KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W CHORZOWIE
SEKCJA PREWENCJI


DZIESIĘĆ ZŁOTYCH ZASADZ A P A M I Ę T A J

Rodzicu w dużej mierze od Ciebie zależy, czy Twoje dziecko będzie bezpieczne:
  • w domu
  • w drodze do i ze szkoły
  • podczas zabaw z rówieśnikami

TELEFON INTERWENCYJNY
997 i 112