Z  A  D  A  N  I  A 


Współpraca z Wielką Brytanią


GINGERBREAD CAKES
CHRISTMAS CAROLS CONTEST
A TRIP TO PANEWNIKI
FANCY- DRESS BALL
Zdjęcia z życia szkoły Św. Karola Boromeuszka w Hull w Wielkiej Brytanii
Prezentacja multimedialna
Sprawozdanie dotyczące współpracy z zagranicą


W listopadzie 2008 nasza szkoła nawiązała współpracę z katolicką szkołą podstawową im. św. Karola Boromeusza w Hull w Wielkiej Brytanii. Jest to niewielka szkoła, w której uczy się około 200 uczniów w wieku od 3-11 lat. Chociaż większość uczniów stanowią dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii, to jednak duża część z nich pochodzi z takich krajów jak Filipiny, Zimbabwe, Portugalia, Turcja oraz Polska. Grupa polska, obok rodzimej, jest najliczniejsza, bo stanowi około 80 uczniów i trzech nauczycieli.

Usytuowane na brzegach rzeki Humber, Hull to wspaniałe, charakteryzujące się relaksującą atmosferą średniej wielkości miasto przemysłowe w północno wschodniej Anglii. Hull rozrosło się gwałtownie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to port stał się ważnym punktem na mapie handlu międzynarodowego.

Tematem przewodnim naszej współpracy w ramach programu e-twinning są tradycje i zwyczaje charakterystyczne dla naszych krajów. W projekt zostali zaangażowani uczniowie klasy 6a i 6b. Pierwszym etapem była wymiana emaili, która miała na celu wzajemne poznanie się uczniów. Do listów elektronicznych, w których opowiadali o sobie, swoich zainteresowaniach, uczniowie dołączyli również swoje fotografie. Obecnie oczekujemy na odpowiedź ze strony naszego partnera. W dalszym etapie planujemy wzajemne poznanie charakterystycznych form kultury takich jak zwyczaje świąteczne, święta państwowe, zwyczaje lokalne. W planach mamy również stworzenie albumu w wersji elektronicznej prezentującego kultury obu krajów. W trakcie trwania projektu uczniowie będą wykonywali prace, które zostaną później zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Więcej informacji na temat naszego partnera: http://www.st-charles.hull.sch.uk/ Powrót