LISTY GRATULACYJNE
Z OKAZJI 100 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
W CHORZOWIEŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
PREZYDENT MIASTA CHORZÓW
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA CHORZÓW
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
GIMNAZJUM NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
ZARZĄD ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II
GIMNAZJUM NR 5 IM. JÓZEFA LOMPY
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA