Powrót do archiwum Życie Szkoły

                                                                                                                                                                            
Zapraszamy Uczniów do naszej 
szkoły


Akcja Wolontariacka - "Lepsze jutro" Chorzów 2016 Edycja II
Bądźmy widoczni, zróbmy "coś" razem!


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - 24 czerwca 2016 roku – piątek


 • 08:00 – msza święta w Kościele Św. Barbary – uczniowie uczestniczą pod opieką rodziców
 • 09:15 – Kl. 0 spotkanie w klasach
 • 09:15 – Kl. I – II Akademia w auli i po akademii uczniowie spotykają się w klasach
 • 09:30 – Kl. III – IV spotkanie w klasach
 • 10:15 – Kl. III – IV Akademia w auli
 • 11:15 – Kl. V – VI Akademia w auli i po akademii uczniowie spotykają się w klasach
W tym dniu obowiązuje strój galowy! Prosimy uczniów o przyniesienie teczek na świadectwo.List do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

Już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje. Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie więcej niż zazwyczaj czasu poza domem, dłużej pozostajecie bez opieki dorosłych. Świetnie, prawda? Zgadzam się, to znakomita lekcja samodzielności, pod warunkiem jednak , że wszelkie wakacyjne aktywności będziecie podejmować odpowiedzialnie. Beztroskie lato to wyjątkowy przywilej młodości. Przeżyjcie je wraz z bliskimi i przyjaciółmi, tymi na których możecie liczyć. Przewidujcie niebezpieczeństwa, podejmujcie wyłącznie mądre decyzje, nie dajcie się ponieść emocjom. Zaspakajajcie dziecięcą ciekawość, ale bez zbędnego ryzyka. Aktywnie uczestniczcie w życiu kulturalnym, artystycznym czy sportowym – to również jedno z waszych niezbywalnych praw. Korzystając z uroków wakacyjnej zabawy nie zapominajcie o poszanowaniu praw innych osób kolegów, rodziców, opiekunów. W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – Odwaga ratuje życie. Odwaga to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!

Najserdeczniej pozdrawiam Wasz Rzecznik Marek Michalak
LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO-HUMANISTYCZNEGO


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Informatyczno-Humanistycznym na plakat w grafice komputerowej "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - W. Szymborska...Uczennica klasy 5b - Natalia Zawadzka oraz uczeń klasy 4b - Jan Migalski zdobyli tytuł laureata oraz wyróżnienie, którzy otrzymali nagrody i dyplomy w WOM w Katowicach. Serdecznie gratulujemy:)
dodała: Halina Dobek

WINNERS OF ICT AND HUMANISTIC PROVINCIAL COMPETITION

Our students participated in ICT and Humanistic Provincial Competition on poster in computer graphics, "Reading books is the most beautiful fun that humanity invented" - W. Szymborska ... Student from class 5b - Natalia Zawadzka and student from class 4b - Jan Migalski won the title of the winner and honourable prize, they received awards and diplomas in WOM in Katowice. Congratulations :)
dodała: Katarzyna Orzech

"PORTRET JANA KIEPURY"


Martyna Gajda wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt."Portret Jana Kiepury" w którym przedstawiła sylwetkę słynnego międzynarodowego śpiewaka. W konkursie tym Martynka zajęła III miejsce gratulujemy!.
dodała: Ewa Kawka

"A PORTRAIT OF JAN KIEPURA"

Martyna Gajda took part in the National Art Competition entitled "Portrait of Jan Kiepura" in which she presented the famous international singer. In this competition Martynka took the third place Congratulations!
dodała: Katarzyna Orzech

BAJKOWE SYMFONIE


Uczniowie klasy I c uczestniczyli w uniwersalnym koncercie filmowym w Filharmonii Ślaskiej pt."Bajkowe symfonie".Na żywo przeżywali toczącą się akcję głównych bohaterów oraz słuchali suit "Kopciuszek", "Czerwony Kapturek", "Kot w butach", które skomponowane zostały przez współczesnego kompozytora Mariusza Matuszewskiego. W rolę narratorów i bohaterów wszystkich opowieści wcielili się Wiktor Zborowski oraz jego córka Zofia. Było to niesamowite przeżycie dla małych słuchaczy.
dodała: Ewa Kawka

FAIRYTALE SYMPHONIES

Students from class Ic participated in the universal film concert in the Silesian Philharmonic entitled "Fairytale symphonies". They experienced live the performance of the main characters and listened to suit "Cinderella," "Little Red Riding Hood," "Puss in Boots", which were composed by the contemporary composer Mariusz Matuszewski. The role of narrators and characters of all the stories were played by Wiktor Zborowski and his daughter Zofia. It was an amazing experience for young listeners.
dodała: Katarzyna Orzech

WYCIECZKA KLASY 3B


W czerwcu uczniowie klasy 3 b pojechali na czterodniową wycieczkę – mini zieloną szkołę. W czasie jej trwania zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce, brali udział w licznych atrakcjach w Centrum Aktywnego Wypoczynku- Borek. Zabawa w parku Świat Solnych Skał, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka, program edukacyjny - Wielka Wyprawa Solnym Szlakiem oraz Tajemnice Świata Przyrody to tylko niektóre z nich. Wycieczkę zakończyło zwiedzanie Krakowa. Wszyscy wrócili do Chorzowa bardzo zadowoleni.
dodała: Sonia Szostak

A TRIP OF CLASS 3B

In June, the students of class 3b went on a four-day trip - mini green school. During the trip they visited the Wieliczka Salt Mine, took part in numerous attractions at the Active Leisure Centre - Borek. Fun in the park World of Salt Rocks, bonfire with sausages, disco, educational program - Great Salt Trail Expedition and World Secrets of Nature are just some of them. The trip was finished with visiting Krakow. Everyone returned to Chorzow very satisfied.
dodała: Katarzyna Orzech

POKAZY CHEMICZNE


Dzięki uprzejmości Pracowników Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej, Instytutu Chemii, Uniwersytetu Śląskiego oraz Studentów Koła Naukowego Chemików Uniwersytety Śląskiego uczniowie klasy 3 b mieli okazję wziąć udział w niesamowitych pokazach chemicznych. Uczniowie oglądali laboratorium chemiczne i jego wyposażenie. Byli świadkami licznych eksperymentów, które na długo zostaną w pamięci. Zapraszamy do galerii.
dodała: Sonia Szostak

CHEMICAL SHOW

Thanks to the courtesy of the staff of the Department of Chemistry, Materials and Chemical Technology, Institute of Chemistry, University of Silesia and the Student of Scientific Society of Chemists of University of Silesia, the students of class 3b had an opportunity to take part in amazing chemical show. The students visited the chemical laboratory and its equipment. They witnessed numerous experiments that will last in their memory. Visit the gallery.
dodała: Katarzyna Orzech

WYCIECZKA DO JURA PARKU W KRASIEJOWIE - KLASA 2B


W czwartek 16 czerwca klasa 2b pojechała na wycieczkę do Jura Parku w Krasiejowie. Celem wycieczki było zwiedzanie pawilonu paleontologicznego i Jura Parku, poznanie prehistorycznego świata dinozaurów, dostrzeżenie zmienności gatunków, poszerzenie zakresu zainteresowań dzieci. Park zwiedziliśmy zaczynając od niezwykłej atrakcji, jaką jest Tunel Czasu. Wszystkie dzieci zostały zaproszone na pokład kapsuły czasu, która zabierała nas w niezwykłą, interaktywną podróż poprzez dzieje naszej planety. Począwszy od Wielkiego Wybuchu poznajemy kolejne etapy kształtowania się Ziemi. Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu Czasu rozpoczynamy spacer wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej. 1500 metrowa ścieżka, którą przemierzyliśmy poszczególne okresy ery dinozaurów. Wzdłuż trasy rozmieszczone zostały rekonstrukcje dinozaurów oraz liczne foto-realistyczne plansze przedstawiające środowiska roślinne. Kolejnym punktem programu zwiedzania były warsztaty paleontologiczno-plastyczne. Polegały one na malowaniu figurek dinozaurów i amonitów zgodnie z dziecięcą wyobraźnią. Jura Park miał nie tylko do zaoferowania naukowe fakty, ale również niezwykły plac zabaw, który zachwycił wszystkich.
dodała: Gabriela Dworaczek

TRIP TO JURA PARK in Krasiejów - CLASS 2B

On Thursday, June 16 class 2b went on a trip to Jura Park in Krasiejów. The purpose of the trip was visiting the paleontologica lpavilion and Jura Park, getting to know the prehistoric world of dinosaurs, noticing the variability of species, broadening the scope of children's interests. We started the visit with the extraordinary attraction, which is the Tunnel of Time. All children were invited on board of the time capsule, which took us in a unique, interactive journey through the history of our planet. Starting with the Big Bang we learnt about the stages of shaping the Earth. After the trip in the Tunnel of Time we walked among prehistoric creatures along specially prepared educational path. 1,500 meter long path that we walked through various periods of the dinosaur era. Along the route there are reconstructions of dinosaurs and numerous photo-realistic boards of plant habitats. Another attraction of the visit was a paleontological and art workshop. They consisted of painting figurines of dinosaurs and ammonites according to the child's imagination. Jurassic Park was not only to offer scientific facts, but also an unusual playground that stunned everyone.
dodała: Katarzyna Orzech

KLASA 3 A W LEŚNYM PARKU NIESPODZIANEK


W dniu 13.06.16 r. klasa 3 a wraz z rodzicami i wychowawczynią udała się do Ustronia, gdzie dzieci spędziły dzień w Leśnym Parku Niespodzianek Uczniowie podążali ścieżkami widokowymi, edukacyjnymi i bajkową. Obserwowały pokazy lotów ptaków drapieżnych tj. myszołowa, orła, sokoła oraz sowy. Zwiedzały Muzeum Myślistwa i Łowiectwa. Ponadto mogły samodzielnie karmić zwierzęta. Niestety szyki popsuła dzieciom pogoda, deszcz uniemożliwił im zabawę na placu zabaw, ale wystarczyło czasu, aby zakupić pamiątki i zjeść coś słodkiego. Chorzów powitał wszystkich zadowolonych wycieczkowiczów promienistym słońcem a stęsknieni rodzice i dziadkowie czekali już w wyznaczonym miejscu. Niestety to już ostatnia wspólna wycieczka. Wychowawczynie dziękuje wszystkim rodzicom za pomoc i duże zaangażowanie, bez Was ta wycieczka nie doszłaby do skutku.
dodała: Beata Adamik-Sielecka

CLASS 3 IN THE FOREST PARK OF SURPRISES

On 6 June class 3 and, along with their parents and teacher went to Ustroń, where children spent the day in the Forest Park of Surprises. Students followed viewing, educational and fairytale paths. The watched flight demonstrations of birds of pre,: buzzard, eagle, falcon and owl. They visited the Museum of Hunting. Moreover, they could feed the animals. Unfortunately, some plans were spoiled by the weather, rain prevented them from playing on the playground, but there was enough time to buy souvenirs and eat something sweet. Chorzów welcomed all satisfied trippers with the sun, longing parents and grandparents were already waiting in a designated place. Unfortunately this is the last trip. The teacher would like to thank all parents for their help and great commitment, without you this trip would not have been possible.
dodała: Katarzyna Orzech

SP 15 W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"


W piątek 10 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. O godzinie 10.00 wszyscy zgromadzili się na boisku szkolnym, aby poczytać książki. Do akcji przyłączyli się także uczniowie Gimnazjum nr 5 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Dodatkową atrakcją dla młodszych dzieci było głośne czytanie fragmentu książki W. Cichonia o przygodach sympatycznego kota Cukierka. Półgodzinne czytanie zostało uwieńczone małym słodkim poczęstunkiem. Miłego czytania!
dodała: Izabela Grabiańska

PS 15 IN A NATIONAL CAMPAIGN, "I DO NOT READ? BUT I DO."

On Friday June 10 the students of our school took part in a national campaign, "I do not read? but I do." At 10.00 we all gathered in the school playground, to read books. The action was also joined by students from Middle School No. 5 and Secondary School No. 1 in Chorzow. An additional attraction for younger children was reading aloud a part from W. Cichon's book about the adventures of the lovable cat Cukierek. The half-hour reading was crowned with a small sweet treat. Happy reading!
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ RODZINY W KLASIE 2A


8 czerwca już od drugiej lekcji w sali 24 zrobiło się głośno, tłoczno i wesoło! Dlaczego? Uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą Agatą Nowak zaprosili rodziców na święto rodziny. Tym razem nie był to tylko występ dla Mam i Ojców. Uczniowie z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w zajęciach na temat „Rodzina zawsze pod ręką”. W ramach tych zajęć było malowanie farbami, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, kalambury ruchowe i inne zabawy dydaktyczne. Nie obyło się też bez niespodzianek: mamy z córkami dekorowały dla wszystkich muffinki a tatusiowie z dziećmi wykonali szybko i sprawnie ramki z patyczków. Wzruszające wiersze o tematyce rodzinnej umiliły czas spotkania, chóralnie odśpiewane „Sto lat” rozweseliło rodziców, a samodzielnie wykonane prezenty – dla mam kwiaty z makarony w małych doniczkach, dla tatusiów „przypominajki” w kształcie misia, dały wiele radości! Niespodzianką okazały się prace plastyczno-literackie przygotowane przez rodziców dla dzieci. Każdy uczeń w ramach konkursu musiał rozpoznać, które słowa napisała o nim mama bądź tata. Ale było miło i wesoło posłuchać, jak opisują nas rodzice! Na zakończenie klasowa recytacja wiersza „Żuraw i czapla” oraz wspólny słodki poczęstunek i miłe rozmowy. Wszystkim uczniom i ich rodzinom dziękuję za aktywny udział w zajęciach i życzę wielu radosnych chwil spędzonych z rodziną!
dodała: Agata Nowak

FAMILY DAY IN CLASS 2A

On June 8 from the second lesson on, in classroom nimber 24 became loud, crowded and fun! Why? Students in class 2a with their teacher Agata Nowak invited parents for a family holiday. This time it was not only a performance for mothers and fathers. Students with invited guests took part in the activities on the theme of "Family always at hand." As part of these activities was painting, solving rebuses, crosswords, puns and other fun teaching. There were also some surprises: mums and daughters decorated for all the muffins and dads with kids made stick frames. Touching poems on family theme made our meeting pleasant, self-made gifts - flowers for mothers made from pasta in small pots, for dads "Remind Me" in the shape of a teddy bear, brought a lot of joy! The surprise turned out to be artistic and literary works prepared by the parents for the children. Each student in the competition had to recognize words written about them by their mom or dad. It was nice and fun to listen to, as we are described by our parents! At the end - the class reciting of the poem "Crane and heron" and a sweet treat and a nice conversation. All students and their families thank you for your active participation and wish you many happy moments with your family!
dodała: Katarzyna Orzech

AKCJA "CZYSTE RĘCE"

W tym roku szkolnych w ramach corocznej akcji „Czyste ręce” uczniowie klas młodszych utrwalili wiadomości o bakteriach, obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą miejsca, w których żyją te drobnoustroje oraz omówili zasady higieny rąk. Dzieci z klas „0” nauczyły się a uczniowie klas I-III przypomnieli sobie, jak prawidłowo myć ręce według udzielanych instrukcji.
dodała: Renata Krzyżowska

ACTION "CLEAN HANDS" This year, as part of the annual action "Clean Hands" yonger pupils revised their knowledge about bacteria, viewed a multimedia presentation about the place in which they live and discussed the rules of hand hygiene. Children from grade 0 learned and students from grades I-III reminded themselves how to properly wash their hands according to the given instructions.
dodała: Katarzyna Orzech

JESZCZE KILKA WSPOMNIEŃ Z FESTYNUdodała: Izabela Grabiańska

REDAKTORZY "EKSPRESIKA" OGLĄDALI NAJLEPSZE ZDJĘCIA


"...Wystawa Word Press Photo pierwszy raz w historii zawitała do Chorzowa. Zdjęcia zawisły w hali byłej Elektrowni Huty Królewskiej. To piękne, poprzemysłowe miejsce jest wpisane do rejestru zabytków województw śląskiego..." Czytaj więcej... Tyle podały media,a nasi młodzi redaktorzy wraz z opiekunami: p. A. Rabenda i p. J. Opołka odwiedzili wystawę dnia 1 czerwca. Zdjęcia "super", choć każdy miał swojego faworyta. Na wszystkich duże wrażenie zrobiła hala byłej Elektrowni Huty Królewskiej - przepiękny budynek ze swoją historią. Miłym akcentem dnia był wspólny "wypad" na lody. Zachęcamy wszystkich do zobaczenie samej wystawy i poznania nieznanego miejsca naszego miasta.
dodała: Aleksandra Rabenda

THE EDITORS OF "EKSPRESIK" SAW THE BEST PHOTOS.

"... Word Press Photo Exhibition for the first time in history came to Chorzów. The pictures were hung in the hall of the former power plant of the Royal Smelter. This beautiful, post-industrial place is registeredas one of the monuments of the Silesia ..."
And our young editors with their teachers: Ms. A. Rabenda and Ms. J. Opołka visited the exhibition on 1 June. The photos were superb, although each had their favourite. Everyone was impressed with the hall of the former power plant od th treat Royal Smelter - a beautiful building with its history. A nice touch of the day was ice-cream treat afterwards. We encourage everyone to see the exhibition and get familiar with the unknown places of our city.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ DZIECKA-III FESTIWAL BANIEK MYDLANYCH


Z okazji swojego święta uczniowie klas: 2b, 3b, 3c, 4b, 5a i 5b wraz z wychowawcami i opiekunami wzięli udział w imprezie miejskiej pod Szybem Prezydenta. Największą atrakcją dla dzieciaków były oczywiście bańki mydlane, które wraz z dzieciakami puszczał Pan Prezydent Miasta Chorzów A. Kotala. Kto miał ochotę, pod opieką nauczycieli, mógł podziwiać panoramę miasta z wysokości Szybu Prezydent. Dziękujemy bardzo wychowawcom: p. G. Dworaczek, p. S. Szostak, p. D. Cieśli, p. K. Rajcy, p. A. Lasoń - Wołowiec oraz p. A. Rabenda oraz opiekunom za zorganizowanie wyjścia.
dodała: Aleksandra Rabenda

CHILDREN'S DAY - III FESTIVAL OF SOAP BUBBLES

On the occasion of their feast students from class: 2b, 3b, 3c, 4b, 5a and 5b, together with educators and carers took part in the city event at the President Shaft. The biggest attraction for the kids were obviously bubbles, which, together with the kids were blown by the President of Chorzow Mr A. Kotala. Who wanted, under the care of teachers, could enjoy the panorama of the city from the top of the President Shaft. Thanks to educators: Ms. G. Dworaczek, Ms. S. Szostak, Ms. D. Cieśla, Ms. K. Rajca, Ms. A. Lasoń - Wołowiec and Ms. A. Rabenda for organizing the trip.
dodała: Katarzyna Orzech

LEKCJA HISTORII W ZABYTKOWYM TRAMWAJU


Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie, uczniowie klas IV i V z SP 15 wzięli udział w terenowej lekcji historii o charakterze gry terenowej. 25 maja uczniowie wraz z opiekunami przeszli trasę wytyczoną od budynku szkoły przy ul. 3 Maja 78 do gmachu Urzędu Miasta. Po drodze zatrzymywali się przy najróżniejszych zabytkowych obiektach: Kościół Ewangelicko-Augsburski im. Elżbiety, będący najstarsza świątynią w mieście, zabytkowe kamienice przy ul. 3 Maja czy budynek Poczty Głównej wraz ze stojąca przy nim ławeczką Gerarda Cieślika. Grę terenową zwieńczyła wizyta w Dużej Sali Posiedzeń chorzowskiego magistratu. Lekcję historii w terenie poprowadził p. Tomasz Zocłoński – przewodnik oraz prezes Chorzowskiego Oddziału PTTK. Po wyjściu z urzędu na dzieci czekał zabytkowy tramwaj, który odwiózł wszystkich do szkoły. Zaś w szkole p. Marek Szołtysek opowiedział dzieciakom o dawnych grach i zabawach, stroju śląskim (uczniowie mieli możliwość przymierzyć kieckę, kabotek, wionek). Imprezę zakończył śląski poczęstunek. Podsumowanie gry nastąpi po wykonaniu przez uczniów plakatów, przedstawiający mapkę z planem ich podróży po Chorzowie. Impreza została sfinansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych „Cris” oraz RAMZA Fundusze Lokalne. O grze terenowej informacje przekazały media: Chorzowianin.pl oraz COMTV.pl
dodała: Aleksandra Rabenda

HISTORY LESSON IN A HISTORIC TRAM
Thanks to the initiative of the Association of Friends of the Primary School No. 15 in Chorzow, students of classes IV and V of the SP 15 took part in off-road history lesson in a form of a game. On May 25, students and their teachers went along the route marked out from the school building at 3 Maj 78 Street to the building of the City Hall. On the way, they stopped at various historical buildings: Lutheran Church by the name of Elizabeth, which is the oldest temple in the city, historic town houses at 3 Maj Street, or the Main Post Office building with the nearby standing Gerard Cieslik's bench . The game was crowned by a visit to the big boardroom of Chorzów magistracy. The history lesson was led by Mr Tomasz Zocłoński - a guide and president of Chorzów Branch of PTTK. After leaving the office for children was waiting a historic tram that drove everyone to the school. And in school Mr Marek Szołtysek told the kids about old games and activities, Silesian costumes (students had the opportunity to try on kiecka, kabotek, wionek). The event was ended by Silesian refreshments. The summary of the game will take place after the students make posters, showing a map of the plan of their trip to Chorzow. The event was funded from the Fund of Civil Initiatives, Center for Social Initiatives "Cris" and Ramza Foundations. Information about the game was provided by media: Chorzowianin.pl and COMTV.pl
dodała: Katarzyna Orzech

WYCIECZKA DO MĘTKOWA, WADOWIC I INWAŁDU


18 maja 2016 roku klasy 2a, 2d i 3c wyjechały na wycieczkę po pierwszej komunii świętej. W wyjeździe wzięli udział rodzice, rodzeństwo, babcie i inne bliskie osoby naszych uczniów. Wyprawa miała swoje dwie strony: coś dla ducha i coś dla ciała. Zaczęło się od mszy świętej w kościele w Mętkowie, w którym posługę kapłańską pełnił Karol Wojtyła. Następnie śladami Jana Pawła II zwiedziliśmy Wadowice z bazyliką, domem Karola Wojtyły i Rynkiem pełnym przepysznych kremówek. Na zakończenie udaliśmy się do Parku Miniatur w Inwałdzie, gdzie obejrzeliśmy i wieżę Effiel’a, i piramidy egipskie, i plac Św. Piotra w Rzymie, i nawet dworzec w czeskim Cieszynie! Poza tym skorzystaliśmy z wielu atrakcji lunaparkowych, kręcąc się i jeżdżąc z wielką radością do późnego popołudnia. Widzieliśmy też dawną warownię, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach lepienia z gliny, tkania a nawet pracowaliśmy w kuźni. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy z wycieczki za którą dziękujemy przede wszystkim Pani Kornelii Rajcy, naszej wspaniałej katechetce, która wszystko tak dobrze przygotowała i sprawnie przeprowadziła!
dodała: Agata Nowak

A TRIP TO MIĘTKÓW, WADOWICE AND INWALD
On May 18, 2016 class 2a, 2d and 3c went on a trip after the first holy communion. The trip was attended by parents, brothers, sisters, grandmothers and other people close to our students. The expedition had two sides: something for the spirit and something for the body. It started with a Holy Mass in the church in Mętków, in which Karol Wojtyla was a priest. Then following the footsteps of John Paul II we visited Wadowice basilica, home of Karol Wojtyla and Market full of delicious cream cakes. At the end we went to the Miniature Park in Inwałd, where we saw the Effiel's tower, and the Egyptian pyramids, and the square of St. Peter's in Rome, and even the train station in the Czech Cieszyn! Besides we enjoyed many attractions of the amusement park, riding with great joy until late afternoon. We also saw former stronghold, where we took part in workshops, clay modeling ,weaving and we even worked in the forge. Tired but very happy we came back from a trip for which we thank above all Mrs. Kornelia Rajca, our wonderful RE teacher, who organised everything perfectly!
dodała: Katarzyna Orzech

SPORTOWY FESTYN RODZINNY...


W miniony piątek teren wokół naszej szkoły zamienił się w wielki plac zabaw. Każdy – mały i duży – znalazł dla siebie coś ciekawego: gra w bule, zawody sportowe i rycerskie, porady dietetyka i mini siłownia, elementy biathlonu. Zmęczeni zmaganiami pokrzepiali się pysznymi ciastami przygotowanymi przez mamy, żurkiem oraz domowym kisielem podczas oglądania występów artystycznych uczniów i nie tylko. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy wspólnie spędzić to majowe popołudnie: rodzicom, uczniom, pracownikom SP15, pracownikom i dyrekcji MORiS, sponsorom oraz przyjaciołom! Do zobaczenia za rok!
dodała: Izabela Grabiańska

SPORTS AND FAMILY FESTIVAL...
Last Friday, the area around our school turned into a big playground. Everyone - small and big ones - found something interesting: petanque, sports and knights competitions, nutritionist advice and mini gym, elements of biathlon. Those who were tired could help themselves with refreshments - delicious cakes prepared by mothers, sour rye soup and homemade kissel while watching cultural performances, of students and others. Thank you all, thanks to whom we were able to spend together this May afternoon: parents, students, staff of SP15, employees and management of MORiS, sponsors and friends! See you in a year!
dodała: Katarzyna Orzech

MAŁY GYSZYNK-SŁODKI MASZKIET CZYLI MAŁY PODARUNEK...


Przyłącz się do akcji: zbiórka słodyczy dla małych pacjentów Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie. Słodycze zostana przekazane pacjentom w Dniu Dziecka. Zbieramy je w dniach 10 - 18.05.2016r - świetlica szkolna oraz biblioteka. Z tej okazji zapraszamy uczniów klas IV - VI - 18 maja 2016r. w środę,
godz. 16.30 - 18.30 - kl. IV i V
godz. 16.30 - 19.00 - kl. VI na dyskotekę! Bilet wstępu - maszkiet (słodkość). Organizator: SU, biblioteka szkolna przy współpracy z Centrum Integracji Międzypokoleniowej oraz Chorzowską Strefą Wolontariatu. Tyle ogłoszenie, na które nasi uczniowie odpowiedzieli na 102 %. Spłeczność uczniowska przekazała w dniu 19 maja 2016 r. - 70 czekolad, niezliczone ilości cukierków, żelków i ciastek. Jedny słowem słodyczy było bardzo dużo! WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY:-)
dodała: Aleksandra Rabenda

LITTLE "GYSZYNK" - SWEET "MASZKIET" IN OTHER WORDS - SMALL TREAT...

Join the action, collecting sweets for young patients of Centre of Paediatrics and Oncology in Chorzów. Sweets will be sent to patients on the Children's Day. We collect them from 10 - 18.05.2016 - in common room and library. On this occasion, we invite students of classes IV - VI - 18 May 2016. on Wednesday,
from 16.30 - 18.30 - grades IV and V,
from 16.30 - 19.00 - grade VI to the disco! Admission - maszkiet (sweet treat). Organizer: SU, school library in cooperation with the Center for Intergenerational Integration and Chorzow Voluntary Service Zone. So much for the announcement, to which our students responded 102%. Students' community passed on 19 May 2016. - 70 chocolates, countless candies, jellies and cakes. There was a lot of sweets! THANK YOU VERY MUCH :-)
dodała: Katarzyna Orzech

FRANCJA W MOICH OCZACH - EDYCJA JUBILEUSZOWA


W II Liceum Ogólnokształcącym im.Juliusza Ligonia w Chorzowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Francja w moich oczach". Tegoroczna jubileuszowa edycja konkursu mała hasło przewodnie "Francja piłką się toczy "i poświęcona była mistrzostwom Europy w piłce nożnej Euro 2016. Od 15 lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tym konkursie i są jego laureatami. Podobnie było w tym roku nagrodzona została Dagmara Kocjan, która w swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce. Gratulujemy!.
dodała: Ewa Kawka

FRANCE IN MY EYES - ANNIVERSARY EDITION

In the Secondary School No. II by the name of Juliusz Ligoń in Chorzow there was held a formal summary of the artistic competition "France in my eyes." This year's jubilee edition of the competition under a little motto "Football rules in France," and was dedicated to the European championships in football Euro 2016. For the past 15 years, our students have participated in the competition and are the winners. It was the same this year, awarded Dagmara Kocjan, who in her age category took the second place. Congratulations !.
dodała: Katarzyna Orzech

NIEZWYKŁY GOŚĆ


W piątek 13 maja w progi naszej szkoły zawitała niezwykła osoba. Pani Irena Müler była uczennicą SP15 w Chorzowie w latach 1936-37. Potem wraz z rodziną wyjechała do Niemiec, zawsze jednak pamiętała o szkole, w której spędziła 2 lata. Dziś pani Irena w towarzystwie wnuka i jego żony ponownie odwiedziła Chorzów i swoją dawną szkołę. Jak przystało na absolwentkę 15-tki pani Irena jest niezwykle ciepłą i sympatyczną osobą a spotkanie z nią sprawiło nam wszystkim wiele radości. Pani Irena postanowiła również wesprzeć finansowo szkołę a opuszczając jej mury wzniosła okrzyk: ”Niech żyje 15-tka”! Życzymy pani Irenie dużo zdrowia, dziękujemy za to niezwykłe spotkanie i pozdrawiamy!
dodała: Izabela Grabiańska

UNUSUAL GUEST

On Friday May 13 our school was visited by an extraordinary person. Mrs Irena Muler was a student of SP15 in Chorzow in 1936-37. Then she and her family left for Germany, but always remembered about the school where she spent two years. Today Mrs Irena in the company of her grandson and his wife again visited Chorzów and her former school. As every graduate of SP 15 Mrs Irena is also a very warm and friendly person and meeting her made us all joyful. Mrs Irena has also decided to financially support the school and leaving its walls she cheered: "Long live 15!" We wish you lots of health Mrs Irena, thank you for this extraordinary meeting and greetings!
dodała: Katarzyna Orzech

EIN UNGEWOHNLICHER BESUCHER

Am Freitag, 13. Mai die Schwelle unserer Schule hatte eine außergewöhnliche Person etabliert. Irena Müler war ein Schülerin SP 15 in Chorzów in 1936-1937. Dann hat Sie mit seine Familie Sie verließ nach Deutschland, aber immer über die Schule erinnert, wo sie zwei Jahre lang gelehrt hat. Heute Irena in Begleitung seiner Enkel und von im die Frau besuchten wieder Chorzów und seiner ehemaligen Schule. Wie es sich für ein Absolvent-15 Irena eine sehr warme und freundliche Person und Treffen mit ihr hat uns allen viel Spaß gemacht. Irena hat beschlossen, auch finanziell, die Schule zu unterstützen und verlassen ihren Mauern den Ruf erhoben: "Es lebe die 15-webt" Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit Irena, danke für diese außerordentliche Sitzung und Grüße!
dodała: Joanna Szyszkowska-Solisz

UCZNIOWIE KLASY 3C JUŻ ZOBACZYLI TEATRZYK KAMISHIBAI


Uczniowie klasy 3c, pod opieką nauczycieli bibliotekarzy: p. M.Mega i A. Rabenda, zostali zaproszeni do Biblioteki Pedagogicznej w Chorzowie na zajęcia o kaczce. Znany wszystkim wierszyk pt. „Kaczka Dziwaczka” został dzieciakom przedstawiony w wersji teatrzyku Kamishibai. Fajne zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku, prezentacji multimedialnej, zajęć plastycznych oraz gimnastyki integracyjnej były dla naszych 3 – klasistów ciekawą lekcją tolerancji, poszanowania odmienności oraz szacunku wobec innych.
dodała: Aleksandra Rabenda

STUDENTS FROM CLASS 3C HAVE ALREADY SEEN THE PLAY KAMISHIBAI Students in class 3c, under the supervision of librarians: Mrs. M.Mega and A. Rabenda were invited to the Pedagogical Library in Chorzow for classes about a duck. A poem known to all "Kaczka Dziwaczka " was presented to kids in the form of KAMISHIBAI. Cool activities using theatre play, multimedia presentation, art classes and gymnastics integration were for our 3 - graders an interesting lesson in tolerance, respect for diversity and respect for others.
dodała: Katarzyna Orzech

4 KROKI DO...?


CZYTELNICTWO! - hasło przewodnie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku obchodziliśmy od 8 do15 maja 2016r. W naszej bibliotece szkolnej na każdego ucznia, który ją odwiedził czekała niespodzianka. Wskazówki jak ją otrzymać uczniowie mogli się znaleźć na drzwiach do sal lekcyjnych. A wszystko działo się zgodnie z 4 krokami:

1. odwiedź bibliotekę
2. odpowiedz dobrze na pytanie
3. odbierz niespodziankę?!
4. wypożycz książkę

Te 4 kroki zaprowadziły naszych uczniów do ZACZYTANIA!:-) Wielu uczniów skorzystało z tego zaproszenia. Oni też wiedzą, że … kolejna niespodzianka już na nich czeka! A jaka? - to dzisiaj tajemnica.
Zapraszamy do biblioteki szkolnej.
dodała: Aleksandra Rabenda

4 STEPS TO ...?

READING! - The motto of the National Library Week, which this year was celebrated from 8 to 15 May 2016. In our school library for every student who visited it there wasa surprise waiting. Tips on how to get the surprise students could find on the classroom doors. And everything happened according to the 4 steps:
1. visit the library
2. answer the question correctly
3. receive a surprise ?!
4. borrow a book
These 4 steps brought our students to READING! :-) Many students took advantage of this invitation. They also know that already ... another surprise is waiting for them! What? - Today it is a mystery. We invite you to the school library.
dodała: Katarzyna Orzech

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ZUCH


8-9 marca 2016 roku uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 15 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Zuch – zawierał test zintegrowany oraz test z języka angielskiego zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs Zuch polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej. Konkurs rozwijał wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym przeznaczone były dla wszystkich uczniów. Wyniki konkursu pomogły nauczycielom poznać postępy uczniów w nauce oraz wskazać ewentualne braki. Stanowią także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności. Na podstawie otrzymanych sprawdzianów CES wyłoniło uczestników, którzy wykazali się największą wiedzą. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy laureatów i dyplomy uznania zgodnie z ujętymi w regulaminie zasadami. W konkursie wzięło udział 60 uczniów klas I-III SP. Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzyć wiele satysfakcji ze zdobytych nagród i dyplomów. Zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.
dodała: Gabriela Dworaczek

REPORT ON THE NATIONAL COMPETITION ZUCH

On 8-9 March 2016, students from classes I-III in Primary School No. 15 took part in the National Competition Zuch - which consisted of integrated test and English test organized by the Center for School Education. Competition Zuch was about a solving integrated test varied depending on the class. The content of the test was adapted to the existing core curriculum and included elements of Polish language, social, scientific and mathematical education. The competition was to develop imagination and creative thinking of children. Competition tests included 21 questions of varying difficulty and therefore were intended for all students. Results of the contest helped teachers to see students' progress in learning and to indicate any shortcomings. They are also a source of independent evaluation of the children's skills. On the basis of tests CES announced participants who showed the greatest knowledge. The best ones received book awards and diplomas. The competition was attended by 60 students from classes I-III SP. I would like to congratulate all the participants on the results achieved and wish you a lot of satisfaction from awards and diplomas. I encourage you to participate in the next edition of the competition.
dodała: Katarzyna Orzech

KONKURS ABC ZDROWIA


14 kwietnia w Gimnazjum nr 1 w Chorzowie odbył się konkurs „ABC zdrowia”. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Kania Dominika i Pałys Julia z klasy 5a oraz Wawreczko Wiktoria i Pacoń Martyna z klasy 6b. Po zmaganiach z nową piramidą żywienia, tarciu marchewki na czas, oraz zadaniach sportowych piątoklasistki z Piętnastki wywalczyła 3 miejsce.
dodała: Anna Grychtoł

COMPETITION "HEALTH ABC"

On April 14 at School No. 1 in Chorzow was held a contest "Health ABC." Our school was represented by two teams composed of Dominika Kania and Julia Pałys from class 5a and Wawreczko Wiktoria and Pacoń Martyna from class 6b. After a struggle with the new nutrition pyramid , carrots grating on time, and sports competitions - our fifthgraders won 3rd place.
dodała: Katarzyna Orzech

OGÓLNOPOLSKI KONKURSU PLASTYCZNY - "KOCHAM POLSKĘ"


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kocham Polskę" odbył się 05 maja br. w ZSO nr 7 w Katowicach. Komisja konkursowa wyróżniła i nagrodziła 10 prac z ponad 650 nadesłanych z całej Polski. Wśród finalistów znalazła się nasza uczennica Maja Mazur z klasy 1c, która zdobyła zaszczytne II miejsce w kategorii fotografia.

Jednocześnie w dniach 23.04.2016 – 03.05.2016 roku odbywało się głosowanie Internautów na najlepszą pracę konkursową. Honorowy tytuł: „Najlepsza Zdaniem Internautów” otrzymała praca także naszej uczennicy - Natalii Zawadzkiej z klasy 5b, która zdobyła aż 6956 głosów. Z Natalią został przeprowadzony krótki wywiad przez TVP3 Katowice, który został wyemitowany w wiadomościach wieczornych. Serdecznie gratulujemy:)
dodała: Halina Dobek

NATIONAL ART CONTEST - "I LOVE POLAND"

The final of the National Art Contest "I love Poland" took place on May 5 this year in ZSO No. 7 in Katowice. The jury singled out and awarded 10 works out of more than 650 submitted from all over Poland. Among the finalists was our student Maja Mazur from class 1c, who won an honorable second place in the photography category.

At the same time, from 23.04.2016 - 03.05.2016 was held internet users' voting on the best art work. The honorary title of "The Best According to Internet users' was also our student's work Natalia Zawadzka from class 5b, who received 6956 votes. TVP 3 Katowice made a short interview with Natalia, which was broadcast on the evening news. Congratulations :)
dodała: Katarzyna Orzech

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!


Reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 95 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczysta msza w Kościele Św. Barbary, przemarsz pod pomnik Powstańca Śląskiego oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem było dla naszych 6-klasistów niezapomnianym przeżyciem. Stanowiło także niecodzienną lekcję patriotyzmu.
dodała: Izabela Grabiańska

VIVA MAY, THE THIRD OF MAY!

Representation of students from our school took part in the city's anniversary celebrations of the Constitution of May 3 and the 95th anniversary of the outbreak of the Third Silesian Uprising. Solemn Mass in the Church of St. Barbara, a march to the monument of the Silesian Insurgent and laying flowers at the monument was for our 6-graders unforgettable experience. It was also an unusual lesson in patriotism.
dodała: Katarzyna Orzech

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ


W dniach 11-15.04.2016 świetlica zrealizowała pogram "Nie pal przy mnie proszę". W ramach programu omówiono zagadnienia związane z ochroną naszego zdrowia oraz uczuloo dzieci na wykształcenie postawy obronnej przed biernym paleniem.
dodała: Joanna Opołka

DO NOT SMOKE NEAR ME, PLEASE

From 11 to 15 April the common room held a program "Do not smoke near me, please." The program discusses issues related to the protection of our health and education for children to develop a defensive position against passive smoking.
dodała: Katarzyna Orzech

WOJEWÓDZKI KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA - ROZSTRZYGNIĘCIE


Dnia 2 maja br. w Muzeum Powstańców Śląskich w Świętochłowicach odbyło się wręczenie nagród dzieciom i młodzieży biorącym udział w Wojewódzkim Konkursie na projekt znaczka pod hasłem: "WALKA O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA". Nagrody zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Świętochłowic Pana Dawida Kostempskiego oraz Dyrektora Muzeum Powstańców Śląskich Panią Halinę Bieda następującym uczennicom naszej szkoły:
I miejsce: Natalia Zawadzka z klasy 5b (Klasy IV-VI)
wyróżnienie: Julia Kaszlik z klasy 5b oraz Dagmara Kocjan i Dominika Skok z klasy 1c. Serdecznie gratulujemy:)
dodała: Halina Dobek

PROVINCIAL COMPETITION FOR POST STAMP DESIGN

On 2 May in the Museum of Silesian Insurgents in Świętochłowice, there was held awards ceremony for children and young people taking part in the Provincial Competition for the design of the post stamp under the slogan "FIGHT FOR THE POLISH CHARACTER OF SILESIA" The awards were presented by the Mayor of the City of Świętochłowice Mr. Dawid Kostempski and Director of the Museum of Silesian Insurgents Ms Halina Bieda to the following students of our school:
I Place: Natalia Zawadzka class 5b (Class IV-VI)
Honourable mention: Julia Kaszlik class 5b and Dagmara Kocjan and Dominika Skok class 1c. Congratulations :)
dodała: Katarzyna Orzech

KOLEJNY GRANT DLA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SP 15 W CHORZOWIE


Informujemy, że reprezentanci Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie złożyli wniosek „Zabytkowym tramwajem z przeszłości do poznania historii małej ojczyzny”

 • Całkowita wartość oferty: 6 261,80 zł sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden zł 80/100
 • Wnioskowana kwota dotacji: 4 961,80 zł.
w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wniosek uzyskła pozytywna ocenę, a co za tym idzie środki finansowe z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację wyżej wymienionego projektu dla uczniów klas IV i V- tych naszej szkoły. Już w maju poznany nasza najbliższa okolicę oraz będziemy mieli okazję odwiedzić ciekawe miejsca i poznać ciekawe osoby związane z naszym regionem.
dodała: Aleksandra Rabenda

ANOTHER GRANT FOR THE FRIENDS' ASSOCIATION OF PRIMARY SCHOOL 15 CHORZÓW

Please be informed that the representatives of the Association of Friends of the Primary School No. 15 in Chorzow applied for "Historic tram from the past to know the history of a small country"
The total value of the offer: 6 261.80 zł six thousand two hundred sixty-one zł 80/100
The grant requested: 4 961,80 zł.,
within the programme of Civic Initiatives Fund. The application received positive assessment, and hence the financial resources from the Programme of Civic Initiatives Fund for the implementation of the above mentioned project for students of grade IV and V of our school. Already in May, we are going to get familiar with our immediate surroundings and we will have the opportunity to visit interesting places and meet interesting people connected with our region.
dodała: Katarzyna Orzech

PASOWANIE NA CZYTELNIKA


W dniu 27 kwietnia uczniowie klas 1 - szych gościli w bibliotece szkolnej, tam czekały na nich niespodzianki. Dziewczyny z klasy 6a, w krótkim przedstawieniu o książce, zapoznały małych czytelników z zasadami obowiązującymi w bibliotece szkolnej. P. Maria Mega - nauczyciel bibliotekarz - zwróciła uwagę dzieci na kwestie dbania o książki oraz zasady ich wypożyczania i zwrotu. Dzieciaki musiały wykazać się znajomością liter i cyfr. Na zakończenie, każdy z pierwszoklasistów został pasowany na czytelnika, a na pamiatkę tego wydarzenia otrzymał imienną zakładkę do książki. Bardzo dziękujemy: Matyldzie, Dominice, Natali, Natali i Ali za przygotowanie przedstawienia oraz p. M. Mega za zorganizowanie całej uroczystości i przygotowanie fajnych zakładek.
dodała: Aleksandra Rabenda

FIT TO BE A READER

On April 27, students in grades 1 - visited the school library, where some surprises were waiting for them. Girls from class 6a, in a short play about a book, got the young readers familiar with the rules of the school library. Mrs Maria Mega - teacher librarian - turned their attention to the issues of taking care of the books and rules of borrowing. The kids had to demonstrate their knowledge of letters and numbers. At the end, each first grader was promoted to a reader and as a souvenir of the event they received bookmarks with their names. Thank you very much: Matylda, Dominika, Natalia, Natalia and Ala for the play Mrs. M. Mega for organizing the whole event and preparation of cool bookmarks.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ ZIEMI - PODWIECZOREK LITERACKI


Co roku 22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowany został konkurs literacki na wiersz o Ziemi. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością, jury miało twardy orzech do zgryzienia, kto powinien wygrać. Po naradach i konsultacjach wszystkim przyznano pierwsze miejsce! Laureatami konkursu są: Julita Polak z klasy 3b, Paulina Olejnik, Zuzanna Gawlik, Vanessa Kolerska z klasy 4a, Dominika Próchnicka z klasy 4b, Aleksandra Słomian, Oliwia Kut, Roksana Ryszawa, Julia Pałys, Oliwia Masłowska, Danuta Niewiadomska z klasy 5a, Roksana Prudlak i Daniel Sobczak z klasy 6b, Emilia Pawlica z klasy 6a. Wszystkie wiersze przeczytane zostały przy herbatce i pysznych ciasteczkach podczas „Dziecięcego Podwieczorku Literackiego”. Czas został również urozmaicony zabawami o tematyce ekologicznej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
dodała: Aleksandra Rabenda, Anna Grychtoł

DZIEŃ ŚLĄSKI "KOPCIUCH"


25 kwietnia w naszej szkole dbając o śląską tradycję obchodziliśmy tzw. DZIEŃ ŚLĄSKI. Wszystkie klasy brały udział w następujących konkurencjach:

 • rozpoznawanie na zdjęciach charakterystycznych dla Chorzowa i województwa śląskiego miejsc,
 • tłumaczenie słówek śląskich na język polski,
 • rysowanie korzystając z podanego tekstu trasy życia naszego patrona Konstantego Wolnego na mapie konturowej II Rzeczpospolitej.
Hitem okazała się konsumpcja WODZIONKI. W całej szkole pachniało czosnkiem, a dzieciaki pałaszowały "aż im się uszy trzęsły". Na koniec wszyscy obejrzeli inscenizację w wykonaniu uczniów klasy 6a pt. "Kopciuch" oczywiście po śląsku. dodała: Aleksandra Rabenda, Magdalena Grzesik

ROK JUBILEUSZOWY 1050-lECIA CHRZTU POLSKI


W Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie można oglądać wystawę prac plastycznych przesłanych na Miejski Konkurs Historyczny "966-2016. Rok Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski", który został zorganizowany przez Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych, a patronat honorowy objął ks. proboszcz Damian Gajdzik. Miło nam poinformować, że zostały dostrzeżone a także nagrodzone prace uczniów naszej szkoły:

III miejsce: Paulina Grzelec z klasy 3b (kategoria I: Klasy I-III)
III miejsce: Oliwia Kut z klasy 5a (kategoria II: Klasy IV-VI)
wyróżnienie: Natalia Zawadzka z klasy 5b oraz Julia Zawadzka-Woźniak z klasy 5a.
Gratulujemy:)
dodała: Halina Dobek

1050 ANNIVERSARY OF THE BAPTISM OF POLAND In the Sanctuary of St. Florian in Chorzow there is an exhibition of artwork submitted to the Municipal Historical Contest "966-2016. Jubilee Year of 1050 - anniversary of the Baptism of Poland", which was organized by the Junior High School No. 4 in Chorzow. The competition was addressed to primary school students, and the honorary patronage took parish priest Damian Gajdzik. We are pleased to announce that the works of our students were recognized and rewarded:
Third place: Paulina Grzelec class 3b (Category I: Class I-III)
Third place: Olivia Kut class 5a (category II: Class IV-VI)
Distiction award: Natalia Zawadzka class 5b and Julia Zawadzka-Woźniak class 5a. Congratulations:)
dodała: Katarzyna Orzech

LEKCJA PRZYRODNICZO-REGIONALNA KLASY 5B


Dnia 21 kwietnia uczniowie klasy 5b wraz z wychowawcą p. A. Rabenda oraz p. M. Mega wybrali się na zajęcia do Rezrewatu Przyrody „Segiet” w Bytomiu. „Segiet” z pewnością jest jednym z najciekawszych zakątków okolicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Rezerwat ten rozpościera się na Srebrnej Górze, która znajduje się na Garbie Tarnogórskim, a ten położony jest w najwyższej części Wyżyny Śląskiej. 5-klasiści poznali rośliny i zwierzęta występujące na tych terenach oraz zobaczyli inną stronę Śląska - „..w mieście może być las!..” Każdy z nich wie dlaczego drzewo buk tak się nazywa i jak policzyć wiek drzewa oraz określić strony świata.
Zajęcia były bardzo ciekawe, a dzieciaki już mają ochotę na zobaczenie tego miejsca jesienią. Bardzo dziękujemy p. M. Mega, która poprowadziła część przyrodniczą zajęć.
dodała: Aleksandra Rabenda

SCIENCE - REGIONAL LESSON IN CLASS 5B

On 21 April, students from class 5b along with their teacher Mrs. A. Rabenda and Mrs. M. Mega went to nature reserve "Segiet" in Bytom. "Segiet" is certainly one of the most interesting parts of the area of Bytom and Tarnowskie Góry. This reserve stretches on the Silver Mountain, which is located on the Tarnogórski Hump, and is located in the highest part of the Silesian Upland. The fifth graders got to know plants and animals inhabiting this area and saw another side of Silesia - "..in the city there can be a forest! .." Each of them knows where does the name of the beech tree come from and how to calculate the age of the tree or identify parts of the world.
The classes were very interesting, and the kids want to see this place in the autumn. Thank you Mrs. M. Mega, who led the science part of the classes.
dodała: Katarzyna Orzech

WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ W CHORZOWIE


W ramach realizacji programu „Bezpieczne życie”, dzieci z klas drugich wybrały się do Straży Pożarnej. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie specyfiki ich pracy oraz obejrzenie sprzętu, jakim dysponuje straż na co dzień w pracy. Podczas rozmowy o bezpieczeństwie z pracownikami straży, uczniowie utrwalili sobie numer ratunkowy straży pożarnej, zobaczyli, jak wygląda wóz strażacki wewnątrz i pomierzyły kaski ochronne. Celem programu „Bezpieczne życie” jest opanowanie przez dzieci niezbędnych umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej. Taka wiedza i umiejętności powinny być nabywane przez dzieci już w młodszym wieku szkolnym.
dodała: Gabriela Dworaczek

TRIP TO FIRE STATION IN CHORZÓW

As part of the programme "Safe life", children from the second grade went to the Fire Station. The aim of the trip was meeting with the staff, getting to know the specifics of their work and see the equipment, which firefighters use every day at work. During the conversation about the safety, students recalled the emergency phone number, they saw a fire truck inside and tried on the protective helmets. The purpose of the "Safe life" programme is to master the necessary knowledge and skills in emergency situations, which should be acquired by children at early age.
dodała: Katarzyna Orzech

KLASA 2B NA WYCIECZCE W PALMIARNI W GLIWICACH


21 kwietnia byliśmy na wycieczce w Palmiarni. Z miłą chęcią pojechaliśmy na nią, gdyż lubimy przyrodę i otaczający nas świat. Niektóre okazy liczą tam ponad 120 lat. Jest to wspaniałe miejsce na wycieczkę. Atrakcją dla dzieci są zwierzęta poruszające się między roślinnością: żółwie, papugi, jaszczurki, gekony, kameleony, kanarki, karpie, amury, piranie, sumy afrykańskie oraz drobne gryzonie. W pozostałych halach panuje festiwal bujnej przyrody, na drzewach zobaczymy mandarynki, banany i pomarańcze. Największą jednak atrakcją okazał się pawilon akwarystyczny, w którym odtworzono środowisko Amazonki, Afryki, Polski i Azji południowo-wschodniej.
dodała: Gabriela Dworaczek

CLASS 2B ON A TRIP TO A PALM HOUSE IN GLIWICE

On April 21 we were on a trip to the Palm House. It was a great pleasure because we love nature and the world around us. Some specimens there are more than 120 years old. It is a great place for a trip. The attraction for children are animals moving between vegetation: turtles, parrots, lizards, geckos, chameleons, canaries, carp, piranhas, African catfish and small rodents. In other greenhouses there is a festival of lush vegetation, in the trees we can see tangerines, bananas and oranges. But the biggest attraction was an Aquarium pavilion , which recreates the environment of the Amazon, Africa, Poland and South-East Asia.
dodała: Katarzyna Orzech

KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ, CZYLI FAJNA LEKCJA MUZYKI


Dnia 6 kwietnia 2016r. nasza klasa, czyli 3c, razem z opiekunami p. D.Cieślą oraz p. A. Rabendą uczestniczyła w koncercie muzyki klasycznej. Koncert odbył się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach - Domu Oświatowym. Był to koncert z cyklu "Dźwiękomalowanie" i nosił tytuł "Muzyczne budowle". W koncercie tym wystąpili: p. Maria Praglewska, która zagrała na fortepianie i p. Igor Czaban - zagrał na waltornii. Pan Igor oprócz tego, że pięknie zagrał opowiedział nam także kilka ciekawostek o swoim instrumencie. Waltornia, to inaczej róg i jest to instrument dęty blaszany. Był to ciekawy koncert.
dodała: Zuzia Płaczek z klasy 3c

CLASSICAL MUSIC CONCERT, OR A COOL MUSIC LESSON

On 6 April 2016. our class, that is 3c, together with their teachers Mrs. D.Cieśla and Mrs. A. Rabenda participated in a concert of classical music. The concert was held in the Library of Silesia in Katowice - the House of the Education. It was a concert in the series "Sound-painting" and entitled "Musical structures." In this concert starring: Mrs. Praglewska Maria, who played the piano and Mr. Igor Czaban - played the French horn. Mr. Igor told us some interesting facts about his instrument. The French horn is a brass instrument. It was an interesting concert.
dodała: Katarzyna Orzech

LEKCJA W STAJNI


Kto powiedział, że lekcje musza się odbywać tylko w budynku szkoły? My - klasa 1 B dobrze o tym wiemy. Niecodzienna lekcja została przeprowadzona w stajni Areta. Karmienie koni, spacer z psem oraz bieganie po ujeżdżalni - to tylko kilka z jej elementów. Pozdrowienia - klasa 1B Z panią Patrycją.
dodała: Patrycja Chwała

LESSON IN THE STABLE

Who says lessons must only take place in the school building? We - Class 1B know that very well. An unusual lesson was conducted in a stable Areta. Feeding horses, walking the dog and running in the riding school - just a few of its elements. Greetings - Class 1B with Mrs. Patrycja.
dodała: Katarzyna Orzech

SPOTKANIE Z AUTOREM NOWEJ LEKTURY I LUSIĄ


Rzecznik prasowy Towarzystwa Obrony Zwierząt w Polsce, szkoleniowiec, trener biznesu i umiejętności społecznych; wykładał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, podróżnik, zwiedził ponad 70 krajów świata, ornitolog, przyrodnik. To autor "Psich trosk", pan Tom Justyniarski był gościem w naszej szkole, opowiadła o swoich książkach, a przede wszystkim o tym, że zwierzęta należy szanować i o nie dbać. Książeczka „Psie troski” do rejestru lektur szkolnych została wpisała w ubiegłym roku. Swój uroczysty debiut miała w grudniu 2015r.podczas konferencji prasowej w Sejmie. Teraz książeczka wędruje do szkolnych bibliotek. - "...Główne wartości, które chcę przekazać dzieciom, mówią o tym, że zwierzęta są naszą rodziną - mówi autor lektury. - Jeżeli jest rodzina to na zawsze. Nie możemy zwierząt wyrzucać lub oddawać do schroniska. Nie możemy ich bić i krzywdzić. Musimy się nimi opiekować, troszczyć o nie, i karmić..." Dużą atrakcją była suczka Lusia, która wiernir i dzielnie towarzyszyła swojemy Panu. Dziękujemy p. Tomowi za wizytę w naszej szkole. Pani S. Steuer bardzo dziękujemy za przygotowanie wystroju auli na to spotkanie.
dodała: Aleksandra Rabenda

MEETING WITH THE AUTHOR OF A NEW SET BOOK AND LUSIA

A spokesman for the Society of Animal Defense in Poland, trainer, business and social skills coach; lecturer at the Institute of Journalism of the University of Warsaw, traveler, visited more than 70 countries around the world, ornithologist, naturalist. He is the author of "Dog concerns," Mr. Tom Justyniarski was a guest in our school, told us about his books, and above all the fact that animals should be respected and taken care of. The book "Dog concerns" was registered as a school set book last year. His ceremonial debut was in December 2015 during a press conference in Parliament. Now the book goes to school libraries. - "... The main value that I want to convey to children, is that the animals are our family - says the author - a family is forever. We can not get rid of animals or leave them in animal shelter. We can not beat them and harm. We have to look after them, care for them, and feed them ... "the big attraction was a female dog Lusia, which faithfully and bravely accompanied her master. Thanks to Mr. Tom for visiting our school. Tkanks to Mrs. S. Steuer for decorations in the assembly hall.
dodała: Katarzyna Orzech

FESTIWALOWE ZABAWY Z CHEMIĄ


W marcu klasa I a wzięła udział w zajęciach pt. „Festiwalowe zabawy z chemią” organizowanych przez Technikum Chemiczne w Chorzowie w ramach chorzowskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie zostali przyjęci w pracowni chemicznej, gdzie każdy mógł samodzielnie wykonywać doświadczenia. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały wszystkie polecenia, ciekawe efektów swoich działań. Zajęcia wszystkim się podobały, aż żal, że Festiwal jest tylko raz w roku.
dodała: Aleksandra Klyta

FESTIVAL FUN WITH CHEMISTRY

In March, class Ia took part in workshops "Festival fun with chemistry," organized by the Chemical Technical School in Chorzów within the Festival of Science. The students were admitted in the chemical laboratory, where everyone could carry out experiments. The children followed all the instruction with great committment to see the effects of their actions. The workshops were great and we regret that the festival is held only once a year.
dodała: Katarzyna Orzech

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ TEATR"


Dnia 31. marca br. uczennica klasy 5b Natalia Zawadzka otrzymała dyplom oraz nagrodę za kwalifikację do wystawy swojej pracy w XVII Miejskim Konkursie Plastycznym "Mój Teatr", organizowanym przez MDK w Chorzowie.
dodała: Halina Dobek

MUNICIPAL ART COMPETITION "MY THEATRE"

On March 31 student from class 5b Natalia Zawadzka received a diploma and a prize for the qualification for the exhibition of her work in the seventeenth Municipal Art Competition "My Theatre", organized by Culture House in Chorzow.
dodała: Katarzyna Orzech

PRZEGLĄD WOKALNY


W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Lompy odbył się XII Miejski Przegląd Wokalny Solo i w Duecie w którym zaprezentowali się uczniowie chorzowskich szkół podstawowych i gimnazjów. W kategorii solistów zaprezentowały się nasze uczennice Lenka Paszkiewicz i Roksana Ryszawa.
dodała: Ewa Kawka

VOCAL PREVIEW

In the Youth Culture at Lompy Street, there was held XII Municipal Vocal Preview Solo and Duet in which students from Chorzów primary and secondary schools presented themselves. In the category of soloists we had our students Lenka Paszkiewicz and Roksana Ryszawa.
dodała: Katarzyna Orzech

MALI MAJSTERKOWICZE


Uczniowie klasy Ic uczestniczyli pod okiem specjalistów z Castoramy w warsztatach z cyklu drewno. Na początku dzieci zostały zapoznane ze sposobem powstania drewna a następnie młotki i gwoździe poszły w ruch i w ciągu 1 godziny wyczarowały samodzielnie skrzynkę na narzędzia oraz kołyskę. Tego dnia po raz pierwszy dzieci miały możliwość kontaktu z drzewem i prawdziwymi narzędziami, dlatego było to dla nich wielkie przeżycie. Przez uczestnictwo w tych warsztatach uczniowie rozbudzali pasje do majsterkowania,wyobraźnię oraz umiejętności manualne. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom majsterkowicza oraz słodki poczęstunek i kolorowankę. Dziękujemy mamie Michała za wspaniałą zabawę i zorganizowanie wyjścia.
dodała: Ewa Kawka

SMALL DIY ENTHUSIASTS

Students from class Ic attended 'wood' workshops under the supervision of specialists from Castorama. At the beginning the children got familiar with the way wood is made and then hammers and nails went in motion and within 1 hour a tool box and a cradle were magically created. On that day, it was the first time the children had an opportunity to have contact with wood real tools, so it was a great experience for them. By participating in these workshops, students awakened their passion for DIY, imagination and manual skills. At the end, each participant received a diploma and a sweet treat and coloring booklet. Thanks to Michał's mum for great fun and organizing the trip.
dodała: Katarzyna Orzech

SPOTKANIE Z KLASYKĄ


Chętni uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami p.E.Kawką oraz A.Kroj pojechały do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na występ Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Wysłuchaliśmy utwory z Antonio Vivaldiego z cyklu "Cztery pory roku" cz.I Wiosnę oraz cz.IV Zimę. Wysłuchaliśmy również utworu Felixa Mendelssohna Banotti- uwerturę do snu nocy letniej oraz IIIcz. VI sonaty Joakina Rossiniego i "Chryzantemy" Giacomo Pucciniego. Koncert bardzo wszystkim nam się podobał.
dodała: Ewa Kawka, Dominika Mika

MEETING WITH THE CLASSICS

Eager students from grades IV-VI with teachers Mrs. E.Kawka and A.Kroj went to Silesian Philharmonic at the Silesian Chamber Orchestra performance. We listened to the piece of Antonio Vivaldi from the "Four Seasons" part I - the Spring and part IV the Winter. We also listened to the piece by Felix Mendelssohn Banotti- overture to A Midsummer Night's Dream and part III of Joakin Rossini VI sonata and "Chrysanthemum" by Giacomo Puccini. We all loved the concert very much.
dodała: Katarzyna Orzech

JAJKA (PISANKI) - SYMBOLEM NOWEGO ŻYCIA


Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim ponieważ wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary - Zmartwychwstanie Chrystusa. Święta wielkanocne obchodzone są w Polsce niezwykle uroczyście i jak chyba żadne inne związane są wieloma tradycjami i ludowymi obrzędami. Najbardziej znane to malowanie jajek (pisanki), które symbolizują nowe życie, odradzanie się, zmartwychwstanie. Do tej tradycji włączyli się także uczniowie, którzy swoją pomysłowością tworzyli oraz dekorowali piękne pisanki wielkanocne. Zapraszamy do kolorowej galerii.
dodała: Halina Dobek

EASTER EGGS - A SYMBOL OF NEW LIFE

Easter known as Passover or Easter Sunday is the most important and also the oldest Christian holiday because it is filled with the most important mystery of our faith - the Resurrection of Christ. Easter is celebrated in Poland grandly and perhaps as no other holiday it combines any traditions and folk rituals. The most famous are painting eggs, which symbolize new life, rebirth, resurrection. This tradition was also joined by the students who created and beautifully decorated Easter eggs. Visit our colorful gallery.
dodała: Katarzyna Orzech

WIELKANOCNE PALMY


Wielkanoc to jedno z najbarwniejszych świąt chrześcijańskich, bardzo radosne, przepełnione symboliką. Ten okres przeżyjemy w pełni, jeżeli poznamy jego historię oraz znaczenie podstawowych symboli. Oczywistym jest, że Wielkanoc kojarzona jest przede wszystkim ze Zmartwychwstaniem Chrystusa, a motyw odrodzenia dominuje w dekoracjach świątecznych. Tradycjyjnie już uczniowie naszej szkoły na katechezie wykonują piękne, kolorowe i pomysłowe palmy wielkanocne, które są nierozerwalnie związane z Niedzielą Palmową, obchodzoną tydzień przed świętami Wielkiej Nocy. Zapraszamy do barwnej i radosnej galerii.
dodała: Halina Dobek

EASTER PALMSEASTER PALMS

Easter is one of the most colourful Christian holidays, very joyful, full of symbolism. We live this period fully, if we know its history and the importance of basic symbols. It is obvious that Easter is mainly associated with the Resurrection of Christ and the rebirth theme dominates the Christmas decorations. It is already a tradition that our students make beautiful, colorful and creative Easter palms during their RE lessons, which are inseparable from Palm Sunday, celebrated the week before the Easter. We invite you to the colorful and joyful gallery.
dodała: Katarzyna Orzech

REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY "KOMPUTEROWY GURU"


Dnia 16 marca br. uczniowie klasy 5b: Alan Głąbik, Jakub Nycz oraz Łukasz Grzywaczewski wzięli udział w REGIONALNYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM "KOMPUTEROWY GURU", który odbył się w Sosnowcu. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na cztery grupy, w których każdy z nich pracował indywidualnie przy komputerze Wykonując zadania praktyczne w środowisku pracy Windows i w programach pakietu MS Office 2007 trzeba było wykazać się szerszymi umiejętnościami oraz logicznym myśleniem. Wyniki poznamy w kwietniu.
dodała: Halina Dobek

REGIONAL IT COMPETITION "COMPUTER GURU"

On 16 March. students from class 5b Alan Głąbik, Jakub Nycz and Łukasz Grzywaczewski took part in the REGIONAL IT COMPETITION "COMPUTER GURU" in Sosnowiec. The contestants were divided into four groups in which each worked individually on the computer performing practical tasks in Windows and programs of MS Office 2007 it was necessary to demonstrate wider skills and logical thinking. The results will be announced in April.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ KOBIET W KLASIE 3A


Już po raz czwarty w klasie 3 a obchodzono Dzień Kobiet. Tym razem w całości przygotowała go p. Justyna Pielucha. Dziewczynki otrzymały kolorowe zawieszki, długopisy oraz smakowite słodkości. Przez całą godzinę uczniowie wspaniale bawili się rozwiązując różnego rodzaju zagadki, rebusy i łamigłówki. Wychowawczyni wraz z dziewczynkami i chłopcami serdecznie dziękuje p. Justynie za wspaniałe przygotowanie tego wesołego dnia.
dodała: Beata Adamik

WOMEN'S DAY IN CLASS 3A

For the fourth time in class 3a Women's Day was celebrated. This time it entirely prepared by Mrs Pielucha. The girls were given coloured pendants, pens and delicious sweets. For the whole hour the pupils had a great fun solving all kinds of puzzles. The teacher with boys and girls would like to thank Mrs. Pielucha for the wonderful preparation of this merry day.
dodała: Katarzyna Orzech

"PTAKI I INNE ZWIERZAKI, I ICH ŚRODOWISKO"


„Ptaki i inne zwierzaki, i ich środowisko” - tak zatytułowana została III Regionalna Dziecięco-Młodzieżowa Konferencja Naukowa, która odbyła się w Gimnazjum Nr 4 w Chorzowie. Uczniowie klasy 3 b mieli okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Młodzi naukowcy zgłębiali wiedzę o ochronie przyrody oraz rozmawiali o tym, że ludzie powinni żyć w symbiozie ze zwierzętami. Uczniowie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Śląski Ogród Zoologiczny, zaprzyjaźnili się z psem ratownikiem oraz wybrali się na spacer pod okiem Pana ornitologa. Na spacerze za pomocą lornetek podziwiali różne gatunki ptaków żyjących w okolicy. Organizatorami konferencji byli Integracyjne Przedszkole nr 12 w Chorzowie oraz Fundacja Park Śląski. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do galerii.
dodała: Sonia Szostak

BIRDS AND OTHER ANIMALS, AND THEIR ENVIRONMENT"

"Birds and other animals, and their environment" - so was entitled III Regional Children and Youth Scientific Conference, which took place in the Junior High School No. 4 in Chorzow. Students from class 3b had the opportunity to take part in the event. Young scientists explored the knowledge of nature protection and talked about the fact that people should live in symbiosis with the animals. The students participated in workshops prepared by the Silesian Zoological Garden, made friends with the rescue dog and went for a walk under the guidance of the ornithologist. During the walk they were using binoculars and admired different species of birds living in the area. The conference was organized by Integrative Kindergarten No. 12 in Chorzow and the Foundation Silesian Park. Thank you very much. We invite everyone to the gallery.
dodała: Katarzyna Orzech

WARSZTATY JĘZYKOWE

Dnia 10 marca 2016r. w ramach współpracy z UŚ odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe dla klas IV-VI. Tematyka dotyczyła poprawnej odmiany nazw miesięcy, odczytywania roku w dacie, reguły pisowni nazw świąt. Uczniowie wykazali się wiedzą i chętnie brali udział w zajęciach.
dodała: Danuta Cieśla, Anna Lasoń-Wołowiec

NIESPODZIANKA NA DZIEŃ KOBIET

Od samego rana chłopcy witali wszystkie Panie - duże i małe uśmiechem i życzeniami z okazji ich święta - wszystkiego najlepszego:-)
dodała: Aleksandra Rabenda

A SURPRISE ON WOMEN'S DAY

From the early morning, the boys greeted all the women - large and small ones with a smile and wishes to celebrate their holiday - all the best:-)
dodała: Katarzyna Orzech

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA - 5-KLASIŚCI JUŻ JĄ ZNAJĄ

Czy książka może mieć wymiary 7mmx5mm?
W dniu 8 marca uczniowie klas 5 a i 5b, pod opieką nauczycieli wybrali się do Biblioteki Śląskiej w Katowicach.Zwiedzili gmach największej w regionie książnicy, zapoznali się z obsługą katalogu bibliotecznego i Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Poznali działanie elektronicznego systemu transportu wewnętrznego Telelift-UniCar, który rozsyła jeżdżące na specjalnie przygotowanych torach wózki z książkami do odpowiednich pomieszczeń biblioteki - to było super! Dzieciaki zopoznały się z pracą introligatorską i konserwatorską - zdziwienie było wielki, gdy zobaczyli karty książki w kąpieli wodnej! po co? Podczas zajęć „Najmniejsze i największe – od miniaturowej książki do olbrzymiego tomu”, które odbyły się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej, uczniowie oglądali najmniejsze w zbiorach Biblioteki Śląskiej książki, m. in. biografię Wojciecha Korfantego zapisaną przez twórcę miniaturowych książek Zygmunta Szkocnego w książce o wielkości 7mm x 5mm. Podziwiały również największą książkę „Ptaki Ameryki” o wymiarach 100 cmx70 cm, zdobioną przepięknymi ilustracjami ptaków, XVI – wieczną Biblię, oprawioną w deski pokryte aksamitem, w której tekst Starego Testamentu był zapisany w językach: greckim, łacińskim, hebrajskim i aramejskim, a tekst Nowego Testamentu w językach: łacińskim, greckich i syryjskim. Dowiedzieli się, że do najdłuższych książek należą 2-metrowa książka harmonijkowa do nauki czytania z roku 1860 roku oraz 6,5-metrowa książka harmonijkowa przeznaczona dla dorosłych „Książę w cukierni”. Oprócz tego dzieciaki wysłuchały krótkiej prelekcji w Czytelni Filmowej i Muzycznej na temat dawnych płyt gramofonowych, dowiedziały się, że płyty robiono z różnych materiałów: winylu, ebonitu, szelaku, a gdy z gramofonu popłynęła muzyka wszyscy mieli ochotę zatańczyć. Zajęcia zaliczamy do udanych. Bardzo dziękujemy p. Zawadzkiej - Woźniak za organizację zajęć oraz nauczycielom: p.S. Wilk, p. A. Lasoń - Wołowiec i p. K. Rajcy za opiekę nad uczniami.
dodała: Aleksandra Rabenda

LIBRARY - 5 - GRADERS ALREADY KNOW IT
Can a book be of size 7mmx5mm?
On March 8, students in grades 5a and 5b, under the supervision of teachers went to the Silesian Library in Katowice. They visited the building of the largest library in the region, they got familiar with handling the library catalog and the Silesian Digital Library. They got to know the operation of an electronic system of internal transport Telelift-Unicare, which distributes the driving on specially prepared tracks carts with books to the proper library rooms - it was great! The kids got familiar with the work of bookbinding and conservation - it was a great surprise when they saw book cards in the water bath! what for? During the workshop, "The smallest and the largest - from a miniature book to a huge volume", which took place in the Special Collections Department of the Silesian Library, the students viewed the smallest books in the collection of the Silesian Library, among others the biography of Wojciech Korfanty written by the creator of miniature books Zygmunt Szkocny in a book of the size 7mm x 5mm. They also admired the largest book "Birds of America" sized 100 cm x 70 cm, decorated with beautiful illustrations of birds, the sixteenth - century Bible, bound in boards covered with velvet, in which the text of the Old Testament was written in the following languages: Greek, Latin, Hebrew and Aramaic, and the New Testament in the following languages: Latin, Greek and Syrian. They learned that the longest books include 2-meter long folding book for learning to read, from 1860 and the 6.5-meter long folding book intended for adults "Prince in a cake shop". In addition, the kids listened to a short lecture in the film and music reading room, on the old gramophone records, they learned that the plates were made of different materials: vinyl, rubber, shellac, and when the music flowed from the gramophone everyone felt like dancing. The classes were successful. Thank you very much to Mrs Zawadzka - Wozniak for organizing the classes and teachers: Mrs S. Wilk, Mrs. A. Lasoń - Wołowiec and Mrs. K. Rajca for taking care of students.
dodała: Katarzyna Orzech

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Książki i gry planszowe dla szpitali. Uwaga! Jeżeli masz w domu niepotrzebne a w dobrym stanie gry planszowe i książki (dla dzieci i dorosłych) - przynieś je do biblioteki szkolnej. Książki i gry zostaną przekazane na rzecz szpitali. Zbiórkę organizuje Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie. Zbiórka będzie prowadzona do 11 marca 2016r.(piątek).
dodała: Aleksandra Rabenda

NEWS FROM THE LIBRARY

Books and board games for hospitals. Attention! If you have at home unwanted and in a good state board games and books (for children and adults) - bring them to the school library. Books and games will be transferred to hospitals. The collection is organized by Intergenerational Integration Centre in Chorzów. The collection's deadline is on March 11, 2016. (Friday).
dodała: Katarzyna Orzech

SZALONE LICZBY-CZYLI MATEMATYKA BEZ STRESU...

Jesteś uczniem klasy 4,5 lub 6? Lubisz matematykę? A może wręcz przeciwnie – masz problemy z matematyką? Chętnie korzystasz z komputera i Internetu? Zajrzyj na stronę: SZALONE LICZBY.PL.
dodała: Izabela Grabiańska

CRAZY NUMBERS - MATH WITHOUT STRESS ...

Are you a student in 4.5 or 6 grade? Do you like maths? Or on the contrary - you have problems with mathematics? Are you kin on using a computer and the internet? Check out the website: SZALONE LICZBY.PL.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

„Lepszy Internet zależy od Ciebie!” – pod takim hasłem obchodzony jest tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu. Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie odbyły się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego Internetu.

Podczas tegorocznych obchodów DBI skupiono się na pozytywnym wykorzystaniu Internetu oraz na tym, iż każda osoba korzystająca z sieci ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co robi i w jaki sposób z niej korzysta.

DBI obchodzono w naszej szkole przez cały tydzień poprzedzający dzień 9. lutego br. (wykłady, pogadanki, projekcja filmów, przygotowanie prezentacji multimedialnej i scenki rodzajowej oraz układów tanecznych, które wyrażały uczucia z powodu nieodpowiedniego poruszania się w sieci.

Punktem kulminacyjnym było przeprowadzenie apelu dla całej społeczności szkolnej (klasy 0-VI). Uczniowie klasy 5b oraz 6b w atrakcyjny i ciekawy sposób przypomnieli i uświadomili zebranym, iż jaki jest Internet zależy to tylko i wyłącznie od jego UŻYTKOWNIKÓW.
dodała: Halina Dobek, Jadwiga Pieczyńska

SAFE INTERNET DAY

"Better Internet depends on you!" - under this slogan this year's Safe Internet Day is celebrated . Once again, in over a hundred countries around the world were held events to highlight the role of each user in creating a safe and friendly internet. During this year's SID celebrations we focused on the positive use of the Internet and the fact that each person using the network bears overall responsibility for their actions and way of usage. SID was celebrated in our school throughout the week preceding the day of February 9 this year (lectures, talks, film screenings, preparing a multimedia presentation, drama plays and dance, which expressed the feelings caused by the wrong network usage. The highlight was to hold an assembly for the whole school community (grades 0-VI). Students from class 5b and 6b in an attractive and interesting way reminded the audience to be aware that what the Internet is depends only on its USERS.
dodała: Katarzyna Orzech

WYPRAWA DO KINA...

Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa - to był wypad do kina. Grupa uczniów kl. I - VI - zwycięzców w konkursach: "Ekolog szkolny", "Chętnie chodzę do szkoły", "Mały czytelnik..." w dniu 11 lutego została zaproszona do kina - Cinema City w Sielesi w Katowicach. Wybrali się oni na film pt. "Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa" Zabawne przygody Alvina, Simona i Theodora wszystkich wprawiły w dobry humor. Gdy wiewiórki śpiewały - śpiewała cała sala, reakcja dzieci na przygody trzech małych stworzonek była spontaniczna. Dzieciakom towarzyszyły: p. S. Steuer, p. J. Opołka, p. A. Rabenda oraz p. Bezucha - bardzo dziękujemy opiekunom, Pani Dyrektor oraz Radzie Rodziców:-)
dodała: Aleksandra Rabenda

TRIP TO THE CINEMA ...

Alvin and the Chipmunks. Great trip - it was a trip to the cinema. A group of students grades I - VI - winners in the competitions: "School Ecologist", "We are happy to go to school", "Small reader ..." on February 11, were invited to the cinema - Silesia Cinema City in Katowice. They went to watch the film "Alvin and the Chipmunks. Great trip" Funny adventures of Alvin, Simon and Theodore put all in good mood. When the chipmunks were singing - everyone was singing along, the reaction of children on the adventures of three little creatures was spontaneous. Kids were accompanied by: Mrs. S. Steuer, Ms. J. Opołka, Mrs. A. Rabenda and Mrs. Bezucha - thank you very much to the teachers, Headmistress and the Council of Parents :-)
dodała: Katarzyna Orzech

WALENTYNKOWA POCZTA U NAS JUŻ BYŁA

Choć walentynki dopiero 14 lutego, to w naszej szkole liściki, kartki z tej okazji zostały już rozdane. 9 lutego - we wtorek - Martyna, Olka, Karolina, Dominika, Natalia i Janek wcielili się w walentynkowych listonoszy. Pracy mieli dużo, bo listów w tym roku było mnóstwo. Miłe słowa popłynęły nie tylko do fajnej koleżanki, kolegi, ale także: p. Dyrektor, Wychowawców i Nauczycieli. Królował dzisiaj kolor czerwony. Dzień był pełen wrażeń, a wiele radości dzieciakom sprawiły dziewczynki z klas starszych, które w bibliotece szkolnej malowały buzie - tu oczywiście królowały czerwone serca! Dziekujemy "listonoszom":-) i do następnych walentynek.
dodała: Aleksandra Rabenda

VALENTINE'S MAIL WAS ALREADY HERE

Although Valentine's Day is celebrated on 14 February, in our school letters, cards on this occasion have already been handed in. On Feb. 9 - Tuesday - Martynka, Olka, Karolina, Dominika, Natalia and Janek played the role the Valentine's Day postmen. They had a lot of work because this year there were plenty of letters. Nice words flowed not only to a cool girlfriend, boyfriend, but also to the Headmistress and Teachers. The color red ruled today. The day was full of excitement and a lot of joy, girls from higher grades painted faces in the school library - of course, red hearts dominated! Thank you "postmen" :-) and until next Valentine's Day.
dodała: Katarzyna Orzech

APELE PODSUMOWUJĄCE I PÓŁROCZE

Dnia 8 lutego odbyły się apele grup wiekowych, na których podsumowano I półrocze roku szkolnego, a w tym konkursy:

- Ekolog szkolny,
- Chętnie chodzę do szkoły,
- Mały czytelnik.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni - wspólne wyjście do kina w najbliższy czwartek - dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie biletów. Podsumowane zostały także wyniki w nauce - gratulujemy tym uczniom, którzy uzyskali wysokie średnie oraz otrzymali wzorowe bądź bardzo dobre oceny z zachowania. W związku z zbliżającymi się feriami zimowymi przypomniano uczniom zasady bezpieczeństwa oraz omówiona także zasady zachowania się uczniów w szkole - przerwy. Samorząd Uczniowski przypomniał, że już we wtorek "listonosze" będą rozdawać walentynki. Zaprosił także wszystkich do wspólnej zabawy - 9 lutego w szkole ma królować kolor czerwony. P. K. Rajca omówiła zadania związane z działaniami na rzecz misji: zbieramy znaczki pocztowe, stare klucze oraz niepotrzebne telefony komórkowe.
dodała: Aleksandra Rabenda

SCHOOL ASSEMBLIES SUMMARISING THE FIRST TERM

On 8 February there were held school assemblies in age groups, which summarized the first term of the school year, including the following contests:

School ecologist,
I am happy to go to school,
Young reader.
The winners were awarded - going to the cinema next Thursday - we thank the Council of Parents for funding the tickets. Results in subjects progression were also summarised - congratulations to the students who achieved high average marks and received exemplary or very good assessment of behavior. In connection with the upcoming winter holidays students were reminded of safety rules and discussed the rules of behavior at the school - during breaks. Student Council reminded that on Tuesday "postmen" will be handing out Valentine cards and invited everyone to have fun - on February 9 red is the ruling colour. Mrs. K. Rajca discussed the tasks related to the activities for the mission: we collect stamps, old keys and unwanted mobile phones.
dodała: Katarzyna Orzech

TENISOWE SUKCESY ZOSI BUKOWIEC


W klasie 5a jest uczennica, która odnosi wiele sukcesów. Należy ona do osób skromnych, więc mam nadzieję, że informacje, które przeczytacie pozwolą na przybliżenie sukcesów naszej tenisistki. Zosia Bukowiec odnosi ogromne sukcesy w tenisie. Aktualnie zajmuje 33 miejsce w rankingu Polskiego Związku Tenisowego w kategorii do lat 12 na 215 zawodniczek zrzeszonych w PZT. Oto jej najważniejsze osiągnięcia z tego i ubiegłego roku:

 • Wicemistrzostwo woj. śląskiego w grze podwójnej w Bielsku-Białej(16-17.01.2016),
 • Wicemistrzostwo woj. śląskiego w singlu w Bielsku-Białej (16-17.01.2016),
 • II miejsce w grze deblowej na turnieju wojewódzkim w Chorzowie w kategorii do lat 14,
 • II miejsce na WTK w Chorzowie w grze deblowej(9-10.01.2016),
 • I miejsce na WTK w Chorzowie w singlu( 19-20.12.2015),
 • I miejsce na WTK w Chorzowie w singlu (12-13.12.2015),
 • I miejsce w grze podwójnej na WTK w Chorzowie w singlu (12-13.12.2015),
 • II miejsce na WTK w Chorzowie w singlu (7-8.11.2015),
 • II miejsce na WTK w Bielsku-Białej w singlu (26-27.09.2015),
 • I miejsce na WTK w Piekarach Śląskich w singlu(19-20.09.2015),
 • II miejsce na WTK w Chorzowie w singlu(30-31.05.2015),
 • III miejsce na WTK w Ustroniu w singlu(15.03.2015),
 • I miejsce na WTK w Chorzowie w singlu(14-15.02.2015).
Zosiu, pozostaje nam tylko życzyć Ci wielu dalszych zwycięstw i pogratulować zapału, który wkładasz w treningi oraz w turnieje, które rozgrywasz. Doceniamy to, że tak dobrze potrafisz pogodzić pasję z obowiązkami szkolnymi. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!
dodała: Anna Lasoń-Wołowiec

TENNIS SUCCESS OF ZOSIA BUKOWIEC

In class 5a there is a student who achieves a lot of success. She is a humble girl, so I hope that the information that you read will make her tennis success a bit closer to everyone. Zosia Bukowiec is achieving great success in tennis. Currently she occupies the 33rd place in the ranking of Polish Tennis Association in the category of up to 12 year olds out of 215 players affiliated to the PZT. Here are the most important achievements of this and last year:

Vice-championship in Silesia in doubles in Bielsko-Biala (16-17.01.2016)
Vice-championship in Silesia in singles in Bielsko-Biala (16-17.01.2016)
Second place in the doubles at the regional tournament in Chorzow in the category of up to 14 year olds,
Second place at the WTK in Chorzow in the doubles (9-10.01.2016)
First place at the WTK in Chorzow in singles (19-20.12.2015)
First place at the WTK in Chorzow in singles (12-13.12.2015)
First place in the double game at the WTK in Chorzow in singles (12-13.12.2015)
Second place at the WTK in Chorzow in singles (7-8.11.2015)
Second place at the WTK in Bielsko-Biala in singles (26-27.09.2015)
First place at the WTK in Piekary Slaskie in singles (19-20.09.2015)
Second place at the WTK in Chorzow in singles (30-31.05.2015)
Third place at the WTK in Ustroń in singles (15/03/2015)
First place at the WTK in Chorzow in singles (14-15.02.2015).
Zosia, we can only wish you many more victories and congratulate on the enthusiasm you put into training and tournaments that you play. We appreciate it so much that you can combine passion with school duties. We are very proud of you!
dodała: Katarzyna Orzech

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W KLASIE 5B

Dnia 05. lutego br. odbyły się kolejne zajęcia otwarte uczniów klasy 5b w ramach innowacji pedagogicznej z zajęć komputerowych pt: "Poruszam się w cyfrowym świecie". Tym razem uczniowie pracowali w programie graficznym GIMP. Zadaniem uczniów było wykonanie kartki pocztowej z pozdrowieniami (fotomontaż). Uczniowie w pracy wykorzystywali: szybką maskę, nożyczki oraz różdżkę. Każdy kolejny element był skalowany i osadzany na nowej warstwie. Oprócz zdobytych umiejętności była to dla uczniów i ich rodziców świetna zabawa.
dodała: Halina Dobek

OPEN CLASSES FOR PARENTS AND TEACHERS IN CLASS 5B

On February 5 were held next open classes in class 5b within the pedagogical innovation of ICT entitled "I move in the digital world." This time the students worked in the graphics program GIMP. The task of the students was to make a greeting postcard (photomontage). Students used in their work: the quick mask, scissors and wand. Each successive element was scaled and deposited on a new layer. In addition to the skills they learned it was for the students and their parents a great fun.
dodała: Katarzyna Orzech

WALENTYNKI W "15"

Już od 1 lutego każdy może przesłać osobie bliskiej kartkę walentynkową. Poczta walentynkowa prowadzona przez SU będzie działała w bibliotece szkolnej. Kartki składamy do 5 lutego – piątku, a 8 w poniedziałek SU będzie „listonoszem”. Zapraszamy także do wspólnej zabawy – niech 8 lutego w naszej szkole króluje kolor czerwony w ubiorze.
dodała: Aleksandra Rabenda

VALENTINE'S DAY IN THE "15"

From 1st February, everyone can send a Valentine card to a person they feel close to. Valentine's mail led by Student Council will work from the school library. The deadline for handing in cards is February 5 - Friday, and on 8 February - Monday, SC will be a "postman". We also invite you to have fun - let red colour reign on that day even in clothes.
dodała: Katarzyna Orzech

KARNAWAŁ W SP 15...

Bal Karnawałowy 2016
W tym roku szkolnym bal dla uczniów klas 0-III odbywał się pod hasłem „Baśniowego Balu Karnawałowego”. Nie zabrakło bajkowych postaci księżniczek, czarownic, rycerzy i wojowników, postaci zwierząt oraz wielu innych dobrych i złych charakterów. Oprócz wyśmienitej zabawy przeprowadzono Konkurs Tańca oraz Baśniowy Konkurs Wiedzowy. Na zakończenie wybrano Królową i Króla Balu 2016. Dziękujemy za wspólną zabawę.

To była dyskoteka karnawałowa!
Działo się już od samego rana. Od 7.00 uczniowie klas 5 – tych wraz z p. Krzyżowksą i p. Rabendą oraz pracownikami szkoły - stroili aulę. Przygotowane przez klasy ogromne maski, mieniące się kolorami i brokatem, kolorowe balony oraz serprentyny nadały sali karnawałowo – taneczny klimat. W godzinach porannych swój bal karnawałowy miały dzieciaki z klas młodszych, a popołudniem na dyskotece bawliły się klasy 4 – 6. Kolorowe stroje, wymyślene makijaże, maski i dobre humoru gościły w auli. Zabawa była przednia, a atrakcje przygotowane przez opiekunów; p. A. Rabendę, p. K. Rajcę i p. J.Opołkę były miłym przerywnikiem w tańcach. Konkursy: krzesła, taniec na gazecie, jabłko na sznurku cieszyły się dużą popularnością. Jury:p. K. Rajca i p. J. Opołka wyłoniło także króla i królową dyskoteki – osoby najlepiej bawiące się. I tak królową została Nicola – z klasy 4b, a królem Piotrek z klasy 5b. Największą atrakcją dyskoteki było konfetii! Tą niespodziankę przygotowywali uczniowie w świetlicy i bibliotece szkolnej, a niektórzy też w domu – wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Dziękujemy także Oli Słomian z klasy 5a za pomysły zabaw na dyskotekę. Jedny słowem karnawał w „15” był na 6- tkę :-), szkoda, że następny dopiero za rok. Dziękujemy nauczycielom za opiekę nad uczniami.
dodała: Renata Krzyżowska, Aleksandra Rabenda

CARNIVAL IN PRIMARY SCHOOL NO. 15 ...

Carnival Ball 2016

This school year ball for grades 0-III was held under the slogan "Fairytale Carnival Ball". There were plenty of fairy-tale characters princesses, witches, knights and warriors, figures of animals and many other good and evil characters. In addition to great fun there was held a Dance Competition and Fairytale Competition . At the end of we chose the Queen and King of the Ball 2016. Thank you for having fun together.

It was a carnival disco!

It started right from the morning. From 7.00 am students from grade 5 - with Mrs. Krzyżowksa and Mrs. Rabenda and other school staff - were decorating the assembly room. Prepared by students huge masks, shimmering with colours and glitter, colorful balloons and carnival streamers gave the room carnival atmosphere. In the morning a carnival ball was held for kids in the younger grades, and in the afternoon grades 4-6 had a disco. Colorful costumes, make-ups, masks and good humor hosted in the assembly room. We had fun and attractions prepared by the teachers; Mrs. A. Rabenda, Mrs. K. Rajca and Ms. J.Opołka were a nice interlude between dances. Competitions: chairs, dancing on the newspaper, an apple on a string were very popular. The jury: Mrs. K. Rajca and Ms. J. Opołka chose the king and queen of the disco - those having the best fun. And so the queen was Nicola - from class 4b, and the king Piotrek from class 5b. The biggest attraction was the disco Confetti! This surprise was prepared by students in the common room and the school library, and some also in the house - we thank you all for your commitment. We also thank Ola Słomian from class 5a for games ideas for the disco. In a word, the carnival in '15' was great, we are looking forward to the next in one year. Thank you all the teachers for your care.
dodała: Katarzyna Orzech

Z KOLĘDĄ...

Dnia 28 stycznia członkowie kółka artystycznego prowadzonego przez p. Ewę Kawkę, zostali zaproszeni przez wychowanków OREW-u w Bytomiu. Tam mogliśmy zobaczyć jasełka przygotowane przez wychowaków ośrodka oraz nauczycieli i pracowników. Akompaniamet, kolędy i pastorałki przypomniały wszystkim magiczny czas świąt, a wielu nam zakręciła się łaza w oku. My także zaśpiewaliśmy a Dominika z klasy 6a zagrała dla wszystkich na wiolonczeli. Na zakończenie były drobne upominki przygotowane przez nas, a po występie czekała na nas uczta dla ciała – smakołyki przygotowane przez pracowników Ośrodka. Do następnego kolędowania za rok. Dziękujemy p. Ewie Kawce za przygotowanie dzieci do występu.
dodała: Ewa Kawka, Aleksandra Rabenda

WITH CHRISTMAS CAROLS ...

On 28 January the members of the artistic circle led by Mrs. Ewa Kawka, were invited by the students from OREW in Bytom. There we could see a Nativity play prepared by the students, teachers and staff. The accompaniment, carols reminded everyone of magical Christmas time and many of us had a tear in the eye. We also sang and Dominika from class 6a played the chello. At the end there were small gifts prepared by us, and after the show there was a treat for the body - delicacies prepared by the staff of the Centre. Looking forward to caroling next year. Thank you Mrs. Ewa Kawka for preparing children for the show.
dodała: Katarzyna Orzech

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie miejskiego konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich. Tego roku przesłuchania odbyły się 20.01.2016 w MDK przy ulicy Lompy. Wysłuchaliśmy pięknych wykonań kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej. 24.01.2016 w kościele Św. Barbary miał miejsce koncert laureatów. Nagrodzono wielu wykonawców, wśród nich znaleźli się nasi uczniowie: Lena Wilczek i Maksymilian Pawera, którzy zajęli III miejsce w kategorii duety z klas IV – VI.
dodała: Aleksandra Klyta

CAROLS' COMPETITION

The tradition of our school is organizing an urban competition Polish Christmas Carols. This year, the audition was held in Youth Culture House on 01/20/2016. We listened to the beautiful performances of Christmas carols and songs with a Christmas theme. On 01.24.2016 at St. Barbara took place the winners' concert. Many performers were awarded, among them were our students Lena Wilczek and Maksmilian Pawera who took the third place in the category of duets from grades IV - VI.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 2D

Co roku dzieci w całej Polsce składają swoim Babciom i Dziadkom życzenia. Także uczniowie klasy 2d chcieli podziękować za miłość, opiekę i poświęcony im czas. Zrobili to podczas uroczystości wręczając własnoręcznie wykonane korale z cukierków oraz medale. Wiersze, piosenki, taniec z pomponami i gromkie STO LAT to elementy programu artystycznego przygotowanego na tę okazję. Dziadkowie i Babcie także mieli zadania do wykonania - byli poproszeni o wskazanie autoportretu wnucząt. Dowiedzieliśmy się również, że ulubioną potrawą babć jest rosół z makaronem, a bajką – Kopciuszek; że dziadkowie zawsze chcieli mieć tak wspaniałe wnuki, którym poświecają każdą wolną chwilę. Dziękujemy gościom za liczne przybycie, a rodzicom za przygotowanie poczęstunku i pomoc przy organizacji uroczystości.
dodała: Renata Krzyżowska

GRANDPARENTS DAY IN CLASS 2D

Every year, children throughout the country have the best wishes for their grandmothers and grandparents. 2d class students also wanted to thank for love, care and devoted time. They did it during the ceremony handing in handmade beads of candy and medals. Poems, songs, dancing with pompoms and clamorous "Happy Grandparents Day" were the elements of the artistic program prepared for the occasion. Grandfathers and grandmothers also had tasks to perform - they were asked to guess their grandchildren's self-portraits. We also learned that the grandmother's favorite food is chicken noodle soup, a fairy tale - Cinderella; that grandparents have always wanted to have such wonderful grandchildren who spend every free moment with them. We thank guests for coming, and parents for preparing refreshments and help in organizing the ceremony.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 2B

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21, 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - to Dzień Babci i Dzień Dziadka. 22 stycznia w klasie 2 b zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli Babcie i Dziadkowie. Dzieci przygotowały dla nich pod okiem nauczycielki przedstawienie Jasełkowe pt. „Wesoła nowina”, śpiewały kolędy, recytowały wiersze . Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami. Na koniec uroczystości wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki. Niecodzienni goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
dodała: Gabriela Dworaczek

GRANDPARENTS DAY IN CLASS 2B

On our sorrows they have sweet and delicious solution, they give advice on each worry - these are our beloved grandmothers and grandfathers. 21 and 22 Januaryare special days in the year on which we can express our gratitude for their hard work and dedication, and everything that we receive from them - that is Grandmother's Day and Grandfather's Day. On 22 January in class 2b was organized a ceremony to celebrate Grandparents Day, which was attended by lots of grandparents. The children prepared for them under, the supervision of the teacher, the Nativity play "Cheerful news", they sang carols, recited poems. Grandparents with emotion watched the performances of their grandchildren, rewarding them with rousing applause. At the end of the ceremony the students gave their grandmothers and grandfathers handmade cards. Unusual guests were invited to tea, coffee and a sweet treat, prepared by the parents. It was a really special day, full of smiles, joy and pride. Happy and beaming faces of grandmothers and grandfathers have shown us the importance of such meetings and shared pleasant moments with grandchildren.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 2A

22 stycznia uczniowie klasy 2a zaprosili do naszej szkoły swoje ukochane babcie i kochanych dziadków. Zaprezentowali dla nich program artystyczny, a potem wręczyli własnoręcznie wykonane upominki – dla babć korale a dla dziadków breloczki do kluczy. Potem wszyscy częstowali się słodkościami, kawą, herbatką i soczkami i miło spędzili czas. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego! Specjalne podziękowanie dla pań Szmatloch, Dziewieckiej i Latki za wielką pomoc w organizacji uroczystości!
dodała: Agata Nowak

GRANDPARENTS DAY IN CLASS 2A

On 22 January students from class 2a invited to our school their beloved grandmothers and grandfathers. They presented to them the artistic program, and then handed over handmade gifts - for grandmothers - beads necklaces and for grandfathers - key rings. Then all were treated with sweets, coffee, tea and juice and had a great time. We thank all the guests for coming and once again wish you all the best! Special thanks to the ladies Szmatloch, Dziewięcka and Latka for help in organizing the celebration!
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DPS "NADZIEJA"

21 stycznia uczniowie klasy 2a wybrali się do pobliskiego domu pomocy społecznej, by tamtejszym mieszkańcom zaprezentować występ artystyczny z okazji święta babć i dziadków. Były piosenki, tańce, wiersze, życzenia a na zakończenie wielka laurka wręczona podopiecznym DPSu. Uczniowie mieli wiele radości z możliwości zrobienia dobrego uczynku, a mieszkańcy nieskrywane wzruszenie, że ktoś o nich pamięta im dobrze im życzy! Do zobaczenia za rok!
dodała: Agata Nowak

GRANDPARENTS DAY IN SOCIAL SERVICE HOUSE "NADZIEJA"

On January 21 students from class 2a went to a nearby social service house to present the residents their artistic performance in celebration of grandmothers and grandfathers day. There were songs, dances, poems, wishes and at the end a great card presented to the charges of the SSH. The students had a lot of joy out of the opportunity to do good deeds, and the residents showed emotions that someone remembers them and wishes them well! See you next year!
dodała: Katarzyna Orzech

BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

PAMIĘTAJ! DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH.

 1. Idąc do szkoły idź środkiem chodnika, nigdy nie chodź blisko krawężnika, gdyż na oblodzonej jezdni samochód może wpaść w poślizg i najechać Cię.
 2. Noś odblaski i zakładaj odzież z elementami odblaskowymi – będziesz lepiej widoczny na jezdni.
 3. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego. Pamiętaj, że przez jezdnię przechodzimy zawsze na zielonym świetle w miejscach dozwolonych (przejście dla pieszych – sygnalizacja świetlna). Zanim przejdziesz przez przejście upewnij się, czy na pewno nie jedzie samochód.
 4. Nigdy nie wbiegaj na jezdnię. Pamiętaj, że zimą kiedy jezdnie i chodniki są oblodzone, łatwo o wypadek. Droga hamowania pojazdów jest wydłużona.
 5. Pamiętaj, że wszelkie zabawy na śniegu w pobliżu jezdni są niedozwolone. Nigdy nie ślizgaj się na chodniku, nie rzucaj śnieżkami w inne osoby. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni i chodnika. Nigdy nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach i jeziorach.
 6. Pamiętaj aby zimą ubierać się odpowiednio do pogody. Noś czapkę, szalik i rękawiczki. Pamiętaj o odpowiednim obuwiu.
dodała: Beata Adamik - Sielecka

WINTER SAFETY

REMEMBER! TAKE CARE OF YOUR SAFETY AND OTHERS.

 1. While going to school, go down the sidewalk, never come close to the curb, because on the icy road a car may skid and knock you down.
 2. Wear reflectors and wear clothing with reflective elements - you'll be more visible on the road.
 3. Follow the road rules. Remember that we always cross the road on the green light in places allowed (pedestrian crossing - traffic lights). Before you cross the road, make sure that there is no car approaching.
 4. Never come running into the street. Remember that in the winter when the roads and sidewalks are icy, it's easy for an accident. Vehicle braking distance is extended.
 5. Remember that all the fun in the snow close to the road are not allowed. Never slide on the sidewalk, do not throw snowballs at others. Do not sledge near the roadway and the sidewalk. Never slide on the frozen ponds and lakes.
 6. Remember to dress appropriately for the winter weather. Wear a hat, scarf and gloves. Remember to wearsuitable footwear.

dodała: Katarzyna Orzech

KOLĘDOWANIE UCZNIÓW KLASY 3A W PANEWNICKIM ŻŁÓBKU

Dnia 13 stycznia klasa 3 A wraz z wychowawczynią Beatą Adamik-Sielecką i katechetką Haliną Dobek wybrała się do Bazyliki w Panewnikach, aby obejrzeć jedną z największych Szopek Bożonarodzeniowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dzieci widziały również ruchomy żłóbek przy Bazylice oraz żywą szopkę. Jednakże zwiedzanie uczniowie zaczęli od wizyty u Sióstr Służebniczek NMP, gdzie również podziwiali stajenkę, jedyną w swoim rodzaju, bo stworzoną z samych lalek. Przy kolorowych lampionikach ozdabiających stajenkę trzecioklasiści adorowali Dzieciątko Jezus pięknymi kolędami i pastorałkami. Siostry zakonne przywitały wszystkich bardzo ciepło i serdecznie częstując jabłkami i rozdając uczniom kolorowe foldery i kartki przedstawiające dom rekolekcyjny. Po zwiedzeniu i obejrzeniu wszystkich stajenek oraz zakupieniu pamiątek uczniowie wraz z opiekunkami udali się do Herbarium św. Franciszka na drugie śniadanie oraz przepyszne ciasteczka. Pełni wrażeń i bardzo zadowoleni wrócili szczęśliwie do szkoły.
dodała: Beata Adamik - Sielecka, Halina Dobek

STUDENTS FROM CLASS 3A CAROLING AT PANEWNIKI'S CRIB

On January 13, Class 3A with tutor Mrs. Beata Adamik-Sielecka and catechist Mrs. Halina Dobek went to the Basilica of Panewniki to watch one of the largest Nativity not only in Poland but also in Europe. The children saw the moving crib in the Basilica and the living nativity scene. Students began their trip from a visit to the Sisters Servants of Mary, where they also admired the Nativity, the only one of its kind, because it made with dolls. At colorful lampions third graders adored the Child Jesus with beautiful carols and pastorales. The nuns greeted all warmly and sincerely with apple treats and colourful folders and cards of the retreat house. After visiting and seeing all Nativities and purchasing souvenirs students with the teachers went to St. Francis' Herbarium. for lunch and delicious cakes. Full of impressions and very pleased we returned safely to school.
dodała: Katarzyna Orzech

KONKURS INTERDYSCYPLINARNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Dzisiaj, tzn. 7 stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach odbył się II etap Konkursu Interdyscyplinarnego z Języka Polskiego. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 6a Antoni Sobisz. Musiał zmierzyć się z naprawdę trudnymi zadaniami. Antku, dziękujemy za wytrwałość i trzymamy kciuki.
dodała: Anna Kroj

INTERDISCIPLINARY CONTEST IN POLISH

Today, on January 7, 2016 in the Primary School No. 12 in Katowice took place the second stage of the Interdisciplinary Contest in the Polish Language. Our school was represented by the student from class 6a, Antoni Sobisz. He had to face the really difficult task. Antku, thank you for your perseverance and good luck.
dodała: Katarzyna Orzech

MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNIE W KLASIE 3A

Okres MIKOŁAJOWO-ŚWIĄTECZNY w klasie 3a minął bardzo wesoło i "obficie". 7 grudnia uczniów odwiedził w szkole Mikołaj i przyniósł dzieciom wspaniałe paczki, w których oprócz słodyczy znalazły się karty UNO. Dnia 22 grudnia odbyła się wklasie uroczysta Wigilia, po życzeniach i podzieleniu się opłatkiem uczniowie posilili się słodkościami a następnie wykonały piękne ozdoby świąteczne. Wszystko to przy dźwiękach kolęd i bardzo miłej atmosferze. Wychowawczyni wraz z uczniami serdecznie dziękuje Pani Justynie Pielusze oraz Pani Agacie Tlołce za przygotowanie paczek oraz uroczystości wigilijnej. Była to już czwarta wigilia klasowa i niestety ostatnia. W przyszłym roku dzieci będą świętować z inną panią wychowawczynią.
dodała: Beata Adamik - Sielecka

CHRISTMAS TIME IN CLASS 3A

Christmas time in class 3a passed very cheerfully and "abundantly". On December 7 students were visited by Santa Claus who brought the children great presents with sweetsand additionally UNO cards. On December 22, in the classroom was held a Christmas Eve, after the wishes and wafer sharing students helped themselves to sweets and then made a beautiful Christmas decorations. All this done in a very nice atmosphere with Christmas carols in the background. The teacher with students would like to thank Mrs. Justyna Pielucha and Mrs. Agata Tlołka for the presents and organizing Christmas Eve celebration. It was the fourth Christmas Eve, and unfortunately the last one. Next year the children will celebrate with another teacher.
dodała: Katarzyna Orzech

WIGILIA KLASY 2B

Ostatni dzień przed świąteczną przerwą od zajęć szkolnych był pełen kolęd, życzeń i uśmiechu. Zebraliśmy się odświętnie ubrani, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i podzielić się opłatkiem z kolegami i koleżankami z naszej klasy. Po życzeniach i posiłku przyszedł czas na jasełka. Później zobaczyliśmy film pt. „Opowieść wigilijna”. W miłej, świątecznej atmosferze rozeszliśmy się do domów.
dodała: Gabriela Dworaczek

CHRISTMAS EVE IN CLASS 2B

The last day before Christmas break from school was full of Christmas carols, wishes and smiles. We gathered in formal clothes for Christmas wishes and wafer sharing with our classmates. After the wishes and treats it was time for Nativity play. Later, we saw the movie "A Christmas Carol". In a relaxed, festive atmosphere we went home.
dodała: Katarzyna Orzech

ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI

Uczniowie kl.Ic zostali zaproszeni przez tatę Daniela do piekarni - cukierni Pani Ruty Borowczyk. Dzieci poznały tam sposób wytwarzania smacznego pieczywa jak również tworzyły własne bułeczki. Następnie w ramach przygotowań do Świat Bożego Narodzenia uczniowie poczuli się prawdziwymi cukiernikami ozdabiali specjalnie przygotowane dla nich pierniczki cukierkami, różnokolorowymi lukrami, barwnymi posypkami, naklejkami. Oczywiście trudno było się oprzeć takim słodkościom i nie skosztować odrobinki. Gotowe pierniczki zostały spakowane do celofanu będą zdobiły wigilijne stoły w domach dzieci. Bardzo dziękujemy Panu Kajzerowi.
dodała: Ewa Kawka

THE SCENT OF CHRISTMAS

Students from class 1 c were invited by the father of Daniel to the bakery - Mrs. Ruta Borowczyk's cake shop. The children got to know there a method of producing tasty bread as well as created their own buns. Then, the students felt like real confectioners and decorated specially prepared for them gingerbread cookies with candies, different colored icings, colored vermicelli, stickers. Of course it was hard to resist such a sweet treat and not to try a bit. Ready gingerbread cookies were packed into cellophane and will decorations on Christmas Eve dinner tables in the children's homes. Many thanks to Mr. Kajzer.
dodała: Katarzyna Orzech

KONKURS KOLĘD "ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA"

Uczniowie kółka artystycznego z młodszej grupy wzięli udział w konkursie kolędowym organizowanym przez Gimnazjum nr2 im. Jana Pawła II. Zaprezentowała się solistka Lenka Paszkiewicz oraz zespół wokalny małe "Kolorowe nutki". Wśród 62 zaprezentowanych kolęd nasze uczennice zostały nagrodzone. Solistka zajęła I miejsce a zespół III. Należy podkreślić, iż był to debiut dziewczynek. Gratulujemy!
dodała: Ewa Kawka

CAROLS COMPETITION "CHRISTMAS"

Students from the artistic circle of the younger group, Lenka Paszkiewicz and vocal band "Small colourful musical notes", took part in a competition organized by Junior High School No. 2. Among the 62 presented Christmas carols, our students were awarded. The soloist took the first place and the band the third. It should be emphasized that it was the girls' debut. Congratulations!
dodała: Katarzyna Orzech

ZAJĘCIA MUZEALNE KLASY 2B

17 grudnia uczniowie klasy 2b wraz z wychowawcą Gabrielą Dworaczek wybrali się do Muzeum w Chorzowie. Podczas zajęć uczniowie poznali obrzędy adwentowe oraz dowiedzieli się dlaczego Boże Narodzenie jest w grudniu. Przedstawione zostały postacie adwentowych przewodników, których historie związane są z tym szczególnym okresem w roku. Na zakończenie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których każde dziecko wykonało swojego Mikołaja.
dodała: Gabriela Dworaczek

MUSEUM CLASSES FOR CLASS 2B

On December 17th, students from class 2b with their teacher Gabriela Dworaczek went to the museum in Chorzow. During the classes, students learned about Advent solemnities and found out the reason why Christmas is in December. The Advent guides were presented, whose stories are associated with this special time of the year. At the end there were held art workshops, during which every child could create their own Santa Claus.
dodała: Katarzyna Orzech

ŻYWA LEKCJA ZOOLOGII

Dzięki uprzejmości firmy "Tropical" uczniowie klas "0" i I uczestniczyli w spotkaniu podczas, którego poznali wygląd, sposoby odżywiania oraz warunki hodowli gadów i płazów. Wśród okazów znalazły się różne gatunki żółwi wodno-lądowych tj.tęczowy, złotobrzuchy, grecki, mauretański, pelomeduza afrykańska, żółwiak klocowaty, który jako jedyny pokryty jest skórą. Były również salamandra-aksolot meksykańska, traszka pirenejska i krab tęczowy. Wystawa prezentowała się bardzo okazale było co oglądać i podziwiać. Na zakończenie uczniowie otrzymali wspaniałe pamiątki. Bardzo dziękujemy mamie Michała Gieras z kl.Ic. za zorganizowanie spotkania.
dodała: Ewa Kawka

LIFE ZOOLOGY LESSON

Thanks to the courtesy of the company "Tropical" preschool students and firstgraders participated in a meeting during which they got familiar with the appearance, diets and conditions of reptiles and amphibians breeding. Among the animals there were different species of semi-aquatic turtles.. There was also the Mexican axolotl, the Pyrenean newt and rainbow crab . The exhibition was very impressive to watch and admire. At the end students got wonderful souvenirs. Thanks to Michał Gieras' mum from class Ic for organizing the meeting.
dodała: Katarzyna Orzech

KOLĘDY ŚWIATA

Wspaniały koncert pt."Kolędy świata" w ramach cyklu "Młoda Filharmonia" wprowadził uczniów klas IV-VI w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Poznano tradycje świąteczne i usłyszano kolędy: angielskie, mołdawskie, irlandzkie, węgierskie, rumuńskie chorwackie, ukraińskie, białoruskie, niemieckie jak również polskie. Młodzi słuchacze poznali również potęgę brzmienia instrumentu jakim są organy.
dodała: Ewa Kawka

CAROLS OF THE WORLD

A great concert entitled "Carols of the world" within the series "Young Philharmonic" introduced students from classes IV to VI in the mood of approaching Christmas. They got familiar with Christmas traditions and listened to Christmas carols: English, Moldovan, Irish, Hungarian, Romanian, Croatian, Ukrainian, Belarusian, German and Polish. The young students also learned the power of the pipe organ sound.
dodała: Katarzyna Orzech

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE LAUREATÓW Z WŁADZAMI MIASTA

Urząd Mista Chorzów - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki zaprosił wyróżnionych uczniów chorzowskich szkół i instytucji kultury do wzięcia udziału w przedświątecznym spotkaniu z Władzami Miasta. Prezydent Andrzej Kotala wręczył nagrody Zdobywcom czołowych miejsc w konkursach artystycznych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej w roku 2015. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych byli nasi uczniowie z klasy 5: Natalia Zawadzka, Roksana Ryszawa oraz Michał Targowski. Serdecznie gratulujemy Wyróżnionym i życzymy, aby praca i talent owocowały kolejnymi sukcesami, a nade wszystko niosły radość i satysfakcję.
dodała: Halina Dobek

PRE-CHRISTMAS AWARD WINNERS' MEETING WITH THE AUTHORITY OF THE CITY The City Office of Chorzow - Department of Culture, Sports and Tourism invited distinguished students from Chorzów schools and cultural institutions to participate in the pre-Christmas meeting with the city authorities. President Andrzej Kotala presented awards to winners of the leading places in artistic national and international competitions in 2015. Among the distinguished and the winners were our students from fifth grade: Natalia Zawadzka, Roksana Ryszawa and Michał Targowski. Congratulations to all the mentioned winners and wishes for more success, and above all have joy and satisfaction in your work.
dodała: Katarzyna Orzech

PIERWSZAKI W TEATRZE ROZRYWKI

Uczniowie klas Ia i Ic uczestniczyli w przedstawieniu "Prot i Filip pomocnicy św. Mikołaja". Dzięki różnym formom teatralnym aktorzy przybliżyli dzieciom tradycje zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie Wraz z głównymi bohaterami ubierali choinkę, pomagali w śpiewaniu kolęd i świątecznych piosenek. Pełne humoru sytuacje ukazały również małym odbiorcom jak wielką wartością jest przyjaźń do drugiej osoby. W drodze powrotnej uczniowie spotkali Mikołaja, który obdarował ich słodyczami.
dodała: Ewa Kawka

FIRST GRADERS IN THE ENTERTAINMENT THEATRE

Students in grades Ia and Ic participated in the show "Prot and Philip, Santa Claus helpers". Through various drama forms, the actors made the children familiar with the traditions of the upcoming Christmas holidays. Students along with the main characters dressed Christmas tree, helped in singing carols and Christmas songs. Humorous situations also showed the young audience the great value of friendship. On the way back, students met Santa Claus, who treated them wth sweets.
dodała: Katarzyna Orzech

W MIKOŁAJOWYM STYLU

07.12. Klasa 1 B wspólnie świętowała jeden z najwspanialszych - dla dzieci oczywiście- dni w roku- dzień Św. Mikołaja. Dzięki uprzejmości - Państwa Sikora - cała klasa świetnie spędziła czas w sali zabaw Safari w Rudzie Śląskiej. Zabawa była przednia i ciężko było wracać do szkolnych obowiązków, tym bardziej, że swą obecnością zaszczycił nas sam Święty Mikołaj.
dodała: Patrycja Chwała

SANTA CLAUS STYLE

On 07.12. class 1b celebrated together one of the greatest - for children of course - days of the year - Santa Claus Day. Thanks to The Sikoras family - the whole class spent a great time in the Safari playroom in Ruda Slaska. We had fun and it was hard to go back to school duties, the more that Santa Claus visited us there.
dodała: Katarzyna Orzech

ŻYCZENIA DLA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Tradycyjnie w okresie Adwentu uczniowie naszej szkoły własnoręcznie przygotowują życzenia oraz kartki z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego dla Następcy Świętego Piotra - Franciszka. Życzenia płynące z głębi dziecięcych serc zostały wysłane do Watykanu.
dodała: Halina Dobek

WISHES FOR THE HOLY FATHER FRANCIS

Traditionally during Advent our students prepare their own wishes and cards to celebrate Christmas Nativity for the Successor of Peter - Francis. Wishes flowing from deep in the hearts of children were sent to the Vatican.
dodała: Katarzyna Orzech

POZNAJEMY OKOLICĘ

W ramach zajęc z regionalizmu uczniowie klasy 5a i b 8 grudnia wybrali się na wycieczkę do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Nowy gmach, nowe wystawy – dużo nowoczesności, ale dla nich najważniejszym punktem było zobaczenie wystawy „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Była to inna lekcja historii, dzieciakom się podobało: „można było wszystkiego dotknąć”. Droga ze szkoły do Katowic to także: Park Śląski, Stadion Śląski, Silesia City Center, Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach – były, Spodek, Superjednostka, Centrum Kongresowe obok Spodka – tu trawa rośnie na dachu!, Szyb „Prezydent”, a meta w Sztygarce. Uczniowie w parach przygotują informacje o jednym z miejsc, odnosząc się do dnia dzisiejszego i tego co było. Warto wspomnieć, że wiele z tych miejsc to zaadoptowane tereny poprzemysłowe. Niespodzianką dla uczniów poczęstunek w Restauracji Prezydent chorzowskiej Sztygarki. Trochę nauki, duża dawka kultury, ale i zabawy na świeżym powietrzu, jedny słowem udany dzień :-). Dziękujemy nauczycielom wychowawcom klas 5 – tych oraz p. S. Steuer za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu. Mamy plany na kolejny... też z niespodzianką ;-)
dodała: Aleksandra Rabenda

DISCOVERING THE SURROUNDINGS

During the course of regionalism class 5a and b, on Dec. 8 went on a trip to the Silesian Museum in Katowice. The new building, new exhibitions - a lot of modernity, but for them the most important point was to see the exhibition "Light of history. Upper Silesia throughout history. " It was a different lesson of history, the kids liked it: "you could touch everything." The way from school to Katowice includes also Silesian Park, Stadion, Silesia City Center, Headquarters Building of State Railways in Katowice - former one, Spodek, Superjednostka, Convention Center next to Spodek - here grass grows on the roof !, "President" Shaft and the finishing line in Sztygarka. Students in pairs will prepare the information about one of the places, referring to the present day and the past. It is worth mentioning that many of these places are adopted postindustrial sites. The surprise for students were refreshments in the Prezydent restaurant of Chorzów Sztygarka. A little bit of science, a large dose of culture, but also outdoor fun, in short, it was a good day :-). Thank you teachers from grades 5 - and Ms. S. Steuer for helping in organizing this trip. We have plans for another ... also with a surprise.
dodała: Katarzyna Orzech

MIKOŁAJOWA PIZZA

Mikołaj w tym roku przypadł w niedzielę, a w naszej szkole pojawił się 7 grudnia. Klasa 5b z tej okazji, wraz z wychowawcą odwiedziła w poniedziałek – 7 grudnia – pizzerię Dominium w Chorzowie. Technologia powstawania pizzy nie ma już tajemnic przed 5 – klasistami. Miłym akcentem naszej wizyty była degustacja włoskiego specjału.
dodała: Aleksandra Rabenda

SANTA CLAUS PIZZA

Santa Claus Day this year falls on Sunday, and he appeared in our school on 7 December. Class 5b for the occasion, along with the teacher visited on Monday - December 7 - Dominion pizzeria in Chorzow. The technology of making a pizza is no secret for 5th graders. A nice touch of our visit was a tasting of Italian specialty.
dodała: Katarzyna Orzech

KONCERT GALOWY

W Starochorzowskim Domu Kultury odbył się koncert laureatów XVII Miejskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej "Starochorzowska Nutka" wśród finalistów nagrodzona została uczennica naszej szkoły Lena Paszkiewicz,która zajęła II miejsce. Gratulujemy!
dodała: Ewa Kawka

GALA CONCERT

In Old Chorzow House of Culture was held a winners concert of the seventeenth City Christian Song Festival "Old Chorzow Note", among the finalists was awarded a student of our school Lena Paszkiewicz, who won the second place. Congratulations!
dodała: Katarzyna Orzech

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25.11 małe, duże, kolorowe, puchate i miękkie misie przybyły do naszej szkoły wraz ze swoimi małymi właścicielami uczniów klas 0-III, aby wspólnie świętować, bawić się i uczyć. Każdy miś był piękny i wyjątkowy. Uczniowie poznali historię misiowego święta, poznali misiowych bohaterów bajek tj: Coralgol, Uszatek, Paddington, Puchatek oraz ich piosenki bawili się i tańczyli wraz ze swoim pluszowym przyjacielem przy misiowych piosenkach. Ogłoszono konkurs plastyczny na najwspanialszego misia.
dodała: Ewa Kawka

TEDDY BEAR WORLD DAY

On 25 November, small, large, colorful, fluffy and soft teddy bears came to our school with their young owners in grades 0 to III to celebrate, have fun and learn. Each bear was beautiful and unique. The students learned the history of teddy bear holidays, heroes of fairy tales, such as: Coralgol, Uszatek, Paddington, Winnie the Pooh, and their songs, they played and danced with their plush friends. An art contest was announced for the greatest teddy bear.
dodała: Katarzyna Orzech

ŚNIADANIE DAJE MOC

Zamknęliśmy miesiąc listopad a wraz z nim odbyła się kolejna edycja akcji "śniadanie daje moc" - dziękujemy radzie rodziców, która wsparła finansowo naszą inicjatywę. Czekamy na kolejne wspólne śniadanie. Drodzy rodzice uczniów klas 1-3! Wasze pociechy o robieniu śniadania wiedzą naprawdę wiele. Może dacie im szansę np. Na zrobienie domowych batonów musli?
dodała: Patrycja Chwała

BREAKFAST GIVES POWER

We closed the month of November and with it, another edition of the "breakfast gives power" - thanks to the council of parents, who financially supported our initiative. We look forward to further breakfasts together. Dear parents of students in grades 1-3! Your children know really a lot about making breakfast. Maybe you will give them such an opportunity to prepare homemade muesli bars?
dodała: Katarzyna Orzech

MUZEUM CHLEBA - WYCIECZKA KLAS I

Pierwsza wycieczka już za naszymi najmłodszymi uczniami - klasy 1 A,B i C odwiedziły Muzeum Chleba w Bytomiu i poznały historię chleba. Miła atmosfera, własnoręcznie zrobione smakołyki to coś, co dzieciaki lubią najbardziej. Do nastęoneg razu. Pozdrawiamy - wychowawcy klas 1.
dodała: Patrycja Chwała

MUSEUM OF BREAD - A TRIP FOR FIRSTGRADERS

The first trip behind our youngest students - class 1 A, B and C visited the Museum of Bread in Bytom and got to know the history of bread. Nice atmosphere, handmade treats is what kids love most. Until next time. Greetings from first grades educators..
dodała: Katarzyna Orzech

5 - KLASIŚCI I PIASTOWIE - KRAKÓW

Uczniowie klas 5 - tych przygotowali prace dot. Piastów - taśma chronologiczna oraz ilustracje odwołujące się do władców z tej dynastii i najważniejszych zagadnień. Podsumowaniem ich działań była wycieczka do Krakowa. 5 - klasistom towarzyszyli jeszcze uczniowie z klas 4 - tych oraz z 6b. Dzieciaki poznały życie w średniowiecznym Krakowie - wizyta w Muzeum Miasta Krakowa - muzeum, które swoją siedzibę ma pod rynkiem krakowskim. Kościól Mariacki, Sukiennice, Stary Rynek, Trakt Królewski, Wawel - dziedziniec, Katedra na Wawelu, Groby Królewskie - uczniowie poznali zabytki historii Polski i poznali siedzibę królów. Mimo przymrozku, który panował tego dnia - 26.11.2015r. - humory wszystkim dopisywały. Bardzo dziękujemy nauczycielom, którzy towarzyszyli uczniom: p. A. Lasoń - Wołowiec, p. K. Rajcy, p. S. Krawczyk i p. T. Zocłońskiemu. Do zobaczenia na kolejnej wycieczce :-)
dodała: Aleksandra Rabenda

5 -TH GRADERS AND THE PIASTS - KRAKOW

Students in grade 5 - prepared projects on the Piasts - chronological tape and illustrations referring to the rulers of this dynasty and the most important issues. A summary of their activities was a trip to Krakow. The 5th graders were accompanied by more students from grades 4 and 6b. The kids got to know life in a medieval Krakow - a visit to the Museum of the City of Krakow - the museum, which has its headquarters under the Krakow's market. St. Mary's Church, Cloth Hall, Old Market, the Royal Route, the Wawel Castle - courtyard, Wawel Cathedral, Royal Tombs - students learned about the history of Polish monuments and got to know the seat of kings. Despite the frost that prevailed that day - 26.11.2015 - everyone was in a good mood. We thank the teachers who accompanied the students: Ms. A. Lason - Wołowiec, Ms. K. Rajca, Ms. S. Krawczyk, Mr. T. Zocłoński. See you on the next trip :-)
dodała: Katarzyna Orzech

BICIE REKORDU

16 października podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” wraz z całą Polską uczniowie „15” bili rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Udało się! Było nas razem 92 049.
dodała: Anna Grychtoł

BEATING THE RECORDction

On October 16 during a "European Day of Heart Function Restoration" together with other people from Poland, students from "15" beat the record in CPR - conducted at the same time by the greatest number of people. We made it! There were together 92 049 people.
dodała: Katarzyna Orzech

SUKCES OLIWII

Oliwia Moch z klasy 4a brała udział w „Miejskim Konkursie na Najciekawszą Kartkę Pocztową w Języku Obcym z Miasta Partnerskiego Chorzowa”, którego organizatorem było IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Miło nam poinformować że Oliwia zajęła 1 miejsce w kategorii „Szkoły Podstawowe”.
dodała: Anna Grychtoł

OLIWIA'S SUCCESS

Oliwia Moch from class 4a participated in the "Municipal Competition for the most interesting postcard in a foreign language from the Partner City Chorzow", organized by the Secondary School No. IV, by Maria Sklodowska-Curie in Chorzow. We are pleased to announce that Oliwia won the 1st place in the category "Primary Schools".
dodała: Katarzyna Orzech

XVII FESTIWAL PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W Zespole szkół Ogólnokształcących im. Miłośników Ziemi Śląskiej odbyły eliminacje się XVII Miejskego i Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej "STAROCHORZOWSKA NUTKA". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie zajęć kółka artystycznego tworzący zespół "Kolorowe nutki" oraz solistka- Lenka Paszkiewicz.
dodała: Ewa Kawka

XVII CHRISTIAN SONG FESTIVAL

In the Secondary School by Lovers of Silesia Land, took place qualifying contest to the seventeenth Christian Song Festival "STAROCHORZOWSKA NUTKA". Our school was represented by the students from artistic circles forming a team "Colourful musical notes" and the solist - Lenka Paszkiewicz.
dodała: Katarzyna Orzech

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W piątek 13 listopada każdy z nas miał dużo szczęścia i czuł się bezpieczny, ponieważ czuwała nad nami Policja z Wydziału Ruchu Drogowego. A tak poważnie … Przedstawiciel Policji poprowadził dla uczniów klas drugich zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Wspólnie rozwiązaliśmy test interaktywny przypominający zasady poruszania się w terenie zabudowanym i poza nim oraz jazdy rowerem. Każdy na zakończenie otrzymał odblask, aby być bardziej widocznym na drodze. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczne życie”.
dodała: Renata Krzyżowska

MEETING WITH A POLICEMAN

On Friday 13 November, each of us had a lot of luck and we felt safe because the police from the Traffic Department were watching us. But seriously... Police representative conducted for students in second grades classes on road safety. Together we solved an interactive test reminding us of pedestrian safety rules in urban and outside areas as well as cycling. Each student received at the end a reflector to be more visible on the road. The meeting was held within the project "Safe life".
dodała: Katarzyna Orzech

RAZEM ŚWIĘTOWALIŚMY!

Z okazji Święta Niepodległości - 13 listopada przedszkolaki z Przedszkola nr 12 i 27 oraz uczniowie szkół: SP nr 13, SP nr 15, SP nr 17 Gim. nr 4, Gim. nr 5, ZSI oraz ZSO nr 1- po wspólnym przemarszu ulicami naszej dzielnicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej i ul. 75 Pułku Piechoty. Uroczyste spotkanie swoją obecnością zaszczycił p. W. Ciężkowski zastępca Prezydenta Miasta Chorzów, dyrektorzy szkół.
dodała: Aleksandra Rabenda

WE CELEBRATED TOGETHER

On the occasion of the Independence Day - November 13 preschoolers from Kindergarten No. 12 and 27 and school students from Primary Schools No. 13, 15, 17, Junior High Schools No. 4,5, ZSI and WCR No. 1 after a joint march along the streets of our neighborhood, laid bunches of flowers at the monument of Polish soldiers at ul. Śląska and ul. 75 Pułku Piechoty. The ceremonial meeting was honored by the presence of Mr. W. Ciężkowski, Deputy Mayor of Chorzow, school principals.
dodała: Katarzyna Orzech

13 LISTOPADA - DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

Jak co miesiąc, każdego 13, nasi uczniowie mogli przypomnieć sobie zwroty grzecznościowe, "magiczne" slowa, które tak wiele mogą zdziałać. Tym razem na parterze pojawiło się "drzewo", które każdy mógł wzbogacić swoim wpisem. Dziękujemy p. A. Domżalskiej - Ahmed za pomysł oraz uczniom klasy 6b za pomoc w realizacji zadania :-)
dodała: Aleksandra Rabenda

13 NOVEMBER - DAY OF GOOD WORD

As every month, on every 13 th, our students were able to recall polite phrases, "magical" words, which can do so much. This time on the ground floor appeared "a tree", which everyone could enrich with their entry. Thanks to Ms. A. Domżalska- Ahmed for the idea and students from class 6b for their help in the task :-)
dodała: Katarzyna Orzech

"CHMURA CYFROWA" - ZAJĘCIA OTWARTE

Dnia 13.listopada br. w sali informatycznej odbyły się zajęcia otwarte przeprowadzone z uczniami klasy 5b. Tematem przewodnim była praca w "Chmurze Cyfrowej" w aplikacji Google.
dodała: Halina Dobek

"DIGITAL CLOUD " - OPEN CLASSES

On 13 November. in the computer lab were held open classes conducted with students from class 5b. The theme was the work in Google "Digital Cloud ".
dodała: Katarzyna Orzech

LEKCJA KULINARNA

10 listopada w deszczowy poranek uczniowie klasy IId wybrali się na zajęcia kulinarne do pizzerii Dominium. Taka lekcja - smaczna i w niecodziennym miejscu, to bardzo ciekawe dla nas doświadczenie.
dodała: Renata Krzyżowska

COOKING LESSON

On a rainy morning November 10, students from class IId went to attend culinary classes in Dominion pizzeria. Such a lesson - tasty and in an unusual place, was a very interesting experience for us.
dodała: Katarzyna Orzech

KONKURS - STWÓRZ RYMOWANKĘ - WYGRAJ KSIĄŻKĘ

Już wkrótce nadejdzie zima, będzie jazda na sankach, na nartach i łyżwach, zabawy na śniegu, lepienie bałwana i... przyjdzie Mikołaj oraz Boże Narodzenie. Ułóż krótki rymowany wiersz o tym, jak to będzie zimą. Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – IV do udziału w konkursie, na prace czekamy do 18 listopada. Wierszyki prosimy składać w bibliotece szkolnej, pamiętaj aby swoją pracę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wskazać klasę, do której chodzisz.
dodała: M. Mega i A. Rabenda

COMPETITION - CREATE A RHYME - WIN A BOOK

Soon winter comes, you will be cycling, sledging, skiing and skating, playing in the snow, making a snowman and ... Santa Claus and Christmas Day will come. Arrange a short rhyming poem about how it will be like in winter. We cordially invite students in grades I - IV to participate in the contest, the deadline is 18 November. Please submit rhymes in the school library, remember to sign your name and indicate the class you go to.
dodała: Katarzyna Orzech

IGLAK O IMIENIU LILIA

Uczniowie klasy 2b wraz z p. A. Rabendą zasadzili thuję na placu szkolnym - dziękujemy p. M. Mega za podarowanie nam kolejnego drzewka. Dzieciaki postanowiły, że nazwą go Lila i oczywiście będą doglądały, aby rósł cały i zdrowy. Tak trzymać!
dodała: Aleksandra Rabenda

A CONIFER NAMED LILA

Students in class 2b, together with Ms. A. Rabenda planted Thuja on the school square - thanks to Mr. M. Mega for gifting us with another tree. The kids decided to name it Lila and of course they will tend it, so it grows safe and healthy. Keep it up!
dodała: Katarzyna Orzech

PODSUMOWANIE MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Działo się mnóstwo - wszyscy świętowaliśmy, a zaczęło się od....:
- spotkania z autorem - p. W. Cichoniem - naszych ulubionych przygód niesfornego kotka Cukiereczka, zwanego też Cukrzycą - kto chce wiedzieć dlaczego tak go zwą, zaparaszamy do biblioteki szkolnej,
- nauczyciele bibliotekarze p. M. Mega i p. A. Rabenda czytały uczniom na przerwach,
- przerwy stały się też ulubionym miejscem spotkań uczniów w bibliotece szkolnej: nowe książki - bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za ich zakup,
- nie tylko o Cukiereczku, ale jeszcze kolejne przygody Martynki, czy o naszych ulubionych piłkarzach: Messim i Ronaldo - rozchodzą się jak świeże bułeczki, ale i przeboje z naszych lektur - piosenki z "Akademii Pana Kleksa" weszły w repertuar śpiewających przerw w bibliotece,
- były konkursy - ten na zanjomość książek: tytułów, bohaterów był ulubionym, każdy kto znał odpowiedź otrzymywał niespodziankę,
- sukcesem było nasze wspólne działanie - kasztanobranie - zebraliśmy 1 tonę 800 kg kasztanów- BRAWO! Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zbieranie kasztanów - cały czas trwa akcja pt. "Książka zmienia swojego właściciela"- dziękujemy wszystkim, którzy przekazali książki na rzecz biblioteki szkolnej - zaparszamy z kolejnymi, które zostały już zaczytane przez domowników.
Jednym słowem - hasało tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jakim jest październik - a brzmiało "Biblioteki rządzą" w naszej szkole sprawdziało się na 100%! Ale to nie koniec, biblioteka już ma nowe pomysły - odwiedź nas i sprawdź sam:) ZAPRASZAMY!
dodała: Aleksandra Rabenda

SUMMARY OF SCHOOL LIBRARY MONTH

A lot has happened - we all celebrated, and it began with ....:
- Meetings with the author - Mr. W. Cichoń - our favorite adventures of a naughty cat Cukierek, also called Cukrzyca - who wants to know why they call him so, is invited to the school library.
- the librarians. Ms. M. Mega and Ms. A. Rabenda read books to students during breaks.
- Breaks have become a favorite meeting time for students in the school library: new books - we would like to thank the Parents Council for their purchase.
- Not only about Cukierek, but even more adventures of Martynka, or about our favorite football players: Messi and Ronaldo - they spread out like hot cakes, but also the hits from our readings - the song from "The Academy of Mr. Blot" entered the singing breaks repertoire in the library,
- there were contests - one on knowledge of the books: titles, characters was the favorite, anyone who knew the answer received a surprise,
- the success was our common action - chestnut collection - we collected 1 ton 800 kg kasztanów- BRAVO! Thanks to everyone who was actively engaged in collecting chestnuts - all the time is continued the action entitled "A book changes its owner" - thank you to everyone who donated books for the school library - we invite you with more, those which were already read.
In a word - the slogan of this year's Month of School Libraries which is October - was "Libraries rule" in our school proved 100%! But this is not the end, the library already has new ideas - visit us and see for yourself :) WELCOME!
dodała: Katarzyna Orzech

HALLOWEEN - CO TO BYŁ ZA DZIEŃ!

Przygotowania trwały - maski, dynie, duchy i duszki były przygotowywane od kilku dni, pomysłów było mnóstwo, a efekt - przeszedł nasze oczekiwania. Wszyscy uczniowie w strasznych strojach: wróżek, czarownic, śmierci, duchów, potworów...... świetnie się bawili. Okazją był halloween - święto nie nasze, ale znamy je dzięki nauce języka angielskiego. Samorząd Uczniowski wraz z p. J. Gacek nauczycielem języka angielskiego ogłosił konkurs na najlepiej udekorowaną salę lekcyjną oraz przebranie - ale w tej kategorii przebrać się mieli wszycsy uczniowie klasy. Jury w składzie p.v-ce dyr. J. Szyszkowska - Solisz, p. M. Polak i p. T. Zocłoński miało trudne zadanie - poziom i zaangażowanie uczniów było ogromne. Wyniki poznamy po weekendzie.
dodała: Aleksandra Rabenda

HALLOWEEN - WHAT A DAY!

The preparations went on - masks, pumpkins, ghosts, and fairies were being prepared for a few days, there were plenty of ideas, and the effect - exceeded our expectations. All students in scary costumes: fairies, witches, death, ghosts, monsters ...... had a great time. The occasion was Halloween - the feast is not ours, but we know it by learning English. The Student Council, together with Ms. J. Gacek, an English teacher, announced a competition for the best decorated classroom and disguise - but in this category all students of each classhad to be dressed up. The jury consisting of the Deputy Ms. J. Szyszkowska - Solisz, Ms. M. Polak and Mr. T. Zocłoński had a difficult task - the level and commitment of the students was huge. The results will be announced after the weekend
dodała: Katarzyna Orzech

ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE II A

Uczniowie klasy II a wraz z wychowawcą Agatą Nowak zaprosili swoich rodziców i nauczycieli naszej szkoły na zajęcia otwarte. Temat brzmiał „Woda – bezcenny skarb” a przebieg zajęć miał charakter bardzo praktyczny. Uczniowie pod okiem dorosłych przeprowadzali różne eksperymenty z wodą, badając co się w niej rozpuszcza, a co nie, co tonie a co pływa, jak i dlaczego na wodzie powstają bąbelki. Najbardziej szokujące dla wszystkich okazały się fakty związane ze zużyciem wody. Ciężko było uwierzyć, że tak dużo wody zużywały każdego dnia się kąpiąc, piorąc ubrania i zmywając naczynia... Drugoklasiści na pewno po tej lekcji będą bardziej cenić wodę i ją oszczędzać, do czego wszystkich zachęcamy. A wszystkim gościom za udział w lekcji i pomoc bardzo dziękujemy!
dodała: Agata Nowak

ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE II A

Uczniowie klasy II a wraz z wychowawcą Agatą Nowak zaprosili swoich rodziców i nauczycieli naszej szkoły na zajęcia otwarte. Temat brzmiał „Woda – bezcenny skarb” a przebieg zajęć miał charakter bardzo praktyczny. Uczniowie pod okiem dorosłych przeprowadzali różne eksperymenty z wodą, badając co się w niej rozpuszcza, a co nie, co tonie a co pływa, jak i dlaczego na wodzie powstają bąbelki. Najbardziej szokujące dla wszystkich okazały się fakty związane ze zużyciem wody. Ciężko było uwierzyć, że tak dużo wody zużywały każdego dnia się kąpiąc, piorąc ubrania i zmywając naczynia... Drugoklasiści na pewno po tej lekcji będą bardziej cenić wodę i ją oszczędzać, do czego wszystkich zachęcamy. A wszystkim gościom za udział w lekcji i pomoc bardzo dziękujemy!
dodała: Katarzyna Orzech

KLASA II A W PIZZERNII

26 października uczniowie klasy II a udali się na lekcję gotowania połączoną z degustacją do chorzowskiej pizzerii Dominium. Pan kucharz pokazał swą pracę od kuchni. Uczniowie zobaczyli gdzie powstaje ciasto na pizzę, gdzie pracują drożdże w cieście oraz jak robi się całą pizzę z ulubionymi dodatkami. Po upieczeniu wszyscy mogli skosztować gorącej i pachnącej przepysznej pizzy! Bardzo dziękujemy za tak smaczną lekcję!
dodała: Agata Nowak

ClASS II A IN A PIZZERIA

On October 26 students of class IIa went to attend a cooking lesson together with tasting pizza in Dominion Pizzeria. The chef showed his work from the kitchen. The students saw where pizza dough is formed, how the yeast work in the dough and and how to make the whole pizza with your favourite ingredients. After baking, everyone could enjoy hot, fragrant and delicious pizza! Thank you very much for such a tasty lesson!
dodała: Katarzyna Orzech

ŚWIĘTO SZKOŁY W ZSI

23 października br. społeczność naszej szkoły została zaproszona przez ZSI na uroczystość z okazji:
• 190 rocznicy urodzin patrona szkoły – Karola Miarki;
• 115 lecie istnienia budynku szkoły;
• oraz 20 lecie wprowadzenia integracji.
Uczniowie odwiedzili przygotowane strefy, w których czekały różnego rodzaju atrakcje i zadania, jak również obejrzeli inscenizację „Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowaną przez młodzież gimnazjalną.
dodała: Halina Dobek

SCHOOL CELEBRATION DAY IN ZSI

On October 23 our school community was invited by the ZSI for the ceremony on the occasion of:
• 190th birthday anniversary of the patron of the school - Karol Miarka;
• 115th anniversary of the school building;
• and the 20th anniversary of the introduction of integration.
The students visited the prepared zones, with all kinds of activities and tasks, as well as viewed the pefrormance "Dziady" by Adam Mickiewicz prepared by junior high school students.
dodała: Katarzyna Orzech

PLANETARIUM ŚLĄSKIE

22 października 2015r. uczniowie klas 2b i 2d wraz z wychowawcami Gabrielą Dworaczek i Renatą Krzyżowską wybrali się na spotkanie z „Królestwem planet” w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Planetarium uczniowie uczyli się orientacji na sferze niebieskiej. Poznali pojęcia: widnokrąg, zobaczyli Wielki i Mały Wóz oraz Gwiazdę Polarną, a także utrwalili znajomość kierunków świata. Ponadto poznali gwiazdy i gwiazdozbiory, które możemy obserwować z Ziemi, Słońce oraz Układ Słoneczny i jego składniki: planety bliższe i dalsze, księżyce, planetoidy i komety. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w takich wycieczkach.
dodała: Gabriela Dworaczek

SILESIAN PLANETARIUM

On October 22, students from class 2b and 2d, along with their educators Ms. Gabriela Dworaczek and Renata Krzyżowska went to a meeting with "The kingdom of planets" in the Silesian Planetarium in Chorzow. During the course conducted by Planetarium employees , students learned to orientate on the celestial sphere. They learned concepts such as: the horizon, they saw Big and Little Dipper and the North Star, and also consolidated the knowledge of the compass. Moreover, they got to know the stars and constellations that we can observe from Earth, the Sun and the solar system and its components: closer and further planets, moons, asteroids and comets. We encourage all students to participate in such trips.
dodała: Katarzyna Orzech

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI JĄKANIA

22 października obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day) w tym roku pod hasłem: „Przekazujmy wiedzę – edukacja, współpraca, komunikacja”. Zachęcamy wszystkich, by przyłączyli się do akcji, dowiadując się więcej na temat tego zaburzenia! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami filmowymi, które znajdują się na stronie: logopedia. Warto zobaczyć chociażby świetny film animowany o jąkaniu (Stuttering – Jąkanie) a także krótki film Wait, Wait I’ m not finished yet… - oba filmy z polskimi napisami. A czym jest jąkanie lub też niepłynność mowy? To zazwyczaj powtarzanie, pauzy czy przeciąganie wypowiedzi. Problem ten dotyka ok. 1% społeczeństwa, wiemy też, że częściej jąkają się chłopcy. Jąkanie zwykle rozpoczyna się między trzecim a szóstym rokiem życia. Wtedy dwoje na pięcioro dzieci ma kłopoty z płynnym mówieniem, zaś jedno na sto będzie się jąkać nadal. Na powstanie jąkania ma wpływ bardzo wiele czynników, które zwykle nakładają się na siebie. Nasilenie jąkania zależne jest od sytuacji, w jakiej znajduje się osoba jąkająca się. Są sytuacje, w których osoba taka mówi zupełnie płynnie, a są również takie, w których nie może wypowiedzieć nawet słowa. Nieprawdą jest, że osoby jąkające się są mniej inteligentne – nie ma żadnej zależności pomiędzy inteligencją a jąkaniem. Samo jąkanie nie jest dziedziczne, ale można odziedziczyć pewną predyspozycję do jąkania, które może się pojawić wówczas, gdy zaistnieją sprzyjające czynniki (np. skokowy rozwój mowy czy stresujące wydarzenia).
dodała: Agata Laszczyńska, Bogumiła Wilk

THE WORLD STUTTERING AWARENESS DAY

On October 22 we celebrate the World Stuttering Awareness Day (International Stuttering Awareness Day) this year under the slogan: "We pass the knowledge forward - education, collaboration, communication". We encourage everyone to join in the action, learning more about this disorder! We encourage you to familiarize yourself with interesting footage, which can be found at the website: speech therapy. It is worth watching a great animated film about stuttering ("Stuttering") as well as a short film Wait, Wait I'm not finished yet ... - both films with polish subtitles. And what is stuttering or illiquidity of speech? It is usually repetitions, pauses or elongated statements. This problem affects approx. 1% of the population, we also know that boys stutter more often than girls. Stuttering usually begins between three and six years of age. Then, two in five children have problems with the smooth talking, and one in a hundred will continue to stutter. The development of stuttering is caused by a lot of factors that usually overlap. The severity of stuttering depends on the situation in which the person is. There are situations in which such a person speaks quite smoothly, and there are also those in which they can not even utter a word. It is not true that stutterers are less intelligent - there is no relationship between intelligence and stuttering. Stuttering itself is not hereditary, but a predisposition to stuttering can be inherited, which can occur when there are favorable factors (eg. sharp speech development or stressful events)
dodała: Katarzyna Orzech

EUROPEJSKI MIESIĄC BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO

W październiku ruszyła czwarta edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month - ECSM). W trakcie kampanii zostały zaprezentowane projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Głównym celem kampanii jest przestrzeganie użytkowników cyberprzestrzeni przed potencjalnymi zagrożeniami oraz promowanie modelu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.

W związku z powyższym Uczniowie klasy 5b w ramach zajęć komputerowych uczestniczyli w Quizie "Bezpieczeństwo w Internecie", który miał na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym.

Najlepszy wynik otrzymali:

 • Alan Głąbik
 • Damian Gaida
 • Miriam Łagowska
 • Oliwia Jeżowska
 • Julia Fornalczyk
Gratulujemy:)
dodała: Halina Dobek

EUROPEAN MONTH OF CYBER SECURITY

In October, the fourth edition of the European Month of Cybersecurity (European Cyber Security Month - ECSM) was launched. During the campaign there were presented projects and initiatives in European countries, relating both to the promotion of knowledge about the safe use of the Internet and the development of modern information and communication technologies. The main objective of the campaign is to warn cyberspace users against potential threats, and to promote a model of conscious and responsible use of the network.

Accordingly students in class 5b, during ICT classes participated in the quiz "Safety in the Internet", which was designed to test basic knowledge related to computer security and data communications. The best result was obtained by:

 • Alan Głąbik
 • Damian Gaida
 • Miriam Łagowska
 • Oliwia Jeżowska
 • Julia Fornalczyk
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ EDUKACJI DNIEM DOBREGO SŁOWA

13 października w murach naszej szkoły padło wiele dobrych słów pod adresem nauczycieli oraz pracowników tutejszej placówki. Uczniowie uhonorowali ich pracę dziękując, wręczając kwiaty i laurki. Nauczyciele wraz z uczniami wzięli udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, której wielu pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi otrzymało szczególne podziękowania z rąk dyrektora szkoły. Uroczystość umiliła nam klasa 3c, która pod kierunkiem p. Danuty Cieśli oraz p. Kornelii Rajcy przygotowała program artystyczny.
dodała: Izabela Grabiańska

EDUCATION DAY- THE DAY OF GOOD WORD

On October 13, within the walls of our school, a lot of good words were spoken about teachers and employees of our establishment. The students honored their work by thanking, handing in flowers and cards. The teachers and pupils took part in celebrations on the occasion of National Education Day, during which many teachers, administrative and service staff received special thanks from the hands of the headmaster. The ceremony was accompanied by an artistic program prepared by class 3c, under the direction of Ms. Danuta Cieśla and Kornelia Rajca
dodała: Katarzyna Orzech

XV DZIEŃ PAPIESKI

Dnia 13. października br. odbyła się akademia z okazji XV Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. Prezentacja multimedialna oraz krótki film przypomniały społeczności uczniowskiej najważniejsze wydarzenia z życia rodzinnego, kapłańskiego i papieskiego Karola Wojtyły. Na zakończenie uczniowie śpiewali radosne i żywe piosenki poświęcone naszemu Świętemu Rodakowi.
dodała: Halina Dobek

XV PAPAL DAY

On October 13 this year, there was held an academy on the occasion of the fifteenth Papal Day under the slogan "John Paul II - the patron saint of the family." A multimedia presentation and a short video reminded the student about the most important events of famil, priestly and papal life of Karol Wojtyla. At the end the students sang joyful and lively songs dedicated to our Holy compatriot.
dodała: Katarzyna Orzech

KONIEC KASZTANOBRANIA

Z dniem 15 październiak kończy się akcja zbierania kasztanów - zebraliśmy ich mnóstwo - ile dokładnie poinformujemy, gdy nastapi ich ważenie i odbiór. Bardzo dziękujemy wszystkim za "zbieranie". Do następnych kasztanów za rok:-)
dodała: Aleksandra Rabenda

WE FINISHED CHESTNUT COLLECTING

On October 15, ends the campaign of collecting chestnuts - we collected a lot of them - we will let you know about the exact quantity when they will be weighed and collected. We thank everyone and see you chestnuts next the year :-)
dodała: Katarzyna Orzech

ZACZYTANE PRZERWY...

Zaczytane przerwy to jedno z zadań realizowanych przez nauczycieli - bibliotekarzy w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibilotek Szkolnych, który obchodzony jest w miesiącu październiku. W ten poniedziałek p. A. Rabenda zaprosiła uczniów klasy 3a i 3b do wysłuchania kolejnych przygód niesfornego kotka Cukiereczka. Seria książeczek o Cukiereczku cieszy się dużą popularnością wśród uczniów klas młodszych. Mamy dla nich dobrą informację już od listopada każdy będzie mógł wypożyczyć jedną z nich do domu :-). W następnych dniach kolejni uczniowie poznają przygodu ulubionego, ale niegrzecznego kota - zapraszamy!
dodała: Aleksandra Rabenda

READING DURING BREAKS ...

Reading during breaks is one of the tasks carried out by the teachers - librarians in the International School Libraries Month, which is celebrated in the month of October. On Monday Ms. A. Rabenda invited the students from class 3a and 3b to hear further adventures of the naughty cat Cukierek. A series of books about Cukierek enjoys great popularity among younger pupils. We have good news for them, from November everyone will be able to borrow one of them :-). In the following days other students will learn about adventures of the favourite, but the naughty cat - you are welcomed!
dodała: Katarzyna Orzech

"CZYTAMY DRZEWOM"

Dnia 9 października uczniowie klasy 3a pod opieką p. Aleksandry Rabendy zasadzili drzewko - za które bardzo dziękujemy p. M. Mega. Jest to zadanie z tegorocznego Świeta Drzewa, któremu patronuje Klub Gaja. W tym roku podczas 13. edycji Święta Drzewa pod hasłem „Czytamy drzewom” nie tylko sadzimy drzewa, ale jeszcze im czytamy. W ten sposób nie tylko włączamy się do akcji do sadzenia i ochrony drzew, ale także chcemy dostrzeć związki pomiędzy naturą i literaturą. Duzi będą czytać drzewom Mickiewicza, Kochanowskiego, Leśmiana a my pocztaliśmy wiersze naszych ulubionych poetów
dodała: Aleksandra Rabenda

"READING TO TREES"

On 9 October students from class 3a under the supervision of Ms. Alexandra Rabenda planted a tree - for which we thank Mr. M. Mega. It is the task of this year's Tree Day, under the patronage of Gaja Club. This year, during the 13th edition of the Tree Day under the slogan "Reading to trees," not only we plant trees but also read to them. This way, we both join the action of planting and protecting trees, and we want to see the relationships between nature and literature. The older ones will read Mickiewicz, Kochanowski, Leśmian and we read lines of our favourite poets.
dodała: Katarzyna Orzech

Z WIZYTĄ W CHORZOWSKIM CENTRUM KULTURY

8 października uczniowie naszej szkoły skorzystali z zaproszenia i udali się do Chorzowskiego Centrum Kultury na przedstawienie „Grzeczna”. Spektakl ten tworzony jest przez artystów z Polski i Norwegii. Wart podkreślenia jest także fakt, iż aktorką oraz animatorką tego przedstawienia jest p. Dominika Minkacz – Sira – absolwentka naszej szkoły od 2007 roku na stałe mieszkająca w Norwegii. Gratulujemy, Pani Dominiko i życzymy dalszych sukcesów!
dodała: Izabela Grabiańska

A VISIT TO CHORZOW CULTURAL CENTRE

On October 8 students from our school were invited and went to Chorzów Cultural Center to see a play "The Polite One". The play is created by artists from Poland and Norway. It is worth stressing the fact that the actress and animator of the show is Ms. Dominika Minkacz - Sira - a graduate of our school, from 2007 permanently living in Norway. Congratulations, Ms. Dominika and we wish you more success!
dodała: Katarzyna Orzech

WIZYTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Ponieważ bezpieczeństwo naszych uczniów jest najważniejsze w dniu 06.10. została zorganizowana została prelekcja dotycząca "Bezpieczeństwa na drodze". Wzięli w niej udział uczniowie klas 1 wraz ze swoimi wychowawcami. Zapraszamy do fotorelacji.
dodała: Patrycja Chwała

A VISIT OF THE CITY GUARD

Due to the fact that safety of our students is the most important, on 06.10 there was a lecture organized on "Safety on the road". It was attended by first graders together with their teachers. We invite you to see the photos.
dodała: Katarzyna Orzech

APEL KLAS IV-VI

Dnia 5 października odbył się apel uczniów klas IV - VI, na którym przedstawiono sład nowego Samorządu Uczniowskiego oraz przypomniano zasady korzystania z toalet i kwestie bezpieczeństwa uczniów na przerwach.
dodała: Aleksandra Rabenda

SCHOOL ASSEMBLY FOR GRADES IV-VI

On 5 October took place an assembly for grades IV - VI, on which the new Student Council members were introduced and students were reminded how to use the toilets and behave savely during breaks.
dodała: Katarzyna Orzech

SPOTKANIE Z PISARZEM

W piątek naszą szkołę odwiedził autor serii opowiadań o Cukierku pan Waldemar Cichoń. Dzieci bardzo polubiły bohatera i z niecierpliwością czekały na spotkanie z pisarzem. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Cukierek żyje naprawdę i ma nawet swoje konto na Facebooku. Nasi uczniowie zrobili niespodziankę panu Waldemarowi- narysowali portrety Cukierka, na których zostały złożone autografy, niektóre prace tak spodobały się naszemu gościowi, że postanowił je sobie zatrzymać:)
dodała: Joanna Opołka

PAŹDZIERNIK-MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, a co w naszej bibliotece się podzieje?:

 • spotkanie autorskie z pisarzem p. W. Cichoniem, autorem przygód kota Cukiereczka,
 • zaczytane przerwy – poznamy cd. figli ulubionego kota uczniów kl. I – III,
 • przeboje z naszych lektur – zaśpiewajmy razem,
 • 29.10 – dzień z niespodzianką! – konkurs: czy wiesz co to?
 • cd. akcji „Książka zmienia swojego właściciela”,
 • cd. kasztanobrania
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki szkolnej :) ŚWIĘTUJEMY RAZEM!
dodała: Aleksandra Rabenda

OCTOBER-INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH

October - International School Library Month, and what in our library is going to happen?: meeting with a writer Mr. W. Cichoń, the author of cat Cukierek's adventures, reading breaks - we will get to know more adventures of students from grades I - III favorite cat, hits from our reading - let's sing together, 29.10 - a day with a surprise! - Competition: do you know what it is?, cont. of the action "the book changes its owner", cont. of chestnut collection. We encourage everyone to visit the school library :) Let's celebrate!
dodała: Katarzyna Orzech

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

Dnia 1 października odbyły się wybory do SU, spośród 7 kandydatów największą liczbę głosów otrzymała:

Martyna Gajda z kl. 6a - przewodnicząca SU
Natalia Glejzner z kl. 6a
Jan Migalski z kl. 4b
Ola Słomian z kl. 5a

Pierwsze zebranie nowego Samaorządu Uczniwoskiego odbędzie się 7 paździenika 2015r. w bibliotece szkolnej po 3 godz. lekcyjnej, gdzie zostanie określony plan pracy na ten rok szkolny oraz podział obowiązków członków Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy!
dodała: Aleksandra Rabenda

STUDENT'S COUNCIL 2015/2016

On 1 October, elections were held for SC, out of 7 candidates the most votes received:

Martyna Gajda from class 6a - President of SC
Natalia Glejzner from class 6a
Jan Migalski from class 4b
Ola Słomian from class 5a

The first meeting of the new Student's Council will be held on 7 Oct. 2015, in the school library, after the third lesson, where it will be defined a work plan for this school year and the division of duties for members of the Student's Council. Congratulations!
dodała: Katarzyna Orzech

FAJNY DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE 3A

W dniu 30 września chłopcy z 3 a obchodzili w klasie DZIEŃ CHŁOPAKA. Oprócz słodkiego poczęstunku uczniowie otrzymali również gadżety: długopisy i mini-notesiki. Każdy z chłopców dostał dyplom SUPERCHŁOPAKA. W tym dniu oprócz nauki uczniowie grali w gry, rozwiązywali zagadki i rebusy. Dzień upłynął w miłej atmosferze. Wychowawczyni serdecznie dziękuje p.Justynie Pielusze za przygotowanie wspaniałych gadżetów, których wystarczy jeszcze na inne uroczystości. Dziękuję w imieniu uczniów a szczególnie chłopców, aczkolwiek dziewczynki nie mogą się już doczekać swojego święta wierząc, że będzie równie bogaty.
dodała: Beata Adamik-Sielecka

A GREAT BOY'S DAY IN CLASS 3A

On September 30, the boys from class 3a celebrated their boy's day in the classroom. In addition to the sweets treat, students also got gadgets: pens, mini notebooks. Each of the boys got a SUPERBOYdiploma. On this day in addition to learning the students were playing games, solving puzzles. The day passed in a relaxed atmosphere. The teacher would like to thank Mrs Justyna Pielucha for preparing great gadgets that will also be used for other celebrations. Thank you on behalf of students especially boys, although girls can't wait for their day believing that it will be equally rich.
dodała: Katarzyna Orzech

DZIEŃ CHŁOPAKA

Jak co roku 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Już od samega rana na naszych mężczyzn - małych i większych - czekała niespodzianka przygotowana przez dziewczyny. Był to wyjątkowy dzień, bo kolejne niespodzianki czekały na chłopaków w ich klasach, zaś na koniec dnia odbyła się dyskoteka - świętowaliśmy razem :-) przy dobrej muzyce. Dziękujemy bardzo nauczycielom - wychowawcom oraz p. Asi Opołce za dyżur na dyskotece. Chłopakom życzymy - nie tylko 30 września - wszystkiego co najlepsze :-)
dodała: Aleksandra Rabenda

BOY'S DAY

As every year on September 30 we celebrated the Boy's Day. From the very morning for our men - small and big - was waiting a surprise prepared by the girls. It was a special day, because more surprises were waiting for guys in their classrooms, and at the end of the day there was a disco - we celebrated together :-) with good music. Thank you very much teachers - educators and Mrs Asia Opołka for duty at the disco. We wish the guys - not just on Sept. 30 - all the best :-)
dodała: Katarzyna Orzech

DLA DOROSŁYCH MIŁOŚNIKÓW WYCIECZEK MAŁYCH I DUŻYCH!

Każdego, kto lub podróże i marzy o zwiedzeniu Iserlohn – miasta partnerskiego Chorzowa, zapraszamy na stronę chorzow.pttk.pl
dodała: Izabela Grabiańska

FOR ADULT TRIPS LOVERS!

Anyone who loves travelling and dreams of visiting Iserlohn - partner city of Chorzow, we invite you to visit chorzow.pttk.pl
dodała: Katarzyna Orzech

"KASZTANOBRANIE"

Nasza szkoła rozpoczęła akcję zbierania kasztanów. Zebrane kasztany przekażemy firmie farmaceutycznej, a ta wspomoże naszą szkołę środkami na zakup nowych sprzętów. Musimy ich zgromadzić minimum 750 kg, więc liczy się każdy kasztan. Punkyt składania kasztanów to świetlica szkolna, biblioteka oraz portiernia. Liczymy na Waszą pomoc i zaangażowanie :-) Koordynatorami akcji są: Biblioteka szkolna, SU oraz Świetlica szkolna.
dodała: Joana Opołka

COLLECTING CHESTNUTS

Our school has started a campaign of collecting chestnuts. The collected chestnuts will be passed to a pharmaceutical company, which will help our school to fund the purchase of new equipment. We have to gather a minimum of 750 kg, so each chestnut counts. The points of chestnuts sorage are: the common room, the library and the gatehouse. We are counting on your help and commitment :-)
dodała: Katarzyna Orzech

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Informujemy, że wybory do SU odbędą się 30 września 2015r. Kandydaci zapoznają ze swoimi programami społeczność szkolną w terminie 22 - 29.09.2015r.
dodała: Aleksandra Rabenda

ELECTIONS TO THE STUDENTS COUNCIL

We inform that the elections to the SC will be held on 30 September 2015. Candidates will make familiar the school community with their programs between 22 - 29.09.2015.
dodała: Katarzyna Orzech

KSIĄŻKA ZMIENIA SWOJEGO WŁAŚCICIELA

Jeżeli wyrosłeś/-łaś ze swoich książek, podziel się nimi - podaruj bibliotece szkolnej. Od października powraca akcja "Podziel się książką" tym razem pod hasłem "Książka zmienia swojego właściciela!" Szanowni Rodzice/prawni opiekunowie, uczniowie biblioteka szkolna przyjmuje książki, które będą mogły zaciekawić jeszcze innych. W imieniu większych i mniejszych czytelników dziękujemy za wsparcie w latch ubiegłych i prosimy o dalsze.
Nauczyciele - bibliotekarze:-)
dodała: Aleksandra Rabenda

A BOOK CHANGES ITS OWNER

If you grew out of your books, share them - donate them to the school library. From October the action "Share a Book" comes back, this time under the slogan "A book changes its owner!" Dear Parents / guardians, students, the school library accepts books that will be interesting for others. On behalf of larger and smaller readers we thank you for your support in the past and we ask for more.
dodała: Katarzyna Orzech

SPRAWDZAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE


dodała: Aleksandra Rabenda

PAMIĘTAMY O 1 WRZEŚNIA 1939

Reprezentacja uczniów kl. 6a wraz z opiekunem p. A. Rabendą, brała udziałw miejskich uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej.
dodała: Aleksandra Rabenda

WE REMEMBER ABOUT THE FIRST OF SEPTEMBER 1939

The representation of students from class 6a with the teacher Ms. A. Rabenda, took part in urban celebration of the World War II outbreak anniversary .
dodała: Katarzyna Orzech

RAJD - SPRZATANIE ŚWIATA - DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

Tak się złożyło, że 14 września uczniowie klas IV - VI wybrali się na rajd na Magurkę Wilkowiecką. Organizacja rajdu była możliwa dzięki pozyskaniu śrdoków finansowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Funduszy Lokalnych. Wspaniała pogoda, piękne widoki, uśmiechnięte buzie i dobre humory dopisywały od samego rana. Uczniowie pod opieką wychowawców i czujnym okiem przewodników górskich z chorzowskiego PTTK- u, dwoma trasami: dla klas IV - tych i V oraz VI - tych, weszli na Magurkę Wilkowiecką. Na miejscu w schronisku na każdego czekał poczęstunek, a później odbyło się przeciąganie liny. Zwycięska drużyna uczniów zmierzyła się z drużyną nauczycieli. Siły były zbliżonę i po równej walcei minimalnie zwyciężyli nauczycieli :-). Już na kolejnym rajdzie będzie rewanż. Chłopcy pokopali w piłkę, dziewczyny "piknikowały" się na trawie, czas szybko biegł. Na zakończenie cała ekipa aktywnie włączyła się w Sprzątanie Świata - tym razem posprzątaliśmy szczyt Magurki Wilkowieckiej. Na medal spisali się wszycy, a szczególnie zaangażowali sie uczniowie klasy 5b. Warto wspomnieć, że jeszcze w autokarze dzieciakom zostały przypomniane zasady jakie obowiązują w górach - nie śmiecimy, nie hałasujemy, dbamy o bezpieczeństwo i pozdrawiamy turystów spotkanych na szlaku. Szczególnie ta ostatnia zasadaw pisała się w obchodzony każdego 13 danego miesiąca Dzień Dobrego Słowa. W drodze powrotnej humory dopisywały, a dzieciaki pytały już o kolejny rajd - do zobaczenia wiosną :-) Bardzo dziękujemy wszytkim nauczycielom i przewodnikom za opiekę i pomoc w organizacji rajdu.
dodała: Aleksandra Rabenda

A SCHOOL HIKING TRIP - CLEANING UP THE WORLD - DAY OF GOOD WORDS

It so happened that on September 14 the students of GRADES IV - VI went on a hiking trip in Magurka Wilkowiecka. The organization of the trip was possible thanks to the acquisition of financial measures from the Civic Initiatives Fund and Local Funds. Great weather, beautiful views, smiling faces and good humor accompanied us from the very morning. Students under the care of educators and the watchful eye of mountain guides from Chorzów PTTK, took two routes: one for grade IV - and the other for grades V and VI - and climbed up Magurka Wilkowiecka. On top, at the shelter, refreshments were waiting, and later we played a tug of war. The winning team of students competed with a team of teachers. They were very close and after the equal fight the teachers took a lead and won. At the next trip there will be a rematch. Boys played soccer, girls had a picnic on the grass, time ran fast. At the end, the whole team was actively involved in the Cleaning Up of the World - this time we cleaned up the Magurka Wilkowiecka peak. Everyone did their best, especially were involved students from class 5b. It is worth mentioning that on the coach kids were reminded of the rules we follow in the mountains - no rubbish, no noise, we care about the safety and greet tourists we meet on the trail. Especially this last rule is connected with the Day we celebrate every month on the 13 - Day of the Good Word. On the way back everyone was in a good mood , and the kids were asking for the next trip - see you in the spring :-) Thank you very much to all teachers and guides for the care and help in organizing the trip.
dodała: Katarzyna Orzech

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 • 8.00 – msza św. w kościele św. Barbary (uczniowie uczestniczą pod opieką rodziców);
 • 9.15 – akademia dla uczniów klas I-szych oraz spotkania w klasach;
 • 9.15 – uroczyste spotkania dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych w salach z wychowawcami;
 • 10.15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz spotkania w klasach dla uczniów klas II - VI.
dodała: Izabela Grabiańska

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wychowawcy klas:

 • Kl. 0a – p. Anna Domżalska – Ahmed
 • Kl. 0b – p. Justyna Matysik
 • Kl. 1a – p. Aleksandra Klyta
 • Kl. 1b – p. Patrycja Chwała
 • Kl. 1c – p. Ewa Kawka
 • Kl. 2a – p. Agata Nowak
 • Kl. 2b – p. Gabriela Dworaczek
 • Kl. 2c – p. Agata Siedlaczek
 • Kl. 2d – p. Renata Krzyżowska
 • Kl. 3a – p. Beata Adamik – Sielecka
 • Kl. 3b – p. Sonia Szostak
 • Kl. 3c – p. Danuta Cieśla
 • Kl. 4a – p. Sylwia Krawczyk
 • Kl. 4b – p. Kornelia Rajca
 • Kl. 5a – p. Anna Lasoń – Wołowiec
 • Kl. 5b – p. Aleksandra Rabenda
 • Kl. 6a – p. Anna Kroj
 • Kl. 6b - p. Jadwiga Pieczyńska
dodała: Izabela Grabiańska

SZKOLNY RAJD - WRZESIEŃ 2015!

Grupa nieformalna "Podróżnicy z 15" - złożona z nauczycieli naszej szkoły oraz rodzica naszego ucznia - złożyła projekt pt.: Młody turysta, w ramach programu Fundusze Inicjatyw Obywatelskich. Akceptacja tego projektu, a co za tym idzie otrzymanie środków pozwoli na organizację rajdu dla uczniów naszej szkoły - kl. IV - VI. Przygotowania już trwają! Na rajd jedziemy we wrześniu 2015r.
dodała: Aleksandra Rabenda