NAUCZYCIEL       PODPOWIADA


Proszę kliknąć tutaj
    Doskonalenie zachowań asertywnych i poczucia własnej wartości.
   mgr Lilianna Krokosz


Proszę kliknąć tutaj
    Praca dydaktyczno-wyrównawcza jako czynnik eliminujący...
   mgr Gabriela Dworaczek


Proszę kliknąć tutaj
    Krzyk w szkole.
   mgr Halina Dobek

Proszę kliknąć tutaj
    Aktywność dziecka sześcioletniego.
   mgr Beata Adamik - Sielecka

Proszę kliknąć tutaj
   Prezentacja multimedialna - Barwny atlas zwierząt.
   mgr Gabriela Dworaczek

Proszę kliknąć tutaj
   Praca z dzieckiem dyslalicznym.
   mgr Beata Adamik - Sielecka

Proszę kliknąć tutaj
   Prezentacja multimedialna - Test z edukacji przyrodniczej dla klas II.
   mgr Gabriela Dworaczek

Proszę kliknąć tutaj
   Edukacja wczesnoszkolna.
   mgr Gabriela Dworaczek

Proszę kliknąć tutaj
   Prezentacja multimedialna - Działania w zbiorze liczb naturalnych.
   mgr Gabriela Dworaczek

Proszę kliknąć tutaj
   Kilka słów pedagoga na temat przemocy w szkole.
   mgr Joanna Szyszkowska - Solisz

Proszę kliknąć tutaj
   Najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci.
   mgr Bogumiła Wilk, mgr Anita Gaś /SP nr 9 Bytom/

Proszę kliknąć tutaj
   Dziecko nadpobudliwe w szkole i w domu.
   mgr Beata Adamik-Sielecka

Proszę kliknąć tutaj
   Świetlicowe rozważania.
   mgr Izabela Grabiańska

Proszę kliknąć tutaj
   Kształtowanie dojrzałej osobowości.
   mgr Halina Dobek

Proszę kliknąć tutaj
   Kształtowanie postaw.
   mgr Halina Dobek

Proszę kliknąć tutaj
   Rola nauki domowej w nowoczesnym systemie kształcenia.
   mgr Gabriela Dworaczek

Proszę kliknąć tutaj
   Agresja w szkole.
   mgr Gabriela Dworaczek

Proszę kliknąć tutaj
   4-klasista, jak mu pomóc?
   mgr Joanna Szyszkowska, mgr Aleksandra Wróblewska

Proszę kliknąć tutaj
   Plany metodyczne w nowym ujęciu.
   mgr Halina Kałuska

Proszę kliknąć tutaj
   Od przedszkola do ...szkoły.
   mgr Izabela Grabiańska

Proszę kliknąć tutaj
   Rola nauczyciela-wychowawcy w propagowaniu muzyki.
   mgr Ewa Kawka

Proszę kliknąć tutaj
   Drodzy Rodzice przedszkolaków i nie tylko...
   mgr Bogumiła Wilk

Proszę kliknąć tutaj
   Profilaktyka oraz współpraca z innymi nauczycielami
   w kształceniu świadomości ortograficznej dzieci.
            mgr Anna Kroj

Proszę kliknąć tutaj
   Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
   mgr Ewa Kawka

Proszę kliknąć tutaj
   Rozwijanie twórczości literackiej.
   mgr Lilianna Krokosz

Proszę kliknąć tutaj
   Komputer i telewizja w życiu dziecka.
   mgr Lilianna Krokosz

Proszę kliknąć tutaj
   Jąkanie - mit i rzeczywistość.
   mgr Anita Gaś /SP nr 9 Bytom/, mgr Bogumiła Wilk

Proszę kliknąć tutaj
   Metody i techniki aktywizujące.
   mgr Danuta Cieśla

Proszę kliknąć tutaj
   Jak pomóc dziecku uczyć się w klasie pierwszej ?
   mgr Danuta Cieśla

Proszę kliknąć tutaj
   Agresja w szkole.
   mgr Danuta Cieśla

Proszę kliknąć tutaj
   Ocenianie w nauczaniu zintegrowanym.
   mgr Aleksandra Klyta

Proszę kliknąć tutaj
   Istota zainteresowań.
   mgr Aleksandra Klyta

Proszę kliknąć tutaj
   Idea szkoły promującej zdrowie.
   mgr Beata Adamik-Sielecka

Proszę kliknąć tutaj
   Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci.
   mgr Dorota Dąbek - Woźnica