INNOWACJE PEDAGOGICZNE


mgr Halina Dobek
Temat: „Poruszam się w cyfrowym świecie”
Termin realizacji: 2014/2015 - 2016/2017
Podmiot innowacji: Klasa 4b – II etap edukacji

mgr Aleksandra Radziejewska
Temat: „Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej”
Termin realizacji: 2014/2015
Podmiot innowacji: Klasa 0a - grupa 6

mgr Agata Nowak i Patrycja Chwała
Temat: "Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju i zdolnień matematycznych"
Termin realizacji: 2013/2014
Podmiot innowacji: Klasa 0a - sześciolatki

mgr Aleksandra Rabenda - współautor innowacji pedagogicznej
Temat: "Bez stresu do szkoły, czyli przedszkolak poznaje szkołę"
Termin realizacji: 2012/2013
Podmiot realizacji: uczniowie szkoły

mgr Dorota Surman
Temat: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni”
Termin realizacji: 2011/2013
Podmiot realizacji: I etap edukacyjny - klasa IIa

mgr Ewa Kawka
Temat: ”Śpiewnym i tanecznym krokiem w Europę”
Termin realizacji: 2009/2012
Podmiot realizacji: I etap edukacyjny

mgr Halina Dobek
Temat: "E - katecheza - Wiosna Ewangelizacji"
Termin realizacji: 2009/2011
Podmiot innowacji: II etap edukacyjny/

mgr Jadwiga Pieczyńska
Temat: "Żyjmy zdrowo i z głową"
Termin realizacji: 2008/2011
Podmiot innowacji: II etap edukacyjny/

mgr Gabriela Dworaczek
Temat: "Z komputerem na ty"
Termin realizacji: 2008/2011
Podmiot innowacji: I etap edukacyjny/

mgr Ewa Kawka
Temat: "www. J@- Chorzowianin - J@ - Europejczyk"
Termin realizacji: 2006/2009
Podmiot innowacji: Klasa 1a - 3a /I etap edukacyjny/

mgr Halina Dobek
Temat: "Katecheza w świecie wirtualnym"
Termin realizacji: 2006/2009
Podmiot innowacji: Klasa 4a - 6a /II etap edukacyjny/

mgr Halina Dobek
Temat: "Wykorzystanie technologii informatycznej w nauczaniu religii"
Termin realizacji: 2005/2006
Podmiot innowacji: Klasa 4b