SZKOŁA UBIEGA SIĘ O ZNAK JAKOŚCI INTERKL@SA 2008/2009

Polski Portal Edukacyjny - Interkl@sa             Znak Jakości - Interkl@saKryterium 2
Program bezpieczeństwa w sieci oraz sprawozdania z realizowanych projektów profilaktycznych:
program
sprawozdanie

Kryterium 3
Materiały dydaktyczne nauczycieli:
materiały dydaktyczne

Kryterium 5
Prezentacja multimedialna biblioteki szkolnej wraz z zasobami edukacyjnymi:
"Biblioteka jako MCI"
prezentacja multimedialna
praca ucznia nr 1
praca ucznia nr 2

Kryterium 6
Osiągnięcia uczniów w konkursach:
prezentacja multimedialna
wykaz konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym
konkursy jakie organizowała szkoła
osiągnięcia uczniów

Kryterium 7
Kontakty szkoły z partnerami polskimi i zagranicznymi:
prezentacja multimedialna
sprawozdanie

Kryterium 8
Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozalekcyjnych i społeczności lokalnej:
prezentacja multimedialna

Kryterium 9
Wyrównanie szans edukacyjnych:
prezentacja multimedialna

Kryterium 12
Szczególne osiągnięcia: "Premia Kapituły Znaku Jakości Interkl@sa"
sprawozdanie