.11. – 19.11. 2009 poinformował o przeprowadzonych akcjach w naszej szkole: "Biblioteki szkole: Pełen obraz” w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz "Święto Niepodległości w szkołach dzielnicy II Chorzowa".


"Wspólny Chorzów" czerwiec 2009 poinformował o konkursie plastycznym zorganizowanym przez naszą szkołę: "Jan Paweł II na znaczkach".

"Magazyn Szkolny" maj 2009 - zamieścił informację dotyczącą działań naszej szkoły w kwesti bezpieczeństwa: "Edukacja na temat bezpieczeństwa na drodze w SP 15 w Chorzowie. Bezpieczny pieszy".

"Chorzowianin" z 27 maja 2009 r.poinformował w notatce pt. "Przed wakacjami o bezpieczeństwie" o spotkaniu chorzowskiej drogówki z naszymi uczniami i ich dziadkami. Cała akcja została zorganizowana z inicjatywy naszej szkoły w ramach ogólnopolskiej akcji "Rok Pieszego".

"Magazyn Szkolny" kwiecień 2009 r. poinformował w artykule: "Nauka przez doświadczenie" o wizycie Centrum Nauki Kopernik z Warszawy w naszej szkole, "Młody talent podbija Chorzów" o zajęciu III miejsca zespołu "Kolorowe nutki" w XI Miejskim Festiwalu Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów

"Wspólny Chorzów" nr 5 (164) 2009 poinformował o ważnym wydarzeniu miejskim "Św. Florian piętnaście lat czuwa nad Chorzowem" oraz o występie upamietniającym to wydarzenie przez uczniów Gimnazjum nr 4 oraz Sz koły Podstawowej nr 15 w Chorzowie.

"Chorzowianin" z dn. 13.05.2009r i "Wspólny Chorzów" nr5 Maj 2009 - poinformował o Miejskim Etapie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na projekt znaczka "Jan Paweł II - wspomnienie". Organizatorem była nasza szkoła, a pomysłodawcą p. J. Pieczyńska.

W dniach 03 i 04 maja Telewizja Silesia nadała 10-cio minutowy felieton nawiązujący do Miejskich Obchodów 15.rocznicy sprowadzenia relikwii św. Floriana z Krakowa do Chorzowa (relacja z 17 kwietnia br. z Chorzowskiego Centrum Kultury).

Gość Niedzielny z dnia 26. kwietnia. 2009 roku zamieścił artykuł zatytułowany "Patron rosnącego miasta" - relacja z uroczystych obchodów związanych z Patronem miasta Chorzowa oraz o programie artystycznym przygotowanym przez Gimnazjum nr 4 oraz Szkołę Podstawową nr 15 w Chorzowie.

Forum Nauczycieli prowadzony przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 1(32) / 2009 zamieścił artykuł p. Haliny Dobek pt: "System e-Wywiadówka Online".

"Chorzowianin" z dnia 22.04.2009r. nr 16 - poinformował w artykule pt." Spektakl na cześć św. Floriana" - o uroczystości 15 - lecia sprowadzenia relikwii św. Floriana do Chorzowa. Uroczystośc ta miała miejsce w ChCK, a została przygotowana przez Gimnazjum nr 4 i Szkołę Podstawową nr 15.

"Wspólny Chorzów" nr 4, kwiecień 2009 r. - poinformował o Miejskiej Uroczystości z okazji 15. rocznicy sprowadzenia relikwii św. Floriana do Chorzowa przygotowanej przez: Gimnazjum nr 4 i SP 15.

Chorzowianin – Parafianin (dodatek tematyczny) Chorzowska Droga Krzyżowa zamieścił rozważanie Stacji XI „Jezus do krzyża przybity” autorstwa p. Haliny Dobek – marzec 2009.

Na antenie programu 3 TVP Katowice - dnia 20 marca 2009 r. o godz. 16.45 ukazał się reportaż dot. I Chorzowskiego Festiwalu Nauki, w którym ważnym elementem - cieszącym się największą popularnością była wystawa "Eksperymentuj!" Centrum Nauki Kopernika z Warszawy, która odbyła się w naszej szkole.

"Biuletyn Katechetyczny" nr 31 Katowice luty 2009 - zamieścił scenariusz zajęć p. Korneli Rajcy pt. "Nawrócony Szaweł".

"Wspólny Chorzów" nr 3 (162) 2009r poinformował w artykule pt."Nauka nie musi być nudna"o wystawie "Eksperymentuj!", której organizatorem była nasza szkoła.

"Chorzowianin" z 11.03.2009r. w artykule "Chorzów wypełniony nauką" napisał o wystawie "Eksperymentuj!" Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, która gościła w naszej szkole.
BIULETYN URZĘDOWY Nr 655 z 05.03. – 12.03.09 - poinformował o I Chorzowskim Festiwalu Nauki oraz wystawie "Eksperymentuj!", która miała miejsce w naszej szkole.

Media, które odwiedziły wystawę "Eksperymentuj!" Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, która gościła w naszej szkole w dniach 04-07 marca 2009r.:

Informacja o wizycie Centrum Nauki Kopernki z Warszawy z wystawą "Eksperymentuj!" znajduje się na stronie I Chorzowskiego Festiwalu Nauki- www.festiwalnauki.chorzow.eu.

BIULETYN URZĘDOWY Nr 654 z 26.02. – 05.03.09r. poinformował o: I CHORZOWSKI FESTIWAL NAUKI, w którym aktywny udział weźmie nasza szkoła z wystawą Centrum Nauki Kopernik z Warszawy pt. "Eksperymentuj!", o KONKURSIE „Z PRZYRODĄ NA TY – ŻYJMY ZDROWO!” i KONKURSIe GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Bezpieczny Internet” Bezpieczni w Sieci – korzyści i zagrożenia płynące z Internetu, których organizatorem jest nasza szkoła. "I Chorzowski Festiwal Nauki - Program Festiwalu" - w broszurze inf. skierowano zaproszenie dot. udziału w wystawie "Eksperymentuj!" Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, które będzie gościło w naszej szkole.

BIULETYN URZĘDOWY Nr 653 z 19.02. – 26.02.br poinformował o I Chorzowskim Festiwalu Nauki w dniach 5 - 7 marca 2009 r. Nasza szkoła będzie gościć w tym samym czasie Centrum Nauki Kopernika z Warszawy z wystawą "Eksperymentuj!"przez co aktywnie włączy się w miejską imprezę.

COMTV.pl nadało relację z OBCHODÓW 90-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, SZKÓŁ DZIELNICY CHORZÓW II. Dnia 15 listopada 2008 r. W Chorzowskim Centrum Kultury miały miejsce obchody 90 rocznicy odzyskania niepodległości, obchodzone przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dzielnicy Chorzów II. Informacja ta także znajduje się na stronie internetowej tej telewizji.

"Chorzowski Informator Kulturalny" nr 1/2009 - poinformował o zorganizowanym przez naszą szkołę "Konkursie Kolęd i Pastorałek Polskich".
"Wspólny Chorzów" 1(160) 2009r. w zakładce "w obiektywie" poinformował o spotkaniu opłatkowym przewodniczącego Rady Miasta z podopiecznymi Fundacji Grażyny Malecha "Dodaj dzieciom skrzydeł". Z podopiecznymi fundacji był p. Sylwia Wilk.

"Chorzowianin" nr 2(431) z 14.01.2009 r poinformował o VI edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich organizowany przez naszą szkołę - "Hej kolęda..." Organizatorkami konkursu są p. E. Kawka i p. A. Klyta.

"Wspólny Chorzów" 12.2008r. poinformował o obchodach 90 rocznicy odzyskania niepodleglości przez Polskę zorganizowanych przez szkoły naszej dzielnicy - rubryka "Chorzowski miesiąć", a także w artykule "Starochorzowska nutka" o sukcesie naszej uczennicy Anny Kapicy z kl. 6a , która zakwalifikowala się do konkursu finałowego.

Okręgowa Wystawa Filatelistyczna - Chorzów 2008- z okazji 140 -lecia Królewskiej Huty w roku 450 lecia Poczty Polskiej - katalog - tekst p. Jadwigi Pieczyńskiej dot. 140 lecia miasta.

"Dziennik Zachodni"z 28.11.2008r. poinformował w artykule pt."Finansowe przymiarki do przyszłorocznych inwestycji" o planach budowy sali gimnastycznej przy SP 15. Budowa ma być współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej.

Chorzowianin nr 48 z dn.26.11.2008r. poinformował o: sukcesie naszej uczennicy Ani Kapicy, która zakwalifikował sie do finału Miejskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej "Starochorzowska Nutka". Odbył on się 20.11.2008r. w Chorzowskim Centrum Kultury. Miłym akcentem było podziękowanie dla p. Ewy Kawki - opiekuna naszej uczennicy. Prasa poinformowała także o III Spotkaniach Nauczycieli Twórczych, które miały miejsce w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie dnia 20.11.2008r.Naszą szkołę reprezentowali: p. mgr H. Dobek, p.mgr J. Pieczyńska oraz p. mgr A. Rabenda.

Chorzowianin nr 48 z dn.26.11.2008r. poinformował o sukcesie naszej uczennicy Ani Kapicy, która zakwalifikował sie do finału Miejskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej "Starochorzowska Nutka". Odbył on się 20.11.2008r. w Chorzowskim Centrum Kultury. Miłym akcentem było podziękowanie dla p. Ewy Kawki - opiekuna naszej uczennicy. P. Kawka od lat przygotowuje uczniów do tego konkursu.

Biuletyn Urzędowy Nr 639 z dnia 06.- 13.11.2008 poinformował o wspólnej uroczystości szkół dzielnicy II Chorzowa" "WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE". Z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, szkoły podstawowe i gimnazjalne Chorzowa II postanowiły po raz pierwszy wspólnie uczcić ten jubileusz.

"Wspólny Chorzów" 10'2008r. poinformował o: spotakniu kadry świetlicowej chorzowskich placówek w naszej szkole oraz w rubryce "Bezpieczeństwo" - o spotkaniu jakie miało miejsce w "15" - 9 września 2008r. w ramach programu "Bezpieczne miasto".

Biuletyn Urzędowy Nr 634 z dnia 02.10. – 09.10. 2008r. poinformaował o "SPOTKANIU NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW CHORZOWSKICH ŚWIETLIC" zorganizowanym w i przez naszą szkołę.

"Wspólny Chorzów" 7/ 2008 r - poinformował o sukcesach naszych dziewcząt w piłce noznej - IV miejsce - artykuł "Sport szkolny".

Informacja o naszej szkole na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach (www.kuratorium.katowice.pl) dot. otrzymania przez placówkę Znaku Jakości Intekl@sa.

"Chorzowianin" Nr 24 z 11 czerwca 2008r. poinformował o zorganizowanym przez naszą szkołę konkursie plastycznym na projekt znaczka i kartki pocztowej pt. "450 lat Poczty Polskiej".

"Dziennik Zachodni " z dn. 19-20.04.2008r poinformował o udziale naszej szkoły w akcji "Ekologiczna Polska" - drzewka za makulaturę.

Biuletyn Urzędowy Nr 609 z dnia 10.04. – 17. 04. 2008 napisał o Konkursie języka polskiego - "Z językiem polskim za pan brat" organizowanym przez naszą szkołę.

Wspólny Chorzów 2 (2008) Luty - poinformował o sukcesach naszych uczniów w międzyszkolnych zawodach pływackich: z rocznika 1998 (kl. III) w stylu dowolnym 2 m. zajął Piotr Stefan, zaś z rocznika 1995 (kl. VI) w stylu motylkowym 2 m. zajął Przemek Stefan.

Biuletyn Urzędu Miasta NR 600 - poinformował o konkursie organizowanym przez szkołę pt. "Bezpieczny Internet".

"Wspólny Chorzów" nr 1(148) 2008r - poinformował o sukcesach naszych uczennic: Marty Kuśmirek i Barbary Nowackiej (już absolwentki), które przygotowując pracę pod kierunkiem p. Haliny Dobek zajęły II miejsce na szczeblu europejskim w Międzynarodowym Konkursie Multimedialnym "Szkoła z pasją".

"Biuletyn Urzędowy" nr 596 z dn. 10.01 - 17.01 poinformował o: "Dniu Babci i Dziadka, czyli wspólnym kolędowaniu" oraz V edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich organizowanym przez naszą szkołę.

Dodatek specjalny "Zima w mieście'2008" umieścił informację o organizatorach półkolonii. Wśród wymienionych placówek widnieje także nasza szkoła.

Seria: Parki i ogrody oczami młodzieży. Parki i ogrody województwa śląskiego. Opracowanie pod redakcją G. Świderek.Łódź 2007 - zamieścił artykuł pt. "Obszar rekreacyjny "Staw Amelung" autorstwa p. mgr A. Werwińskiej oraz p.mgr T. Zocłońskiego.

Biuletyn Urzędowy Nr 539 - 20.12.- 27.12.2007r.poinformował o laureatach 9 edycji Interdyscyplinarnego Konkursu "Święta Bożego Narodzenia" organizowanego przez Gimnazjum nr 2 - w kategorii obrazy malarskie II m. zajęła Roksana Mugensznabel.

Biuletyn Urzędowy Nr 529 z dn. 13.12 - 20.12.2007r. poinformował o spotkaniu uczniów naszej szkoły z przedstawicielami straży miejskiej - pogadanka z pokazem slajdów nt. "Bezpieczna zima".

Biuletyn Urzędu Miasta Nr 588 z dn. 15.11-22.11.2007 poinformował o zorganizowanym w naszej szkole "Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych", hasło naszej biblioteki to "Nasza szkolna biblioteka jest jak życiodajna rzeka".

Biuletyn Urzędowy Nr 582 poinformował o pasowaniu na "Wesołego świetliczaka", które odbyło się 27 września 2007r. w naszej szkole, a właściwe w świetlicy szkolnej.

"Gazeta Wyborcza" z 6.09.2007r. pionformowała o wizycie uczniów naszej szkoły na stadionie Ruchu Chorzów.Rozpoczęcie roku szkolnego razem z piłkarzami niebieskich i wspaniałymi plecakami ufundowanymi przez drużynę.

"Biuletyn Urzędowy" Nr 568 z dnia 28.06 - 08.07.2007r umieścił informację dotyczącą otrzymania pracowni komputerowej z MEN i EFS w ramach edycji 2006r.

"Chorzowianin" z dnia 19 czerwca poinformował o wernisażu pokonkursowej wystawy prac fotograficznych pt. "Najciekawsze obiekty naszego miasta". Konkurs został zorganizowany przez Gimnazjum nr 5 w ramach projektu dzielnicy II "Dzieci Chorzowa II bawią się w 750 -lecie miasta". Wyróżnienie otrzymał Michał Sielecki za zdjęcie pod tytułem "Teatr Rozrywki" - opiekunem była p. Halina Dobek.

Biuletyn Urzędowy Nr 564 z dn. 31.05 - 08.06.2007r. umieścił informację dotyczącą realizacji projektu dzienicy II Chorzowa w jubileusz naszego miasta pt. "Dzieci dzielnicy II Chorzowa bawia się w 750 lecia miasta".

"Chorzowianin" z dnia 30 maja 2007 r umieścił informację z uroczystości wręczenia nagród uczennicom naszej szkoły Marcie Kusmirek i Barbarze Nowackiej, które zostały laureatkami II miejsca na szczeblu europejskim w Miedzynarodowym Konkursie "Szkoła z pasją". Uczennice wykonały prezentację multimedialną na zajęciach popołudniowych w ramach kółka informatycznego przy pomocy nauczyciela prowadzącego Haliny Dobek.

"Chorzowianin" z dnia 16 maja 2007 r umieścił informację zapowiadającą imprezę szkół z dzielnicy II Chorzowa, dot. realizacji projektu "Dzieci dzielnicy II Chorzowa bawią się w 750 lecia miasta"

Biuletyn Urzędowy Nr 554 z dn. 22.03.-29.03. napisał o Spotkaniu Kadry Świetlicowej w SP15.

"Chorzowianin" z dnia 7 marca umieścił inf. dot. prowadzenia zajęć w 6 Miejskiej Bibliotece Publicznej przez p. I. Grabiańską i Jej męża p. J. Grabiańskiego. Tematyka tych zajęć: "Uzależnienia", w których brali udział uczniowie klas 5-tych ZSI.

Informacja o tablicy znajdującej się w naszej szkole - upamiętniającej "NAUCZYCIELI - OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ" - odsłoniętej 16 kwietnia 1994 roku w ramach jubileuszu 80 -lecia szkoły znalazła się w pozycji zawartej "Chorzów - Miejsca Pamięci Narodowej" autorstwa: M. Ligenzy, R. Szopy. Chorzów 2006.

"Chorzowianin" z 7 lutego 2007 roku napisał o IV edycji Miejskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich, natomiast miesięcznik "Wspólny Chorzów" tę adnotację umieścił w numerze lutowym. Konkurs przygotowały p. A. Klyta oraz p. E .Kawka.

Biuletyn Urzędowy nr 547 oraz Dziennik Zachodni z dnia 2 lutego 2007 roku umieścił informację podsumowującą IV edycję Miejskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, którego organziatorem jest nasza szkoła.

"Wspólny Chorzów" styczeń 2007 r umieścił informację dotyczącą spotkania, które odbyło się w 18.12.2006 w Miejskim Domu Kultury "Batory". Władze Miasta spotkały się z uczniami, którzy w roku 2006 odnieśli znaczące sukcesy w dziedzinie kultury i sportu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 6a - Mateusz Bednarz i Beniamin Dudek wraz z p. Haliną Dobek, którzy zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Międzynarodowego Przeglądu Szkół "Przyjazna Szkoła".

"Chorzowianin" z dnia 17 stycznia br. umieścił informację dotyczącą akcji społecznej Fundacji G. Malecha "liczenie dodaje skrzydeł". Wybrani uczniowie naszej szkoły odebrali multimedialny program edukacyjny "liczydło", który ma im pomóc w opanowaniu tabliczki mnożenia. Fundacji dziękujemy.

Informacja o naszej szkole ukazała się w pracy p. A. Glimos - Nadgórskiej (pracownika Uniwersytetu Śląskiego - wydziału Nauk Społecznych) pt. "Zarys monograficzny chorzowskich szkół powszechnych /1922 - 1939/ - Toruń 2006r. W pracy tej zostały wykorzystane archiwalne zdjęcia naszej placówki z okresu międzywojennego.

Miesięcznik "Współny Chorzów" listopad 2006 - umieścił informację dotyczącą otwarcia mini boiska przy naszej szkole. Pojawiło się także zdjęcie - pierwsze podanie piłki na tym boisku przez p. Prezydenta Miasta Chorzowa Marka Kopla.

Chorzowianin z 8 września 2006r napisał o nas:
* Spotkanie uczniów klas młodszych z funkcjunariuszem Chorzowskiej Straży Miejskiej p. G. Malcherczykiem dot. zasad bezpiecznej zabawy i poruszania się po ulicach naszego miasta,

* O otwarciu mini boiska przy naszej szkole. W otwarciu wzięli udział Prezydent Miasta Chorzowa p.M.Kopel, legenda chorzowskiej piłki p.G.Cieślik oraz Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej p.R.Bugdoł. W ramach tej imprezy został rozegrany mecz piłki nożnej: gospodarze kontra piłkarze Ruchu Chorzów - zwyciężyli po dogrywce uczniowie SP 15,

* "Sielskie Klimaty" konkurs plastyczny połączony z plenerowymi zajęciami w Skansenie. W tym roku wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie: Paulina Rakowska oraz Roksana Mugensznabel. Uczniów przygotowała p. mgr E. Kawka.

Biuletyn Urzędowy Nr 531 Urzędu Miasta Chorzów umieścił informacje o zorganizowanym przez naszą szkołę festynie - 6 października 2006r pod hasłem "Pieczenie ziemniaka z SP 15" oraz spotkaniu kadry świetlic szkolnych zorganizowanym przez nauczycieli świetlicy szkolnej p. S. Wilk, p.I. Grabiańską oraz p. A. Kozak-Salwę.

Dziennik Zachodni z 08 września br. doniósł, że nasza szkoła otrzymała 670 książek od Fundacji Grażyny Malecha w ramach akcji " Książki dodają skrzydeł". Woluminy te trafiły do świetlicy szkolnej, która teraz będzie także spełniać rolę biblioteki. Książki wielu uczniom naszej placówki przybliżą świat i jego tajemnice. Fundacji Grażyny Malecha wychowankowie świetlicy szkolnej bardzo dziękują.

Dziennik Zachodni z 05 września br. o rozpoczęciu roku szkolnego i nowościach w szkole, napisał, że szkoły prowadzą wiele ciekwych inicjatyw. Jedną z nich jest prowadzenie zajęć z edukacji regionalnej już od klasy pierwszej w SP 15 w Chorzowie, czyli w naszej szkole. My pozwolimy sobie dodać, że nasi wychowankowie poznają otoczenie najbliższe już od klasy "0".