UWAGA! PTASIA GRYPA
Informacja dotycząca bezpieczeństwa związanego z ptasią grypą (za GŁÓWNYM INSPEKTOREM SANITARNYM):