ROK   HISTORII  NAJNOWSZEJ  W   SP   15"Szanowni Państwo,

Bardzo zależy mi na tym, aby efekty uczenia o najnowszej historii Polski były jak najlepsze, aby młodzi Polacy kończący szkołę mieli odpowiednią wiedzę na ten temat. Obecny rok szkolny jest szczególny. Zaczęliśmy go od 70. rocznicy wybuchu wojny, obchodziliśmy 20. rocznicę powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wkrótce nadejdzie 20-lecie pierwszych wyborów samorządowych, przed nami także 30-lecie porozumień sierpniowych. Rocznice te mogą być wykorzystane do rozmawiania w szkole o tym, co te ważne daty zmieniły w naszej rzeczywistości. Działający od września portal www.rokhistorii.men.gov.pl ma otwartą formułę: zapraszamy do udziału w koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji, do prezentowania tu materiałów edukacyjnych i innych działań (konkursów, projektów adresowanych do szkół) wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w upowszechnianie wiedzy na temat historii najnowszej. Nowoczesna edukacja wymaga współpracy nauczycieli, rodziców oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Tylko działając razem, mamy szansę osiągnąć zamierzony cel..."

Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej


Takie słowa skierowała Pani Minister Katarzyna Hall do uczniów, rodziców i nauczycieli ogłaszając rok 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. Realizując zagadnienia dotyczące historii naszego miasta nasza szkoła wpisuje się w powyższy program.
Nasze działania:

W ramach obchodów roku historii najnowszej uczniowie klas starszych przygotowali na zajęcia z historii prace o powyższej tematyce. Ich stopień trudności i forma prezentacji była zróżnicowana w zależności od klasy: Pozniżej przedstawiamy najbardziej obszerną formę, którą realizowali uczniowie klas VI - tych.

Rok 2010 to rok, w którym będziemy obchodzić okrągłe rocznice wydarzeń:


Podaj informacje:
  1. Którą rocznicę każdego z tych wydarzeń będziemy obchodzić, czyli ile lat minęło od tego wydarzenia do 2010 r.
  2. 10 zdaniową informację na temat każdego z wydarzeń – pamiętaj o podaniu źródła, z którego korzystałeś.
  3. W parach przygotuj plakat inf. dotyczącego jednego z powyższych wydarzeń
Plakaty zaprezentowane zostaną na I piętrze - korytarz przy sali nr 16, 17 i 18.